januari 2008

Nostalgie – Wreed einde aan mooie carriere van René Eijer

Het eigen lichaam als vijand

Eijer vertrekt daarop naar het net gepromoveerde Vitesse, waar Bert Jacobs inmiddels trainer is. ‘Jacobs belde me om acht uur ’s morgens, ik lag nog op bed. “Lig je nou nog te slapen?”, vroeg hij, verwijzend naar mijn bijnaam. Hij wilde me graag hebben en Vitesse had, met voorzitter Karei Aalbers, grote plannen. Het eerste seizoen haalden we meteen de bekerfinale. Die verloren we ‘ met 1-0 van PSV in De Kuip, John van den Brom miste in de laatste minuut nog een penalty. We haalden bovendien Europees voet­bal. Het was een schitterend jaar. Ik vond het ook heerlijk spelen op Nieuw Monnikenhuize. Als je die trap afkwam en je zag dan dat volle stadion… Ik wilde dan ook altijd als eerste de trap af, dan kreeg ik een kick. We hadden ons gespecialiseerd in corners, Martin Laamers vanaf links, ik vanaf rechts. Als we een corner kregen, hoorde je het hele stadion roepen: “Yes, yes, yes!” Want een hoekschop was bij ons als het ware een halve goal. Ik heb bijvoorbeeld corners genomen die tegen Ruud Hesp en Stanley Menzo meteen erin vlogen. Andere hoekschoppen werden heel vaak ingekopt.’

Het succesvolle elftal speelde meestal in een vaste opstelling. ‘Raimond van der Gouw in de goal, linksback meestal Arjan Vermeulen, rechtsback Edward Sturing en centraal Frans Thijssen en Theo Bos. Op het middenveld stonden Martin Laamers, John van den Brom en ik. Voorin had je Bart Latuheru op rechts, Jurrie Koolhof in de spits en op links hadden we verschillende mensen, onder wie Hans van Arum. Phillip Cocu was normaal gesproken de eerste man op die positie, maar hij brak al snel een enkel. Dat team dacht echt drie stappen vooruit Als Van den Brom de bal had, dan zag je de spits – Koolhof en later Gillhaus -al positie kiezen. Want die spits wist dan dat de linksbuiten naar binnen trok, ik buitenom kwam en dan de bal kreeg om die vervolgens voor te zetten op de spits. Dat was pure voet­balintelligentie. We hadden allemaal slimme voetballers die het spelletje konden lezen.’

In Eijers Vitesse-periode heeft zelfs Johan Cruijff namens Ajax interesse in hem. ‘Het werd uit­eindelijk Fons Groenendijk. Later heb ik begrepen dat Jan Wouters liever Groenendijk naast zich had. In die periode zat ik weer in de buurt van het Nederlands elftal. Ik had de pech dat ik Erwin Koeman vóór me had en eerder ook nog Arnold Mühren. Toen ik nog bij VW speelde, was Mühren eens geblesseerd. Ik stond op de reservelijst van Oranje. Jan Reker zei dat ik mijn koffer alvast moest pakken. Werd Hennie Meijer ineens geselecteerd…’

lees verder...

Bron: VI magazine wk5 31-01-08 
Acties gaan niet door.

Beste Vitesse supporters,

Wij hebben vernomen dat de Gemeente Arnhem en Vitesse met elkaar in gesprek zijn en constructief werken aan een mogelijke oplossing. De verwachting is dat er op korte termijn een voorstel door het college wordt gedaan aan de gemeenteraad. Eind februari zal er een definitief besluit volgen.

Om het huidige overleg niet te frustreren, hebben alle supportersgroepen besloten de acties tot nader order op te schorten. Dit in afwachting van een oplossing, waarbij de juridische weg conform de mogelijkheden die het crediteurenakkoord biedt, voorkomen kan worden.

Indien dit niet leidt tot het gewenste resultaat, zullen alle Vitesse supportersgroepen de acties weer oppakken en er een nog massaler gevolg aan geven.

Wij verzoeken onze supporters de mailacties te staken en de actie bij het gemeentehuis van vrijdagmorgen gaat (voorlopig) niet door. Indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, zullen wij gelijk reageren en inhoud geven aan acties tot steun aan onze club Vitesse.

Wij realiseren ons dat vele supporters al het mogelijke hebben gedaan om vrijdagmorgen vrij te nemen om bij onze acties aanwezig te kunnen zijn. Hartelijk dank voor alle steun en uitingen van clubliefde aan de supportersacties en onze club.

Wij blijven waakzaam en zullen het proces scherp in de gaten houden.

Supportersvereniging Vitesse & Fanzine de Aftrap.

Bron: SV Vitesse 31-01-2008

Beste Vitesse-supporters!

Allereerst wil ik jullie bedanken voor al jullie support de afgelopen dagen!

Het signaal dat Vitesse-supporters massaal hebben afgegeven heeft enorm bijgedragen aan de recente ontwikkelingen. En die zijn dat Vitesse en de gemeente Arnhem sinds woensdagmiddag constructief met elkaar in gesprek zijn over een oplossing ten aanzien van de uitstaande schuld van Vitesse aan de gemeente. Deze gesprekken, die donderdag zijn voortgezet, hebben ertoe geleid dat er zicht is op een oplossingsrichting. Vitesse is bijzonder content met deze positieve ontwikkeling.

Echter er is echter het bericht in de wereld gekomen dat de gemeenteraad vrijdag 1 februari vergadert over Vitesse. Dat klopt niet. De gemeenteraad komt pas eind februari weer bij elkaar en zal dan, in de raadsvergadering, een besluit nemen. Weliswaar was het de bedoeling dat het College van Burgemeester en Wethouders vrijdag bij elkaar zou komen in een extra vergadering, echter deze vergadering is door de recente ontwikkelingen uitgesteld.

Omdat wij beseffen dat veel supporters vrijdag richting het gemeentehuis wilden gaan om hun stem te laten horen, laten wij met dit bericht weten dat jullie stem reeds is gehoord! Vitesse en de gemeente gaan de komende tijd gebruiken om de oplossingsrichting verder uit te werken. Wanneer een besluit is genomen, zal dit uiteraard direct aan jullie bekend worden gemaakt.

Nogmaals spreek ik mijn dank uit voor jullie actieve betrokkenheid bij onze prachtige club! Ik houd jullie op de hoogte over de ontwikkelingen.

Paul van der Kraan

Bron: Vitesse.nl 31-01-2008

Reactie gemeente Arnhem aan de SV

De gemeente Arnhem bevestigt, dat Vitesse en gemeente met elkaar in gesprek zijn.
Vitesse heeft de gemeente gevraagd om mee te werken aan de sanering van de schulden. Het staat nog niet vast, wanneer burgemeester en wethouders een besluit nemen over het verzoek van Vitesse. Als het besluit er is, wordt dat natuurlijk snel bekend gemaakt, ook aan de Supportersvereniging Vitesse.

Burgemeester en wethouders zijn het dagelijks bestuur van de gemeente Arnhem. Zij doen een voorstel aan de gemeenteraad. De raad – gekozen door de bevolking en het hoogste bestuur van de gemeente Arnhem – beslist. In een openbare vergadering, natuurlijk.

Met vriendelijke groet,
communicatie gemeente Arnhem

Bron: Gemeente Arnhem 31-01-2008

OPROEP
AAN ALLEN DIE VITESSE EEN WARM HART TOEDRAGEN.

Opnieuw naar het gemeentehuis!

Vandaag heeft het college besloten om de uitspraak over een schuldsanering voor onze club op te schorten tot vrijdag. De gemeente is één van de laatste crediteuren die nog niet heeft ingestemd met dit akkoord.

De gemeente is een aantal jaren geleden schuldeiser geworden in het kader van een reddingsplan. Dit plan heeft echter naar nu blijkt niet het gewenste effect gehad. Vitesse is niet gered! In tegenstelling tot andere clubs die door hun gemeente zijn gesteund, wordt het dagelijks functioneren van Vitesse belemmerd door een enorme en schuldenlast. Hierdoor wordt bovendien een gezonde opbouw van de club in de toekomst onmogelijk. De supportersvereniging schaart zich daarom achter het verzoek van de Vitesse-directie om te komen tot een crediteurenakkoord. Wij zien hierin de enige mogelijkheid om Vitesse gezond te maken en dus Arnhem te geven wat het verdient: een voetbalclub die meedraait in de subtop van de hoogste voetbalcompetitie en daardoor ook meedraait in alle lagen van de samenleving.

Wij willen weer kunnen genieten van een goed potje voetbal zonder dat die strop om onze hals steeds strakker wordt. Zonder dat het eerste gesprek onder supporters altijd de financiële situatie moet zijn en dat voetballers moeten vertrekken. Wij willen zo onderhand wel eens een keer dat voetballers die toonaangevend zijn voor Vitesse behouden kunnen blijven. Laten wij iedereen ervan overtuigen dat Vitesse en Arnhem niet zonder elkaar kunnen. Om Vitesse te redden zal de Gemeenteraad vrijdagochtend een moedige beslissing moeten nemen. Er zal kritiek neerdalen op de hoofden van de voorstemmers. Toch zijn we ervan overtuigd dat ze op lange termijn gelijk zullen krijgen als Vitesse weer de trots is van Gelderland. Laten we daarom de mensen die de moedige beslissing moeten nemen op alle mogelijke manieren steunen. Laat de Gemeenteraad de juiste beslissing nemen in het belang van Vitesse én Arnhem.

Ga vrijdagochtend met ons mee naar het stadhuis en kleur het opnieuw geel/zwart. Verzamelen vrijdag om 9:00 uur bij het supportershome (vervoer wordt geregeld) of 9:30 uur bij het gemeentehuis.

Naschrift: Inmiddels zijn i.v.m. de nieuwste ontwikkelingen de acties tot nader order uitgesteld

Supportersvereniging Vitesse

Bron: SV Vitesse 30-01-2008

Faillissement dreigt voor Vitesse

De Arnhemse voetbalclub Vitesse stevent af op een bankroet, als de gemeente Arnhem niet nog een keer fors over de brug komt. “Vitesse is op dit moment technisch failliet”, zegt algemeen directeur Paul van der Kraan. Vitesse heeft in totaal 27 miljoen euro schuld en probeert die nu af te kopen. De Vrienden van Vitesse, die met 10 miljoen euro in de club zitten, zijn akkoord. “Bij een faillissement ben je het geld ook kwijt”, zegt Jan Snellenburg van de Vrienden.

De gemeente heeft 7,8 miljoen geleend: vrijdag vergadert de raad daarover.

Bron: Omroep Gelderland 30-01-2008

Vitesse moet vrezen voor faillissement

Voetbalclub Vitesse hangt faillissement boven het hoofd als er niet snel een oplos­sing komt voor de torenhoge schuld (27 miljoen euro). De li­quiditeitspositie is dramatisch; Vitesse kan de rente aan de ge­meente niet betalen. Uit een rap­port van adviseursbureau UNO, in bezit van deze krant, blijkt dat Vitesse failliet gaat als de club de schuldsaneringsoperatie niet voor elkaar krijgt.

Vervolg

Vitesse balanceert op de rand, gemeente Arnhem stelt besluit uit

Meeste schuldeisers gaan akkoord met financiële aderlating.

Vitesse moet de schul­denlast (27 miljoen euro) binnen enkele maanden terugbrengen tot beheersbare proporties, anders heeft de club geen toekomst. Dat staat in een uitgebreid informatie­memorandum, opgesteld op ver­zoek van Vitesse door UNO be­drijfsadviseurs BV.

Algemeen directeur Paul van der Kraan van Vitesse erkende gister­middag dat de club eind volgende maand de financiële problemen al ‘gaat voelen’. Hij wilde niet voor­uitlopen op een faillissement, zo­als gesteld in het rapport van UNO. Dat bedrijf leidde eerder gro­te saneringsoperaties bij profclubs. Vitesse is al weken bezig met een schuldsaneringsoperatie die de club in één klap gezond moet ma­ken. Aan alle schuldeisers (ruim 60) is gevraagd af te zien van de vordering en genoegen te nemen met een percentage. Op drie na is dat gelukt. Vitesse is nog in over­leg met de gemeente, met 7,8 mil­joen euro een van de grootste schuldeisers. Ook met Gelredome, huurbaas van Vitesse, is nog geen akkoord is bereikt.

lees verder...

Bron: De Gelderlander 30-01-08 

Vitesse spreekt berichtgeving Telegraaf tegen

Vitesse staat volgens directeur Paul van der Kraan niet aan de rand van een faillissement, zoals De Telegraaf eerder vandaag wel meldde. Op de website van de Arnhemse club legt de directeur uit hoe het volgens hem zit. ‘Ik ben gebeld door een journalist van De Telegraaf, maar zijn bericht stond vervolgens vol met feitelijke onjuistheden.’

Zo klopt het bedrag van 11,3 miljoen euro schuld bij de gemeente volgens Van der Kraan niet. ‘Vitesse heeft een geldlening van 6,5 miljoen uitstaan bij de gemeente. Daarnaast klopt het bedrag van circa dertig miljoen ‘om Vitesse te redden’ ook niet. Het dagblad vergeet hierbij voor het gemak dat het ook om een reddingsactie voor het stadion Gelredome ging’, aldus Van der Kraan.

Verder beweert de directeur dat veel quotes niet uit zijn mond afkomstig zijn. ‘Wanneer er nieuws te melden zou zijn geweest dan zouden jullie (de supporters, red.), na het personeel en de stakeholders van de club, de eerste zijn geweest aan wie ik dit nieuws zou hebben verteld. Ik sta openheid en transparantie voor.’

Van der Kraan tekent op dat, mocht de gemeente het voorstel toch weigeren, Vitesse gaat kijken naar volgende stappen. Dat de club dan meteen failliet zou worden verklaard is volgens hem niet juist. De directeur verwacht verder morgen meer informatie te kunnen verstrekken aan supporters en belanghebbenden bij Vitesse.

Bron: Sportmag 29-01-2008
Column Paul van der Kraan

Beste Vitesse-supporters,

“Iets eerder dan gepland, richt ik mij vanaf deze plaats tot jullie. Zoals jullie weten beslist de gemeenteraad van Arnhem vandaag of zij instemmen met het vrijwillige crediteurenakkoord dat Vitesse alle crediteuren heeft voorgelegd. De gemeente is één van de laatste crediteuren die nog niet heeft ingestemd met dit akkoord. Verreweg het grootste deel van de crediteuren heeft dit al wel gedaan.

Hoewel het officiële antwoord van de gemeente dus later vandaag volgt, wil ik toch vast reageren op een bericht in De Telegraaf van vandaag. Gisteren werd ik gebeld door Harry van Gelder, journalist bij de krant. Hoewel ik meneer Van Gelder minder dan een minuut aan de telefoon heb gehad en hem op zijn vraag “Wat gebeurt er als de gemeente morgen nee zegt tegen het vrijwillig crediteurenakkoord?” heb geantwoord dat Vitesse zich dan gaat beraden over de next steps, vond meneer Van Gelder het nodig dit te interpreteren zoals hij heeft gedaan. Daarnaast staat het bericht van zijn hand vol feitelijke onjuistheden. Zo wordt een bedrag van 11,3 miljoen schuld aan de gemeente genoemd, terwijl Vitesse een geldlening van 6,5 miljoen heeft uitstaan bij de gemeente. De circa 30 miljoen die volgens Van Gelder uitgegeven is om ‘Vitesse te redden’ klopt ook niet, want hij vergeet hierbij voor het gemak dat het ook om reddingsactie voor stadion Gelredome ging. Bovendien heeft Vitesse jarenlang verliezen geleden. Verliezen die in verscheidene seizoenen zijn kwijtgescholden door particulieren en bedrijven. Pas sinds het seizoen 05/06 is de club in staat zonder kwijtscheldingen een positief netto resultaat te halen.

De quotes die mij in hetzelfde bericht worden toegeschreven, komen ook al niet uit mijn mond. Wanneer er nieuws te melden zou zijn geweest dan zouden jullie, na het personeel en de stakeholders van de club, de eerste zijn geweest aan wie ik dit nieuws zou hebben verteld. Ik sta openheid en transparantie voor. In de eerste plaats naar onze achterban, en daarnaast ook in onze relatie met de media. Niet voor niets publiceren wij al enige jaren de jaarcijfers en het jaarverslag van het bestuur. Echter, in het proces dat nu gaande is, is het niet in het belang van de club en betrokkenen om openheid van zaken te geven zolang niet alle beslissingen zijn genomen. Het moment dat dit wel kan is dichtbij. Ik verwacht jullie op z’n vroegst morgen verder te kunnen informeren over de stand van zaken met betrekking tot het vrijwillige crediteurenakkoord, de beslissing van de gemeente (en de consequenties die een ja/nee met zich mee brengen) en over de volgende stappen die wij zullen nemen in het traject van de schuldensanering. Bij belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de schuldsanering zal ik zorgen voor een informatie/forumavond, waarbij ik persoonlijk een en ander zal verduidelijken en antwoord zal geven op jullie vragen.”

Gr. Paul van der Kraan

NB Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente Arnhem de besluitvorming tot nader order heeft aangehouden.

Bron: Vitesse.nl 29-01-2008

Vitesse wil basisspelers behouden

ARNHEM – Vitesse wil tijdens de laatste dagen van de transferperiode proberen om de basisspelers te behouden. De Arnhemse club is daarom blij dat de verkoop van Theo Janssen niet is doorgegaan

Vanuit België is er nog steeds interesse in Gill Swerts, maar zowel Standard Luik als Anderlecht hebben zich niet officieel gemeld bij Vitesse. Hetzelfde geldt voor Feyenoord, dat Civard Sprockel volgt.

De enige speler uit de selectie die weg mag is Abubakari Yakubu, maar zijn zaakwaarnemer Ger Lagendijk slaagde er vooralsnog niet in een club te vinden.

Bron: Omroep Gelderland 29-01-2008

FC Groningen vindt prijs voor Janssen te hoog

Vitesse vraagt circa 2,5 miljoen euro voor 26- jarige middenvelder.

Vitesse en FC Gronin­gen zijn het gisteren niet eens ge­worden over de eventuele transfer van Theo Janssen. De Arnhemse club vraagt naar verluidt ongeveer 2,5 miljoen euro voor de 26-jarige middenvelder, die nog tot medio 2009 onder contract staat bij de Arnhemse club. FC Groningen is niet bereid dat bedrag te betalen voor de spelbepaler.

Zodoende is er vooralsnog geen sprake van een overgang van Jans­sen naar FC Groningen. De noord­delijke club probeerde de tweevou­dig international gisteren via een bliksemtransfer in te lijven. In de ochtenduren meldde FC Gronin­gen zich officieel bij de clubleiding van Vitesse, nadat de zaakwaarne­mer van Theo Janssen (Rob Jan­sen van Sportpromotion) al eerder op de hoogte was gebracht van de belangstelling uit Groningen.

Aan het begin van de middag trof­fen beide clubs elkaar reeds in Zwolle, waar in het diepste ge­heim werd gesproken over de eventuele move van Janssen naar FC Groningen. Bij dat onderhoud waren Paul van der Kraan (alge­meen directeur Vitesse) en Hans Nijland (algemeen directeur FC Groningen) aanwezig. Na het treffen op neutraal terrein liet Nijland weten dat FC Gronin­gen afziet van Janssen, vanwege de door Vitesse gevraagde afkoopsom van circa 2,5 miljoen euro. Tegelij­kertijd meldde Van der Kraan dat hij blij is dat de volksjongen voor Vitesse behouden blijft. Er is im­mers geen sprake van een gedwon­gen vertrek van Janssen uit Arn­hem. Of, zoals Van der Kraan het verwoordde: „Wij willen Theo niet kwijt. Als je een heel goede voetballer wilt hebben, dan weet je van tevoren dat daar een behoor­lijke prijs aan vastzit. En wij vin­den Theo een heel goede voetbal­ler.”

Of de transfer van Janssen inder­daad definitief niet doorgaat, zal de komende dagen blijken. Gronin­gen verkocht gisteren Rasmus Lindgren voor 2,5 miljoen euro aan Ajax. In Janssen ziet Gronin­gen- trainer Ron Jans de ideale ver­vanger. Nu de afkoopsom van Jans­sen een struikelpunt vormt, kijkt FC Groningen of er andere opties zijn. Zo is de Braziliaan Pierre Vei­ga Sodre sinds gisteren op proef in Groningen. Maar de 20-jarige mid­denvelder van Internacional geldt meer als een eventuele versterking voor de langere termijn.

Janssen’s ploeggenoot Civard Sprockel staat in de belangstelling van zijn oude club Feyenoord. Een delegatie van de Rotterdamse volksclub heeft de 24-jarige cen­trumverdediger in de laatste drie thuisduels van Vitesse bekeken. Feyenoord heeft zich nog niet ge­meld bij Vitesse voor Sprockel, die een contract heeft tot medio 2012

Bron: De Gelderlander 29-01-2008

Vitesse al weer bijna failliet

De kans is groot dat voetbalclub Vitesse failliet gaat. Het college van B& W van Arnhem gaat vandaag hoogst waarschijnlijk niet akkoord met het plan om een schuld van 11,3 miljoen kwijt te schelden. Daarmee vervalt het plan om de gehele schuld van 27 miljoen van de club te saneren. De overeenkomst over de schuldsanering geldt alleen als iedere schuldeiser akkoord gaat. ” Als de gemeente niet instemt met de sanering, dan vragen wij surseance van betaling aan”, zegt directeur Paul van de Kraan van Vitesse. “Een club die een omzet heeft van €14 miljoen heeft en een schuld van € 27 miljoen is technisch gewoon failliet.”

Voor Vitesse kan het faillissement grote gevolgen hebben, omdat de gemeente Arnhem in dat geval de vergunning kan intrekken. Volgens ingewijden bij de club kan de gemeente Arnhem, ook al zou ze willen, niet aan de wensen van Vitesse voldoen. Brussel zou het kwijtschelden van de miljoenen zien als een verboden, verkapte subsidie en het bedrag plus boete meteen terugvorderen.

Het huidige saneringsvoorstel is het zoveelste sinds de club afscheid nam van Karel Aalbers als voorzitter. Onder Aalbers schreef de club nog zwarte cijfers, maar daarna verloor Vitesse in rap tempo talloze miljoenen. In 2003 redde de gemeente Arnhem Vitesse nog met een bedrag van circa €30 miljoen. De gemeenteraad ging toen net aan akkoord. Nu lijkt de raad tegen. Voor de €30 miljoen kreeg de gemeente onder meer het stadion Gelredome in handen.

In 2005 werd het Arnhemse stadion, dat €160 miljoen heeft gekost, voor €16,5 miljoen verkocht aan projectontwikkelaar Eurocommerce uit Deventer. De grootste verliezers van de huidige sanering zouden de ‘Vrienden van Vitesse’ zijn. De heren Guijt, Snellenburg en Veenendaal, die miljoenen in de club hebben gestoken, zouden nog slechts enkele tonnen overhouden van hun huidige tegoed van €8,5 miljoen.

Bron: Telegraaf 29-01-2008

Vitesse betreurt antisemitisme

Vitesse zegt het te be­treuren dat zich zondag tijdens de wedstrijd tegen Ajax een antisemi­tisch incident heeft voorgedaan. Op de videoschermen in Gelredo­me was de tekst ‘ hoezee, hoezee, lang leve Zyclon B’ te lezen. Bezoe­kers kunnen via een speciaal tele­foonnummer sms- jes doorsturen. Normaal worden deze gescreend op racistische of beledigende uitin­gen, maar deze glipte er volgens een woordvoerster van Vitesse door. De club gaat de afzender ach­terhalen en waarschuwen niet in herhaling te vallen

Bron: De Gelderlander 29-01-2008

Yu Hai niet naar Chinese A-ploeg

Yu Hai blijft de komende tijd gewoon bij Vitesse in Arnhem.

De Chinees was geselecteerd voor de nationale ploeg van zijn land, maar is afgevallen. De anders zo goedlachse Yu Hai trekt een pruilmond als het onderwerp ter sprake komt. “Ja, ik ben enorm teleurgesteld. Ik dacht dat ik erbij zou zitten tegen Irak. Maar ja, ooit speel ik wel voor de nationale ploeg., daar wacht ik op. Nu concentreer ik mij op Vitesse.”

Yu Hai was op stage met de Olympische selectie. “Fijn om al mijn vrienden weer te zien en lekker Chinees te praten. Het was wel een zware stage.”

Bron: Omroep Gelderland TxT 28-01-2008

Transfer Theo Janssen afgeketst

De transfer van Theo Janssen naar FC Groningen is afgeketst.

Vitesse en FC Groningen hebben maandag over de middenvelder onderhandeld. “Ik heb gesproken met Hans Nijland van Groningen, maar we zijn niet tot een akkoord gekomen”, verklaart algemeen directeur Paul van der Kraan. “Ik ben wel enorm blij dat Theo blijft.”

Ook trainer Aad de Mos wilde de international behouden. Theo Janssen had bij Groningen de opvolger moeten worden van Rasmus Lindgren, die naar Ajax is vertrokken. “Als de clubs er niet uitkomen, blijf ik met alle plezier bij Vitesse voetballen.”

Bron: Omroep Gelderland TxT 28-01-2008

Vitesse denkt alweer aan Obodai als vervanger Janssen

Antony Obodai lijkt Theo Janssen op te gaan volgen bij Vitesse. De middenvelder uit Ghana speelt momenteel bij koploper RKC Waalwijk in de Jupiler League, alleen hij heeft al eerder aangegeven op het hoogste niveau te willen spelen. Hij is volgens AD/Sportwereld nu in beeld om naar Arnhem te komen en dit heeft hij allemaal te danken aan zijn voormalig ploeggenoot Hedwiges Maduro.

Obodai en Maduro speelden samen bij Ajax. Laatstgenoemde vertrok daar eerder deze maand en zorgde daarmee voor een doorgeefluik van middenvelders in de Eredivisie. In Amsterdam werd eerst gekeken naar het buitenland, maar ze kwamen tenslotte uit bij Rasmus Lindgren.

De voormalig Ajacied kwam terug van FC Groningen, waardoor de ploeg van Ron Jans weer aanklopte bij Vitesse. Daar wil Groningen Theo Janssen overnemen, alleen deze transfer is nog niet afgerond. Mocht dit wel gebeuren, dan lijkt Obodai al klaar te staan om Janssen op te volgen in de Gelredome.

Bron: AD 28-01-2008

Vitesse dwingt Ajax tot sleutelduel

Voetbalspektakel in Gelredome brengt beide ploegen niet verder.

Vitesse en Ajax hebben gistermiddag het publiek in sta­dion Gelredome vermaakt met een enerverend voetbalspektakel. Met de uitkomst (2-2) schoten bei­de clubs niet veel op, maar in de Nederlandse competitie ligt alles open. Van wanhoop hoeft dan ook geen sprake te zijn.

Het grootst was de schade gister­middag voor Ajax. Door de bizarre winst van koploper PSV op Excel­sior (2-1 in de extra tijd) wacht de ploeg van trainer Adrie Koster woensdag een sleutelduel tegen PSV. Bij een nederlaag in de Arena is het verschil acht punten en kun­nen de Amsterdammers de titel waarschijnlijk wel vergeten. Vitesse strijdt op een ander front, om de play-offs met een UEFA Cupticket als worst. De concurren­tie is breed en aan elkaar gewaagd. Wekelijks schommelen de kansen en een sterke serie kan zelfs de vijf­de plek in beeld brengen nu AZ volledig door het ijs zakt.

lees verder...

Bron: De Gelderlander 28-01-08 

De Mos; ‘Arbitrage heeft het moeilijk’

Trainer Vitesse looft Braamhaar en neemt buitenspelgoal voor lief

Hoewel zijn ploeg gister­middagde , werd benadeeld was Vites­se- trainer Aad de Mos complimen­teus en meelevend met de arbitra­ge. Vitesse-Ajax eindigde in 2- 2, de tweede Amsterdamse treffer was buitenspel.

„Het is jammer dat het na zo’n ge­weldige wedstrijd toch over een buitenspelgoal moet gaan. Ik heb de beelden teruggezien en bij die tweede goal van Ajax stond Hun­telaar buitenspel. De scheidsrech­ter kan er niks aan doen dat zijn as­sistent hem op dat moment in de steek laat”, vond De Mos, die kri­tiek op arbiter Eric Braamhaar on­terecht vond.
„ Je moet een beetje geluk hebben met je ‘grenzing’. Hij floot prima. Volgens sommigen is het vreemd dat Ajax één en wij drie keer geel krijgen, maar de drie gele kaarten voor ons waren terecht”, oordeel­de de trainer. „Het zijn voor de scheidsrechters tegenwoordig geen makkelijke wedstrijden.

lees verder...

Bron: De Gelderlander 28-01-08 

Velthuizen nuchter onder interesse

Doelman van Vitesse in belangstelling van Ajax en Arsenal.

Piet Velthuizen speelde gisteren tegen de club waarmee hij zo nadrukkelijk in verband wordt gebracht. Maar na de 2-2 tegen Ajax bleek dat de doelman van Vit­esse niet bijster onder de indruk is van de belangstelling uit Amster­dam. „ Ajax? Daar ben ik helemaal niet mee bezig.”

De 21- jarige doelman uit Nijme­gen staat bovenaan het verlanglijst­je bij Ajax, mocht de huidige Ajax-doelman Maarten Stekelen­burg komende zomer vertrekken. De reservekeeper van het Neder­lands elftal mag zich warmen aan interesse van Tottenham Hotspur en Arsenal. Velthuizen weet dat zijn naam veelvuldig valt bij Ajax, maar voor hem was de ontmoe­ting met Ajax gisteren niet spe­ciaal. „Nee. Ajax thuis is een leuke wedstrijd. Daar geniet ik van. Maar de geruchten doen me niets. Het zijn maar geruchten. Ik con­centreer me op één ding en dat is winnen. En dat hebben we van­daag jammer genoeg niet gedaan”, zo stelde Velthuizen koeltjes.

lees verder...

Bron: De Gelderlander 28-01-08 

FC Groningen aast op Theo Janssen

FC Groningen wil Theo Janssen per direct overnemen van Vitesse. De Groningse club ziet in de 26-jarige linkspoot uit Arnhem de ideale vervanger voor Rasmus Lindgren, die waarschijnlijk naar Ajax vertrekt. FC Groningen-trainer Ron Jans be­vestigde de belangstelling gisteren voor VI. nl. „ Ik heb hem ( Janssen, red.) altijd al een goede voetballer gevonden”, aldus Jans. „Maar ver­der is het nog wat voorbarig.”

Janssen staat bij Vitesse tot medio 2009 onder contract. FC Gronin­gen heeft (nog) geen contact opge­nomen met Vitesse om te praten over een afkoopsom. Paul van der Kraan, de algemeen directeur van Vitesse, verklaarde gisteravond dat zich geen enkele club heeft gemeld bij Vitesse voor welke speler dan ook. De transfermarkt sluit op 1 fe­bruari.

Janssen wilde gisteravond niet in­gaan op de interesse uit Gronin­gen. „ Het heeft geen zin te reage­ren op geruchten die niet concreet zijn”, aldus Janssen

Bron: De Gelderlander 28-01-2008

Van der Schaaf en Sprockel op scherp

De Vitesse- spelers Rem­co van der Schaaf en Civard Sprockel staan op scherp in het klassement van gele kaarten. Beide spelers liepen gisteren in de wed­strijd tegen Ajax (2-2) tegen de vierde prent op in deze competitie en worden bij een volgende boe­king automatisch geschorst voor een duel.
Paul Verhaegh stond reeds op scherp met vier gele kaar­ten. Jasar Takak kreeg tegen Ajax zijn derde geel in dit seizoen.

Bron: De Gelderlander 28-01-2008

FC Groningen aast op Theo Janssen

Theo Janssen heeft zondag wellicht zijn laatste wedstrijd voor Vitesse gespeeld.

De middenvelder vertrekt mogelijk per direct naar FC Groningen. Die club dreigt Rasmus Lindgren kwijt te raken aan Ajax. Als die transfer rond komt, is Janssen de beoogde opvolger. “Ik vind Theo Janssen een hele goede speler, maar verder is het nog voorbarig”, zegt FC Groningen-trainer Ron Jans over de interesse.

Vitesse-trainer Aad de Mos liet vorige week al weten dat er nog “een vogel kan uitvliegen, maar er komt er ook één terug”.(foto Herbel)

Bron: Omroep Gelderland 27-01-2008

De Mos gunt Janssen een transfer

Ofschoon Vitesse-trainer Aad de Mos de eventuele transfergeruchten over Theo Janssen typeert als niet serieus te nemen, ging hij er vervolgens wel op in tijdens het RTL-programma Voetbal Insite.

“Als Theo zou vertrekken, belt hij als eerste met zijn trainer. zo goed is onze band. Maar ik gun hem van harte een transfer, alleen liever aan het einde van dit seizoen.”

De trainer stak de loftrompet over Janssen, die volgens hem ten onrechte vorig seizoen verdween uit de selectie van Oranje. “Hij doet er alles aan, hij is zelfs twaalf kilo afgevallen.”

Bron: Omroep Gelderland 27-01-2008

‘Scouts Arsenal en Tottenham bekeken Vitesse – Ajax’

De competitiewedstrijd Vitesse – Ajax is in Engeland niet onopgemerkt gebleven. Zo was Peter Clarke aanwezig in Het Gelredome, die aan het scouten was voor Arsenal. Volgens de Engelse tabloid The Daily Mail was er ook een delegatie van Tottenham Hotspur aanwezig om Ajax-doelman Maarten Stekelenburg te bekijken. RTL Voetbal meldt dat zowel Tottenham als Arsenal geïnteresseerd is in Vitesse-keeper Piet Velthuizen.

Zo zou Clarke op de tribune hebben gezeten om de jonge doelman, die ook gevolgd wordt door Ajax, te bekijken.

Bron: Aonline 27-01-2008

Man of the Match Vitesse-Ajax Takak

Jasar Takak werd door de SMS stemmers in het Gelredome tot Man of the Match gekozen. Wellicht lag zijn inzet en werklust tegen Ajax hieraan ten grondslag.

“Ik kan leven met de uitslag”, vertelde Takak. “Ajax had de betere kansen, wij waren effectiever. Zuur dat de tweede Ajax goal vanuit buitenspel werd gescoord.”

Hij zag de komende reeks wedstrijden tegen Heerenveen – Groningen – Feyenoord en Roda niet als lastig. “Wij maken tegen iedereen kans met ons huidige speltype”.

Kevin van Diermen is blij met alle speeltijd die hij krijgt. “Dat zal meer worden naarmate blessures en kaarten in de loop van het seizoen een rol gaan spelen. Ik wacht geduldig mijn kansen af en dan is het zaak om ze te pakken.”

De shirtwinnaar met handtekeningen van beide Vitesse spelers was deze week Harrie Wissen, die zijn lotnummer uit de beker in een vol supportershome Monnikenhuize getrokken zag worden.

Bron: SV Vitesse 27-01-2008

Eredivisie Assistent-trainer bekijkt duel ‘live’

Controverse om laptop van Vitesse Om de haverklap zeuren trainers over de arbitrage bij (vermeende) buitenspelgoals. Vitesse zette tegen Ajax (2-2) een wel heel opvallend, maar verboden middel in tegen het onrecht: een laptop met wedstrijdbeelden.

Nou, Vitesse-trainer Aad de Mos was het even – met alle respect natuurlijk – helemaal niet eens met zijn collega van Ajax. Adrie Koster analyseerde dat Ajax verdiend had te winnen tegen de Arnhemmers. Dat zag De Mos helemaal anders. De oefenmeester vond dat de tweede goal van Ajax van Luis Suárez een buitenspeldoelpunt was. Langs de lijn foeterde hij tegen de vierde official, Mike van der Roest, vanwege de onterechte goal. En om de rechtvaardigheid van zijn woede te ondersteunen, had hij nog bewijs ook. Meende hijzelf, althans.

Vitesse hanteert al sinds bijna een jaar een systeem van Team Support Systems (TSS) en de Rijksuniversiteit Groningen, Effectivity Live geheten. Drie studenten zitten ergens hoog in de nok van het stadion, met beelden voor hun neus, de passes van de Arnhemse spelers te coderen, op een schaal van één tot tien met rood (slecht), geel (matig) en groen (goed). Assistent-trainer Pieter Huistra van Vitesse ziet de beelden tijdens het duel eveneens op een tablet, ‘een soort laptop’.

De voormalig linksbuiten zag dus ook direct dat debutant Bruno Silva van Ajax Klaas-Jan Huntelaar in buitenspelpositie aanspeelde. Vervolgens legde Huntelaar af op zijn collega Suárez, die via de handen van Vitesse-keeper Piet Velthuizen de tweede Ajax-treffer maakte.

Huistra stormde, ‘in de emotie’, met z’n tablet naar de vierde official. Kijk dan, het is buitenspel! Zie het met je eigen ogen! Ogenblikkelijk wees Van der Roest hem terecht: óf dat ding gaat uit en je stopt hem onder je stoel, óf je vertrekt linea recta naar de tribune. Punt.

De Mos kan geen begrip opbrengen voor de halsstarrige houding van ‘de vierde man’ ten opzichte van Vitesses ‘vijfde man’, zoals het TSS-sys-teem ook wel wordt genoemd. De oefenmeester fulmineert nog maar een keer tegen de vierde official: het incident ‘geeft nog maar eens aan dat het robotten zijn’, aldus De Mos. ‘Dit systeem is alleen maar bedoeld om onze spelers beter te maken.’ Niets meer. Zijn assistent Huistra was er overigens geenszins op uit om ‘controverse’ te creëren, verontschuldigt hij zich meermaals. Dat zal er nu wel van komen, zie je hem denken.

En jawel hoor. De KNVB laat via een woordvoerder weten dat wedstrijdbeelden op de bank absoluut niet zijn toegestaan. ‘Daar zullen wij nader op gaan toezien’, aldus de KNVB. Het incident zal van de week nog wel een staartje krijgen.

Huistra zelf baalt flink van zijn actie. Stom, stom, had-ie niet moeten doen. Mea culpa’s alom. Maar: ‘We zien vanavond wel bij RTL of ik gelijk had’, zegt Huistra.

Uit de tv-beelden, later die avond, blijkt dat Huistra en zijn laptop behoorlijk mis zaten. Huntelaar stond on side, zoals dat heet.

KNVB 2, Vitesse 0.

Bron: De Pers 27-01-2008

Gommans en Junker tevreden met 2-2

De twee spitsen van Vitesse, Mads Junker en Harrie Gommans, konden wel leven met het gelijke spel tegen Ajax. “Zij waren iets dichter bij de overwinning”, moest Gommans erkennen.

Beide spelers scoorden voor Vitesse, maar benadrukten dat er met veel strijd en beleving werd gespeeld. “Dat is het minste wat je kunt doen, zeker na Willem II is daar op gehamerd. Het is een compliment dat we na de 1-2 zijn teruggekomen”, stelt Gommans.

Junker weet dat na de zeperd in Tilburg realistische doelen moeten worden gesteld. “Als we bij de eerste negen eindigen, doen we het goed.”

Bron: Omroep Gelderland 27-01-2008

De Mos: voor Ajax is dit slecht

Aad de Mos was na de 2-2 tegen Ajax een tevreden trainer. “Een vol Gelredome hebben we laten genieten. Voor Ajax is dit slecht, voor ons is deze uitslag goed.”

Toch mocht Vitesse niet mopperen met het zwaarbevochten gelijkspel. “Na de 2-2 begon het casino. We wilden beide winnen en dan moet je risico nemen. Zij hebben kansen gehad, maar Kolk en Janssen hadden ook kunnen scoren.”

De Mos zag zijn ploeg in de eerste vijf minuten na rust een voorsprong weggeven. “Sansoni maakte bij de 1-1 een verkeerde keuze. De 1-2 was buitenspel zagen we op de computer.”

Bron: Omroep Gelderland 27-01-2008

Open duel Vitesse-Ajax zonder winnaar

Ajax heeft terrein moeten prijsgeven op PSV. Vitesse vocht zich in Arnhem naar een punt in een open duel (2-2).

Opnieuw begon Ajax te slap, en daarmee maakte de Amsterdammers het zichzelf onnodig moeilijk. Omdat een zeer fel begonnen Vitesse via Mads Junker na acht minuten al een voorsprong had verdiend, liep de ploeg van Adrie Koster direct achter de feiten aan.

Het Amsterdamse herstel tekende zich weliswaar steeds nadrukkelijker weliswaar af, Vitesse bleef voornamelijk op de been door het missen van kansen door Ajax. De inzetten van Luis Suárez, Gabri en John Heitinga misten de finesse om goalie Piet Velthuizen te verschalken.

Binnen vier minuten in de tweede helft had Ajax wél orde op zaken gesteld. Urby Emanuelson en Suárez deden wat voor rust was mislukt. Maar ook de voorsprong bood Ajax geen oplossing. Vitesse had weinig tijd nodig om via Harrie Gommans langszij te komen, waarbij de Amsterdamse defensie niet echt uitblonk in doortastendheid.

Het laatste half uur kenmerkte zich door het open karakter. Hoewel Vitesse zich ook niet onbetuigd liet, had Ajax de beste kansen op alsnog de overwinning. Civard Sprockel en Paul Verhaegh moesten hun doelman op de lijn te hulp schieten.

De frustratie over het dreigende puntverlies kwam ook tot uiting bij Huntelaar. De Ajax-spits reageerde ten opzichte van Gill Swerts, en ontsnapte aan een gele kaart die hem de topper met PSV zou hebben gekost. Dat was een aderlating geweest, omdat Ajax door het resultaat in Arnhem woensdag zich niet nog een zeperd kan veroorloven.

Bron: VI.nl 27-01-2008

Ajax verliest weer punten

Ajax heeft zondagmiddag in de aanloop van de zware thuisduels met PSV en Feyenoord weer punten verspeeld. De club kwam in de uitwedstrijd bij Vitesse niet verder dan een teleurstellend gelijkspel: 2-2.

De Amsterdammers strijden in de nakende ontmoetingen met de traditionele topclubs dan ook niet om de koppositie. Ze moeten voorlopig proberen om in de titelrace te blijven.

De laatste uitzege van Ajax dateert alweer van 8 december vorig jaar toen Willem II met enig geluk werd verslagen (2-3). De Amsterdammers verloren vervolgens bij Excelsior en hielden slechts een puntje over aan de reisjes naar VVV en NEC. Ajax verloor op vreemde bodem ook nog de bekerwedstrijd bij NAC (4-2).

Ajax begon de uitwedstrijd in het Gelredome met Bruno Silva als rechtsback. De van FC Groningen overgekomen verdediger uit Uruguay maakte tijdens zijn debuut al duidelijk dat hij net als zijn landgenoot Luis Suarez een aanwinst voor de Amsterdamse club is. Hij had halverwege de eerste helft wel geluk dat Gill Swerts een nonchalante actie niet afstrafte.

Voor Ajax kreeg de wedstrijd al snel het karakter van een inhaalrace omdat Klaas-Jan Huntelaar na acht minuten dom balverlies leed. De topschutter van de eredivisie wilde halverwege zijn eigen helft Jasar Takak even snel uitkappen. De middenvelder van Vitesse leverde snel in bij Remco van der Schaaf, die Mads Junker met een eenvoudig steekballetje voor Maarten Stekelenburg zette. De Deense aanvaller liet de tweede doelman van het Nederlands elftal kansloos: 1-0.

Waar Ajax in de eerste helft slordig met de kansen omsprong, trof het in de eerste vier minuten na rust tweemaal doel. Urby Emanuelson verraste doelman Vethuizen na een goede combinatie met Kenneth Perez voor de eerste keer (1-1). Suarez vormde in de vijftigste minuut het eindstation van een succesvolle aanval van de Amsterdammers.

Silva bracht Huntelaar met een lange trap in stelling. De spits van Ajax zag dat Suarez net niet buitenspel stond. Velthuizen kreeg nog een keer een hand tegen de inzet van de Zuid-Amerikaan. Hij was echter kansloos na de tweede poging van Suarez (1-2). Ajax probeerde de wedstrijd vervolgens snel te beslissen, maar vergiste zich in de veerkracht van Vitesse dat in de 55e minuut dankzij Harrie Gommans weer op gelijke hoogte kwam (2-2). Beide ploegen kregen het resterende half uur nog een uitstekende mogelijkheid op een derde doelpunt. Paul Verhaegh trapte in de tachtigste minuut een door Huntelaar ingeschoten bal van de doellijn, Janssen schoot een minuut later in kansrijke positie snoeihard over.

Bron: De Telegraaf 27-01-2008

Ajax vijf punten achter op PSV na remise tegen Vitesse

Vitesse en Ajax hebben zondag in een spectaculair duel met 2-2 gelijkgespeeld. Beide ploegen kregen in de sfeerrijke Gelredome tal van kansen, waarbij Ajax de overhand had. Twee keer moest een Vitesse-speler op de lijn redding brengen. Bij Ajax debuteerde de van FC Groningen gekomen Bruno Silva in de basis. De rechtsback kon echter niet verhinderen dat Mads Junker al in de achtste minuut de score opende. De Deen werd meet een fraaie pass van Jasar Takak voor de goal gezet.

Vitesse speelde net als Ajax op de aanval en beide ploegen kregen dan ook kansen. John Heitinga en Klaas-Jan Huntelaar waren dicht bij een treffer, maar doelman Piet Velthuizen, voor wie naar verluidt Arsenal op de tribune zat, bracht redding. Gabri schoot hard over.

Ajax kwam meteen na rust op gelijke hoogte. Urby Emanuelson (46′) veroverde knap de bal, zette een één-twee op met Kenneth Perez en rondde prima af. De wedstrijd golfde daarna in een hoog tempo op en neer en bij een uitbraak van Ajax legde Huntelaar af op Luis Suárez (50′) die in twee instanties scoorde. De bezoekers konden maar kort genieten van de voorsprong, want in de 55ste minuut bracht Harrie Gommans Vitesse alweer langszij.

Dat er in het restant van het duel niet meer werd gescoord, mag een klein mirakel worden genoemd. Vitesse creëerde kansen, maar was onzuiver in de afronding. Ajax was nog dicht bij een treffer, maar tot twee keer toe werd de bal nog net van de lijn gehaald. Door het puntverlies liep de achterstand op koploper Ajax op tot vijf punten. Woensdag krijgen de Amsterdammers in eigen huis de kans om PSV te verslaan.

Bron: Sportweek.nl 27-01-2008

Boeiende strijd onbeslist

In een wedstrijd met een zeer hoge amusementswaarde hielden Vitesse en Ajax elkaar in evenwicht. Na negentig minuten eindigde de spannende wedstrijd in 2-2. Daarmee kregen de ploegen ook wat ze verdienden.

De Amsterdammers begonnen de ‘week van de waarheid’, zoals voorafgaand door Ajax bestempeld werd met de duels tegen Feyenoord en PSV nog voor de boeg, niet goed. Vitesse deed dat wel en al na acht minuten zette Mads Junker op knap aangeven van Remco van der Schaaf zijn ploeg op 1-0. Ajax herpakte zich goed in een boeiende en pittige eerste helft die zich in een hoog tempo voltrok. Via Rommedahl en Gabri kreeg de ploeg van Adrie Koster twee goede kansen op de gelijkmaker, maar de Amsterdammers mikten te hoog. John Heitinga zag op zijn beurt Piet Velthuizen redding brengen. In de slotfase kregen Mads Junker en Santi Kolk nog een grote mogelijkheid, maar beide spelers zagen de bal net te snel voorbijgaan uit de scherpe voorzet van Jasar Takak.

Scherp waren de gasten direct na rust en binnen vijf minuten draaide Ajax de achterstand om in een 2-1 voorsprong. Eerst schoot Urby Emanuelson na een goede één-twee de bal met precisie in de verre hoek en in de 50e minuut bediende Huntelaar collega-spits Luis Suarez, die Velthuizen in tweede instantie versloeg. Vitesse leeg geslagen , maar niets bleek minder waar. Nog geen vijf minuten later kopte Mads Junker een voorzet van Santi Kolk door en Harrie Gommans stond op de goede plaats om de gelijkmaker binnen te tikken.

In het resterende deel van de wedstrijd bleef het tempo moordend en kregen beide ploegen kansen op de winst. Verhaegh en Sprockel werkten allebei een inzet van de doellijn en aan de andere kant schoot Theo Janssen wel hard, maar niet in het doel, en kwam Santi Kolk net niet goed uit na een scherpe voorzet van Junker. In de slotfase vond Vitesse het wel prima, wisselde in korte tijd driemaal en na drie extra minuten vond ook scheidsrechter Braamhaar het voldoende: 2-2 in een zeer aantrekkelijk duel.

Bron: Vitesse.nl 27-01-2008

Vitesse pakt punt tegen Ajax: 2-2

Vitesse heeft tegen Ajax een verdiend punt behaald. In Gelredome werd het 2-2.

Vitesse startte de wedstrijd fel en met succes. In de 8e minuut kon Mads Junker op aangeven van Jasar Takak de bal over doelman Stekelenburg lobben.

De tweede helft was het Ajax dat snel scoorde. Emanuelson wist in een combinatie met Perez door het centrum te scoren. Sansoni verdedigde daarbij zwak. Ajax scoorde snel daarna ook de 1-2 via Suarez. Vitesse wist er uiteindelijk een punt uit te slepen. Gommans passeerde Stekelenburg na doorkoppen van Junker.

Bron: Omroep Gelderland 27-01-2008

Aad de Mos wijkt geen millimeter

Sansoni terug; Vitesse start met de elf die tegenWillem II faalden.

Trainer Aad de Mos van Vitesse wijkt geen millimeter van zijn lijn. Ook de onthutsende ne­derlaag dinsdag bij hekkensluiter Willem II ( 4- 0) doet de trainer voor de thuiswedstrijd tegen Ajax niet van gedachten veranderen.

„Ik begin met dezelfde elf spelers. Zij hebben tien punten gehaald uit vijf duels. We hebben wel iets goed te maken. Ik vond het tegen Willem II een slappe vertoning. De spelers hadden zelf het idee dat het gelijk opging, wij langs de kant helemaal niet”, zei De Mos. „We waren niet scherp. Ik heb er met de spelers over gesproken. Zij hadden het gevoel dat die goal toch wel zou vallen.”

lees verder...

Bron: De Gelderlander 26-01-08 

Cees Keizers verscheurde moment van glorie

Cees Keizer zal het lot niet tarten. Tweemaal kwam de ongelukkige middenvelder van Vitesse Kemy Augustien tegen, tweemaal scheurde hij zijn voorste kruisband af. Nu is de voormalig Ajacied op de weg terug.

Tussen de wedstrijden Vit­esse- Ajax ( zondag in Gel­redome) en AZ-Vitesse (30 maart in Alkmaar) zit­ten ruim twee maanden. Precies de periode die Cees Keizer (22) hoopt nodig te hebben om weer een wedstrijd te kunnen spelen. Maar de kans dat hij over twee maanden tegen AZ zijn rentree maakt, is bijna net zo groot als de kans dat hij zondag thuis tegen zijn oude club Ajax aantreedt. Bij AZ loopt hij de kans Kemy Augus­tien te treffen en van alle ontmoe­tingen op het voetbalveld is dat de enige die Cees Keizer vreest. „Toen ik bij Ajax voor het eerst mijn kruisband, links, scheurde, speelde ik tegen Kemy Augustien, die toen bijWillem II zat. Bij mijn eerste basisplaats voor Vitesse te­gen AZ speelde ik weer tegen Kemy en scheurde ik mijn rechter kruisband. Niet dat het zijn schuld was. Hij gaf een duw, meer niet, hij kon er niks aan doen.” „We hebben nog samen in Oranje onder 18 gespeeld. Na die tweede keer belde hij mij op. De eerste keer herinnerde hij zich ook nog.

lees verder...

Bron: De Gelderlander 26-01-08 

Yu Hai speelt alleen met Jong Vitesse

Yu Hai maakt zondag geen deel uit van de selectie van Vitesse voor het duel tegen Ajax. Hij is net terug van zijn trip met Jong China, maar vertrekt dinsdag weer.

Hai is geselecteerd voor de nationale ploeg van China, die een kwalificatiewedstrijd tegen Irak af­werkt. Dat duel wordt uit veilig­heidsoverwegingen in Dubai ge­speeld.

Yu Hai speelt maandag wel met Jong Vitesse tegen Jong NEC.

Bron: De Gelderlander 26-01-08

Nii Lamptey wil graag naar Vitesse

Nii Lamptey heeft aangegeven dat hij graag voor Vitesse zou spelen.

De 33-jarige Ghanese aanvaller verklaarde voor Lokaal Mondiaa dat hij graag weer zou samenwerken met .Aad de Mos, die hem al op 16-jarige leeftijd liet debuteren bij Anderlecht. waar hij uitgroeide tot een sensatie.

In 1993 haalde De Mos de Ghanees naar PSV, waar hij tien doelpunten scoorde. Daarna zwierf Lamptey over de hele wereld. Hij speelde onder meer in Engeland, Argentinië, Italië, China, de Verenigde Arabische Emiraten en laatstelijk in zijn vaderland, waar hij speelde voor Kumasi Asante Kotoko.

Bron: Omroep Gelderland 25-01-08

De Mos wil erop klappen tegen Ajax

Trainer Aad de Mos verwacht zondag tegen Ajax een scherp Vitesse.

“We moeten die slappe vertoning tegen Willem II goedmaken. Daarom is het goed dat deze wedstrijd eraan komt. We gaan er vol op klappen, ik verwacht dan ook een open wedstrijd. Ik wil niet teveel over Ajax praten, we moeten naar onszelf kijken.”

Voor De Mos is Ajax ook al lang niet meer bijzonder. “Nee, ik kom net zo graag bij PSV of De Graafschap, waar we uitstekend zijn ontvangen. Maar Vitesse-Ajax is wel wat bijzonders, zeker vorig jaar. En dat gevoel komt nu wel even terug.”

Bron: Omroep Gelderland 25-01-2008

Vitesse met Sansoni tegen Ajax

Vitesse-verdediger Sebastien Sansoni is voldoende hersteld van zijn hamstringblessure om zondag te spelen tegen Ajax.

De Fransman viel tegen Willem II al na tien minuten uit, waardoor hij erger wist te voorkomen. Vitesse mist verder de nog revaliderende Cees Keizer en tweede doelman Balazs Rabocki. Stephan Veenboer zit daarom voor het eerst dit seizoen voor het eerst op de bank. Yu Hai is terug van de Chinese Olympische ploeg, maar zit niet bij de selectie.

Opstelling: Velthuizen; Verhaegh, Sprockel, Sansoni, Swerts; Takak, van der Schaaf, Kolk, Janssen; Gommans en Junker.

Bron: Omroep Gelderland 25-01-2008

Velthuizen en van Diermen geselecteerd

Piet Velthuizen heeft van Foppe de Haan een uitnodiging ontvangen voor het Olympisch elftal.
Kevin van Diermen is door KNVB coach Wim van Zwam geselecteerd voor het Nederlands elftal onder 19 jaar.

Het Olympisch elftal oefent op 5 februari in Italie tegen de Azzurri. De interland wordt om 21.00 uur gespeeld in het Paolo Mezza Stadion in Ferrara.

Oranje onder 19 speelt woensdag 6 februari een oefeninterland in en tegen Schotland. In stadion Broadwood in Cumbernauld wordt om 19.00 uur afgetrapt.

Bron: Vitesse.nl 25-01-2008

De Mos: ‘Snel het publiek achter ons krijgen”

De basiself van Vitesse blijft ook zondagmiddag ongewijzigd. Dat betekent dat Sebastien Sansoni voldoende hersteld is van zijn tegen Willem II opgelopen blessure. Om 12.30 uur neemt de ploeg van Aad de Mos het op tegen Ajax. Trainer De Mos vindt dat zijn ploeg iets recht te zetten heeft na de nederlaag afgelopen dinsdag tegen Willem II.

Voor beide ploegen is het, zoals bijna wekelijks deze competitie, een belangrijke wedstrijd. Vitesse wil zich weer nestelen in de subtop en Ajax kan en wil zich geen puntenverlies permitteren in de strijd om de titel.

Vitesse start in dezelfde samenstelling zoals die de laatste weken is. Dat wil zeggen met puntenpakker Velthuizen in het doel, de viermansdefensie Verhaegh, Sansoni, Sprockel en Swerts, de middenvelders Takak, Van der Schaaf en Janssen, en voorin topschutter Kolk, Junker en Gommans. De enige wijziging is de reservedoelman. Balasz Raboczki is niet wedstrijdfit en wordt vervangen door Stephan Veenboer.

De Mos: “Ik heb als trainer van Vitesse de thuiswedstrijd tegen Ajax een keer meegemaakt en dat was meteen een hele bijzondere. De geschiedenis maakt duidelijk dat het voor Ajax vaak lastig voetballen is in Arnhem en dat het altijd leuke duels zijn. Ik verwacht een open wedstrijd waarbij wij er ‘vol op zullen klappen’. Ook omdat we zelf iets goed hebben te maken na de wedstrijd tegen Willem II.”

De trainer deed indirect een oproep aan de supporters van Vitesse. “In dit soort wedstrijden is Gelredome een boeiend stadion en als wij het publiek snel achter ons weten te krijgen, is het een moeilijk te nemen vesting. Daar zullen we zelf voor moeten zorgen door de duels te winnen en de strijd aan te gaan.”

Bron: Vitesse.nl 25-01-2008

Vitesse onthaalt Ajax knallend met zeventig confetti-kanonnen

Fans van Vitesse hebben zondagmiddag in stadion Gelredome een warm onthaal in petto voor het bezoekende Ajax. De stichting Vitesse support heeft een financier gevonden voor liefst zeventig confetti-kanonnen, waarvan ‘enkelen van Amerikaanse makelij’. De zeventig kanonnen zullen voor aanvang van het competitiueduel met hevige knallen grote wolken geelzwarte confetti de lucht in spugen.

Volgens Jacques Smits, zelfbenoemd mediator tussen de stichting, club en sponsor, zullen de bezoekers niet weten wat ze meemaken. „Van alle kanten wordt er geschoten, het wordt een geweldig spektakel met wolken geelzwarte confetti. Ook de spelers van Vitesse weten niet wat ze meemaken”, voorspelt Smits, die de financiering ( 2.000 euro) lospeuterde van een uitzendbureau. „Iedereen zal weten dat wij op weg zijn naar Europa”, spreekt Smits.

De sfeercommissie begint zondag ochtend in alle vroegte met de opbouw van de kanonnen, die aan alle kanten rondom het veld worden opgesteld. Om 12.30 uur wordt afgetrapt voor het zondagse lunchduel Vitesse-Ajax in Gelredome.

Bron: De Gelderlander 25-01-2008

Braamhaar fluit Vitesse – Ajax

De KNVB heeft scheidsrechter Eric Braamhaar aangesteld als scheidsrechter bij het duel Vitesse-Ajax van aanstaande zondag in het Gelredome.

Patrick Gerritsen en Arie Brink hanteren tijdens dat duel beiden een vlag. Voor Mike van der Roest is de funtie als vierde official weggelegd.

Bron: KNVB 24-01-2008

Arnhem claimt 2,5 ton van Gelredome bv

De gemeente Arnhem claimt een schadevergoeding van bijna 2,5 ton van evenementenbe­drijf Gelredome bv. Dat bedrag is de gemeente volgens eigen zeggen misgelopen doordat Gelredome bv maandenlang de verkoop van het stadion aan Eurocommerce heeft tegengehouden.

„ Alleen aan rente van de eerste aanbetaling van tien miljoen euro zijn we 132.000 euro misgelopen”, stelde advocaat De Greve gisteren namens de gemeente voor de Arn­hemse rechtbank. Daar diende een rechtszaak tussen Gelredome bv, Eurocommerce en de gemeente Arnhem. Gelredome bv legde eind 2006 be­slag op het stadion. De exploitatie­maatschappij vreesde dat de De­venter ontwikkelaar Eurocommer­ce de afspraken niet nakwam, die met de gemeente waren gemaakt.

lees verder...

Bron: De Gelderlander 24-01-08 

Interview Theo Janssen – ‘Ik wil iedereen de mond snoeren’

Het kind van Vitesse was lang een eeuwig talent. Maar als het aan Theo Janssen (26) zelf ligt is dat stempel er één uit het verleden. De Arnhemmer is veranderd, als mens én als voetballer. Een openhartig gesprek. ‘Ik ben gelukkiger dan ooit.’

Het is tijd voor een nieuwe revanche.

“De weet niet of het een revanche wordt, maar er bestaan nog altijd veel negatieve verhalen en ideeën over mij. Veel mensen vinden me op basis van het verleden te zwaar. Anderen noemen me een eeuwig talent. Maar dat gaat niet meer op. Ik heb nu ruim tweehonderd wedstrijden in het betaalde voetbal gespeeld, hoezo ben ik dan een talent? Sinds ik na het WK van 2006 bij het Nederlands elftal ben gekomen, heb ik alleen maar blessures en pech gehad. Nu wil ik iedereen de mond snoeren. Dus is er wel een revanchegevoel. Het belangrijkste is dat ik wil laten zien dat ik het nog kan.

lees verder...

Bron: VI magazine wk 4 23-01-08 

Kevin van Diermen:
“Ik hoop dat ik dit seizoen mijn debuut in de basis mag maken.”

In Spakenburg hebben sommige mensen er best moeite mee. Regelmatig krijgt Kevin van Diermen (18) te horen dat hij zondags niet op het voetbalveld moet staan, maar in de kerk hoort te zitten. Ook zijn ouders worden er op aangesproken. Het pas 18-jarige Vitesse-talent volgt zijn eigen weg: “Ik ben gelovig opgevoed en bezoek regelmatig de kerk Maar waarom zou ik niet mogen voetballen op zondag?”

Het gaat goed met Kevin van Diermen. Dat merken we als we de jongste voetballer uit de selectie van trainer Aad de Mos spreken na afloop van de vrijdagtraining. Steeds vaker krijgt Van Diermen speelminuten toebedeeld en nu verdediger Espinoza is vertrokken, lijkt de kans hierop verder te zijn gestegen. Begrijpelijk dat we een uitgelaten Van Diermen treffen.

lees verder...

Bron: Arnhemse Courant 23-01-08 

Blessure Sansoni lijkt mee te vallen

Sebastien Sansoni moest dinsdagvond in de wedstrijd tegen Willem II noodgedwongen al vroegtijdig het veld verlaten.

De Franse verdediger bleek last te hebben van zijn rechter hamstring. Hij werd vervangen door Kevin van Diermen. Na nader onderzoek door de medische staf van Vitesse lijkt de blessure mee te vallen.

Het meespelen in de wedstrijd tegen Ajax komende zondag is onduidelijk. Er wordt per dag bekeken hoe het herstel verloopt.

Bron: Vitesse.nl 23-01-2008

Verhaegh verbaasd over slap Vitesse

Paul Verhaegh was een van de weinigen bij Vitesse die zijn normale niveau benaderde tegen Willem II.

De rechtsback kon niet begrijpen dat Vitesse zo slap speelde in Tilburg. “Willem II bikkelt wel voor iedere bal en wij laten ons afdrogen. Als je geen strijd levert, word je dan afgeslacht met 4-0. Ik vond zelf dat ik nog vrij degelijk speelde, maar daar koop je niks voor. We krijgen er vier om de oren als verdediging.”

Het probleem volgens Verhaegh lag ook in balbezit. “We raakten de bal te snel kwijt, hielden hem niet vast. Dat was juist goed de laatste weken.”

Bron: Omroep Gelderland TxT 23-01-2008

Theo Janssen: “Niemand haalde een voldoende”

Theo Janssen was zichtbaar aangeslagen na de blamerende verliespartij van Vitesse tegen hekkensluiter Willem II. De Tilburger wonnen met maar liefst 4-0. De aanvoerder van de Arnhemse middenmoter wil deze wedstrijd dan ook zo snel mogelijk vergeten.

“We mogen absoluut niet tevreden zijn. Niemand haalde een voldoende”, vertelt Janssen aan Voetbalcourant. “Ik voel me hetzelfde als Van Marwijk vorige week.” Daarmee doelt de Arnhemmer op het feit dat Feyenoord-trainer Van Marwijk zich schaamde voor de verloren wedstrijd tegen Excelsior.

Janssen is daarom ook blij dat hij zondag alweer aan de bak mag, en wel tegen Ajax. “De wedstrijden volgen elkaar snel op en dat is wel zo prettig. We kunnen gelukkig niet al te lang stilstaan bij deze nederlaag. We moeten vooruitkijken en ons vizier op Ajax richten. Want dan moeten we er weer vol tegenaan”, aldus de Vitesse-aanvoerder.

Bron: Voetbalcourant 23-01-2008

Vitesse levert wanprestatie

Arnhemse ploeg staat enorm voor schut bij zwakWillem II: 4-0.

Een enorme wanpresta­tie tegen Willem II heeft de eufo­rie bij Vitesse ruw beëindigd. De Arnhemse ploeg duikelde gisteren uit het linkerrijtje, doordat het bij de kwaliteitsarme hekkensluiter de eerste nederlaag sinds vier par­tijen leed: 4-0. Vitesse’s grootste nederlaag van het seizoen voltrok zich volgens een scenario, dat deed denken aan de 2-0 nederlaag bij VVV. Na die schandaalwedstrijd koos Vitesse­trainer Aad de Mos voor een koers­wijziging. Met aanvallend voetbal vergaarde zijn ploeg vervolgens tien punten in vier duels.

De Mos noemde het treffen met Willem II op voorhand de wed­strijd waarin zijn ploeg de gemaak­te progressie moest bevestigen. Zijn pupillen faalden hopeloos voor dit examen. En dat, terwijl het van zenuwen overlopendeWil­lem II rijp was voor het incasseren van een nieuwe optater.

lees verder...

Bron: De Gelderlander 23-01-08 

Pijnlijke avond Kevin van Diermen

Verdediger uit Spakenburg verbijt de teleurstelling.

Kevin van Diermen be­leefde gisteren een memorabele avond in Tilburg. De jonge verdedi­ger van Vitesse moest na 10 minu­ten invallen en verdween in de 65e minuut van het veld; een tacti­sche wissel.

Vitesse verloor van Willem II met 4-0 en Van Diermen (18) raakte een illusie kwijt. Als een man be­antwoordde de lange ‘Vogel’ ( hij begon bij IJselmeervogels) na af­loop vragen over zijn gemoedstoe­stand. „Natuurlijk ben ik teleurge­steld, je verliest met 4-0. Doodzon­de dat er een einde komt aan een hele goede serie. Dat komt hard aan”, wist Vitesse’s nummer 28 die de geblesseerde Sébastien San­soni na 10 minuten afloste. Sansoni haakte af met een spier­blessure. Hij hoopt fit te zijn voor het duel zondag tegen Ajax.

lees verder...

Bron: De Gelderlander 23-01-08 

De Mos ziet misplaatste arrogantie

Vitesse-trainer Aad de Mos had gisteren al vroeg gezien dat zijn ploeg een moeilijke avond zou krijgen bijWillem II ( 4- 0). „We hebben een unieke kans laten liggen een mooie serie neer te zet­ten”, somberde de coach na de wanvertoning van zijn ploeg. „We moeten niet dramatiseren. We hebben een goede reeks neergezet (tien punten uit vier wedstrijden, red.). Alles was fantastisch. Maar voetbal is een moeilijk spel. Je kunt geen misplaatste arrogantie tonen ten opzichte van je tegen­stander. En toch heb ik dat ge­zien.”

Daarnaast zag de trainer zijn ploeg ‘verkeerde keuzes maken en slecht spel leveren’. „Vier momenten in vier minuten zijn beslissend. In twee goede counters krijgen we kansen via Gommans en Junker. Maar Willem II scoort twee keer achter elkaar”, aldus De Mos. „We zullen nu de scherven opruimen. En dan hoop ik dat we zondag te­gen Ajax kunnen stunten.”

Bron: De Gelderlander 23-01-2008

Aad de Mos: het lek is niet boven

Vitesse-trainer Aad de Mos bleef nog redelijk rustig ondanks de wanprestatie bij Willem II.

“Als je alles analyseert, zie je dat we bij 0-0 twee uitgelezen kansen niet benutten Vervolgens staan we te slapen bij een corner en stappen we verkeerd uit bij een counter en is het 2-0.”

De Mos trok enkele harde conclusies uit de pijnlijke afgang in Tilburg. “Dat heeft dan toch te maken met de weerbaarheid en de metaliteit. Ik heb nog nooit vier tegendoelpunten in één helft gehad. We moeten ons nu richten op de negende plaats en misschien nog lager ook. Het lek is niet boven.”

Bron: Omroep Gelderland TxT 22-01-2008

Paul Verhaegh: “Dit was een blamage”

Na afloop van de met 4-0 verloren uitwedstrijd tegen Willem II was Paul Verhaegh duidelijk over de gespeelde wedstrijd. “Als wij geen strijd leveren, dan kunnen wij van iedereen verliezen. Dit was een regelrechte blamage.”

”Het heeft ook niets met onderschatting te maken. Wij hebben bijna geen duel gewonnen en als je geen strijd levert, kun je als Vitesse zijnde geen enkele wedstrijd winnend afsluiten, zo was het kritische en teleurgestelde antwoord van de verdediger. “Wij zijn pas goed als we met die ingrediënten (strijd en inzet, red.) een wedstrijd in gaan. Dat was vanavond niet het geval en dan is het wel extra zuur dat het in de slotfase zelfs nog 4-0 wordt.”

Gelukkig zondag alweer de volgende wedstrijd? ”Dan hoop ik wel dat iedereen bij ons bij de les is”, zo besloot Verhaegh.

Bron: Omroep Gelderland TxT 22-01-2008

Willem II beëindigt goede reeks Vitesse

Willem II heeft dinsdagavond een einde gemaakt aan de sterke reeks van Vitesse. De Tilburgse ploeg won verdiend met 4-0 door treffers kort achter elkaar in de tweede helft van stopper Arjan Swinkels en topscorer Rydell Poepon. In de slotfase maakte Said Boutahar 3-0 en invaller Darl Douglas 4-0.

Door de vierde zege van het seizoen ontdeed Willem II zich van de laatste plaats in de eredivisie. Vitesse, dat uit de voorgaande vier duels tien punten haalde, miste een kans aansluiting bij de subtop te vinden.

Willem II – Vitesse 4-0 (0-0). 59. Swinkels 1-0, 60. Poepon 2-0, 88. Boutahar 3-0, 90. Douglas 4-0. Scheidsrechter: Van Hulten. Toeschouwers: 11.800.

Willem II: Aerts; Janse, Baelum, Swinkels en Van der Struijk; Kargbo, Boutahar en Gregoire; Poepon (72. Douglas), Mourad (72. Vorthoren) en Zijler (46. Messoudi).

Vitesse: Velthuizen; Verhaegh, Sansoni (10. Van Diermen, 66. Lorca), Sprockel en Swerts; Takak, Van der Schaaf, Junker en Janssen; Kolk en Gommans (51. Pryor).

Bron: De Telegraaf 22-01-2008

Willem II loopt in half uur ver weg van Vitesse

Willem II heeft de rode lantaarn in de Eredivisie weer overgedragen aan Excelsior. Tegen Vitesse was het voetbal ruim een uur lang het aanzien niet waard, maar piekten de Tilburgers op het juiste moment: 4-0.

Na 59 minuten spelen legde Mohamed Messoudi namens Willem II aan voor een hoekschop. De inkomende Arjen Swinkels was directe tegenstander Anduele Pryor te snel af en kopte snoeihard de 1-0 binnen.

Vitesse, tot dan toe nauwelijks in de problemen gekomen, was de schrik nog niet te boven of het stond al 2-0. Saïd Boutahar verzond een steekpass op de vrijgelaten Rydell Poepon. De aanvaller passeerde doelman Piet Velthuizen met een beheerste schuiver. Het was de achtste competitietreffer van het seizoen voor de Ajax-huurling.

Veel meer dan de twee vruchtbare minuten kreeg het publiek in Tilburg niet te zien. Vitesse was geen schim van de ploeg die de laatste weken zou goed presteerde. Aanvallend maakten de gasten nauwelijks iets klaar. Bovendien moesten ze na tien minuten al een tegenvaller incasseren met het geblesseerd uitvallen van Sébastien Sansoni.

Op basis van inzet kwam de zege Willem II wel toe. In de slotfase sloeg de thuisclub opnieuw twee keer toe binnen twee minuten. Boutahar verzorgde de 3-0 met een kruislings schot en Darl Douglas tikte de 4-0 eindstand binnen.

De beloning voor Willem II is een voorlopige vijftiende plaats in de Eredivisie. Vitesse blijft negende.

Bron: Voetbal International 22-01-2008

Treurige avond voor Vitesse

”Verslapping en blessures”, dat waren de typeringen van Aad de Mos als grootste gevaar voor zijn ploeg. Vitesse speelde inderdaad slap dinsdagavond in Tilburg en verloor kansloos met 4-0 van Willem II. Een blessure was er ook, in de persoon van Sansoni, die al na tien minuten met een hamstringblessure van het veld moest.

Trainer De Mos moest na tien minuten noodgedwongen al een eerste wissel toepassen. Sebastien Sansoni gaf aan last te hebben van de hamstring en werd vervangen door Kevin van Diermen. Daarvoor, na twee minuten, kreeg Rydell Poepon een enorme kans. Theo Janssen speelde verkeerd terug, maar Piet Velthuizen redde op de inzet van de Tilburgse aanvaller.

Vitesse speelde niet goed in die eerste helft en kwam aanvallend totaal niet uit de verf. De enige wapenfeiten waren een volley van Gommans (over) en een schot van Takak. Aan de andere zijde werd Velthuizen ook niet veel getest, zodat het voor rust niet echt genieten was voor de bijna twaalfduizend toeschouwers.

Harrie Gommans kreeg direct na rust de grote kans op de 0-1, maar de spits faalde oog in oog met doelman Aerts. Precies op het uur spelen deed de thuisploeg het beter. De vijfde corner van de Tilburgers werd door verdediger Swinkels ingekopt. De achterstand was nog maar amper doorgedrongen toen Rydell Poepon, dertig seconden na de aftrap, alleen op Velthuizen afliep en beheerst de 2-0 binnen schoot.

De achterstand noopte De Mos tot het nemen van risico en Gonzalo Lorca kwam de aanval versterken in plaats van Kevin van Diermen, die zijn plaats weer moest afstaan. Het zorgde niet voor meer gevaar bij de Arnhemmers, die totaal niet in hun spel kwamen in het Willem II Stadion. In de slotfase profiteerden Said Boutahar en Darl Douglas van de ruimte achterin bij Vitesse en zetten de 4-0 eindstand op het scorebord. Lang hoeft het elftal er niet bij stil te staan. Aanstaande zondag wacht de volgende tegenstander in Gelredome. Dan speelt Vitesse om 12.30 uur tegen Ajax.

Bron: Vitesse.nl 22-01-2008

Dolend Vitesse met 4-0 onderuit

Vitesse had zich dinsdag in de subtop kunnen nestelen, maar de Arnhemmers verloren in Tilburg met liefst 4-0 van Willem II.

De eerste helft werd gekenmerkt door een ongekende slordigheid van beide kanten. Er waren twee opvallende momenten. In de tweede minuut keerde Vitesse-doelman Piet Velthuizen een inzet van Poepon. In de blessuretijd kopte Santi Kolk al duikend naast.

Na een uur spelen stond het in een tijdsbestek van twee minuten 2-0 door doelpunten van Swinkels en Poepon. In de slotfase maakten uitblinker Boutahar en Douglas er 4-0 van.

Bron: Omroep Gelderland 22-01-2008

Vitesse zoekt bevestiging in Tilburg

Arnhemse ploeg gaat vanavond op bezoek bij hekkensluiterWillem II.

Vitesse won vorig sei­zoen slechts twee competitiewed­strijden na de winterstop. Die sco­re kan de Arnhemse ploeg van­avond al overtreffen. Bij hekken­sluiter Willem II jaagt het team van trainer Aad de Mos op de der­de driepunter in 2008.

„ Deze wedstrijd vraagt om de be­vestiging van de goed- nieuws­show”, sprak De Mos gisteren, doe­lend op de voorgaande galavoor­stellingen tegen De Graafschap (0-3) en Heracles Almelo (2-0). „ Als de ploeg doet wat het moet doen, zoals in de laatste weken, dan moeten we ook tegen Willem II een goed resultaat kunnen beha­len.” „Ik bespeur een volwassenheid in de groep”, vervolgde De Mos. „De spelers denken samen na over voetbal. Dat is de grootste winst, dat iedereen zich kan wegcijferen in het geheel. Het is het geheim van grote ploegen, die prijzen win­nen. Dat iedereen voor iedereen wil werken.”

De meeste ploegen in de eredivisie zijn grillig en wisselvallig in spel en prestatie. Het is de prangende vraag hoe lang Vitesse de goede reeks (nu tien punten uit vier wed­strijden) met het fraaie en offensie­ve combinatievoetbal kan volhou­den. „Dat is vooral afhankelijk van hoe lang we in deze samenstelling kun­nen blijven spelen”, aldus De Mos. „Ik heb de statistieken eens beke­ken. Dit is de eerste keer dat we vier wedstrijden in dezelfde sa­menstelling hebben gespeeld. Nu moeten we kijken hoe lang we dit vol kunnen houden. Iedereen krijgt nu bij de bakker en de slager het stof uit de jas geslagen, omdat het zo goed gaat. Het is zaak dat we nu met beide benen op de grond blijven staan.”

De trainer werd tijdens de laatste twee partijen weer luidruchtig toe­gezongen door de Vitesse-fans. „Dat streelt mijn ego. Het is een waardering voor het werk, dat we samen doen. Een trainer die zegt dat zoiets hem niets doet, die liegt”, aldus De Mos, die alleen de van een knieblessure herstellende Cees Keizer moet missen in Til­burg. Harrie Gommans lijkt her­steld van zijn spierblessure.

Bron: De Gelderlander 22-01-08 

Basiself Vitesse staat als een huis

Vitesse-trainer Aad de Mos zal niet lang hebben nagedacht over de elf namen die aantreden tegen Willem II dinsdag.

In de afgelopen vier wedstrijden, tegen NAC, Utrecht, De Graafschap en Heracles, wijzigde de basiself slechts één keer op één positie. Tegen Utrecht speelde de inmiddels vertrokken Espinoza in plaats van Sebastien Sansoni. Deze vier duels leverden tien punten op en de selectie blaakt in het 2-spitsensysteem van zelfvertrouwen.

Opstelling:

Velthuizen;
Verhaegh, Sprockel, Sansoni, Swerts;
Takak, vd Schaaf, Junker, Janssen;
Gommans,Kolk.

Bron: Omroep Gelderland TxT 21-01-08 

Kolk: ieders favoriete formatie

Santi Kolk voelt zich senang in het ge-restylde Vitesse. De Haagse aanvaller scoorde vier keer in de laatste vier wedstrijden.

“Nu staat de favoriete formatie van iedereen”, weet Kolk. “De ploeg geeft aan dat dit is wat we willen. Ik kan nu ook wel zeggen dat er veel in positieve zin veranderd is bij Vitesse sinds ik hier binnenkwam.”

Over zijn rol in het twee spitsen systeem is Kolk enthousiast. “Zo kom ik goed tot mijn recht. Ik heb graag vrijheid en ruimte om in te duiken. Er is een klik met Takak in het veld. Ons speltype sluit goed op elkaar aan.”

Bron: Omroep Gelderland TxT 21-01-08 

De volgende hindernis: Willem II

Vitesse is op dreef. Zowel in voetballend opzicht als ook in punten. Met 10 punten uit de laatste 4 wedstrijden is de ploeg van Aad de Mos aan een uitstekende serie bezig. Dinsdag volgt alweer de volgende in de reeks. In Tilburg probeert Vitesse de goede lijn voort te zetten en start wederom in dezelfde samenstelling.
Na de ‘goed nieuws show’ van afgelopen zaterdag (overtuigende 2-0 winst op Heracles) vraagt de wedstrijd tegen Willem II om bevestiging. Dat gaf hoofdtrainer De Mos maandagmiddag aan in de voorbereiding op de competitiewedstrijd van dinsdag. “Als de ploeg doet wat het moet doen en geconcentreerd aan de wedstrijd begint, dan moeten we ook nu weer een goed resultaat kunnen behalen.”

Als grootste winst noemt De Mos de volwassenheid die hij in zijn elftal ziet ontstaan. “Ik merk steeds meer dat de spelers onderling over wedstrijdsituaties praten. Nog belangrijker is dat iedereen zich wegcijfert voor de ploeg. Vitesse is momenteel een echt team en dat is vaak het geheim van de ploegen die prijzen pakken”, aldus de hoofdtrainer.

Aad de Mos weet niet hoe lang zijn Vitesse deze goede lijn voort kan zetten. “De grootste valkuil is verslapping. Verder ben je afhankelijk van het scoreverloop, blessures, schorsingen en hoe je als ploeg aan een wedstrijd begint. We hebben nu een aantal wedstrijden in dezelfde samenstelling kunnen spelen en dat werpt zijn vruchten af. Op dit moment missen we alleen Cees Keizer en hebben we geen geschorste spelers. Dat kan natuurlijk snel veranderen.”

De tegenstander: Willem II

De Tilburgers staan op een zeer teleurstellende achttiende plaats, een klassering die de Brabanders onwaardig is. Willem II verloor afgelopen zaterdag voor de achtste keer dit seizoen met slechts een doelpunt verschil. Die serie begon eind september met een 1-0 nederlaag tegen NEC. Daarna volgden minimale nederlagen tegen Vitesse (0-1), VVV (1-2), Ajax (2-3), FC Groningen (0-1), De Graafschap (1-2), Heracles (1-0) en afgelopen weekend NAC Breda (0-1).

Winst was er in eigen huis driemaal: Roda JC (1-0), Excelsior (6-0) en NEC (3-0). In de korte winterstop zag trainer Andries Jonker aanvaller Kevin Bobson naar Nijmegen vertrekken en liet het verdediger Nuelson Wau naar Roda JC gaan. Daartegenover verwelkomde hij een viertal versterkingen: de Braziliaan Leonarde Veloso, de Belg Christophe Gregoire, de Zweed George Mourad en de van FC Twente afkomstige Sergio Zijler.

Met deze nieuwe spelersinjectie moeten de Tricolores de laatste plaats inruilen voor minimaal de vijftiende plaats om zo ook de nacompetitie te ontlopen. Tegen Vitesse keren spits Rydell Poepon en verdediger Jens Janse terug van een schorsing.

Bron: Vitesse.nl 21-01-08 

Janssen heeft rustige maand januari

Transferperiode gaat voor verandering eens langs Vitessenaar heen.

Het zijn gekke tijden voor Theo Janssen. De transfer­markt is de hele maand januari ge­opend, maar de regisseur van Vit­esse blijft voor de verandering eens buiten alle geruchten. „Er speelt niets”, zei Janssen zaterdag in Gelredome na de 2-0 winst op Heracles Almelo. Het is een klein mirakel dat Jans­sen nog steeds bij Vitesse voetbalt. Vorig seizoen bereidde de 26-jari­ge middenvelder zich al min of meer voor op het afscheid van zijn club, nadat hij met de clubleiding overeen was gekomen dat een ver­trek voor alle partijen een goede stap zou zijn. Maar ondanks de welhaast gebruikelijke geruchten kwam het niet tot een transfer. En tijdens het lopende seizoen duw­de een blessure (scheurtje in het scheenbeen) hem uit de etalage.

lees verder...

Bron: De Gelderlander 21-01-08 

Velthuizen zevende keer onpasseerbaar

Doelman Piet Velthui­zen van Vitesse hield zaterdaga­vond tegen Heracles (2-0) voor de zevende keer dit seizoen zijn doel schoon; vijf keer thuis (AZ, NEC, Willem II, Excelsior, Heracles) en tweemaal uit; FC Groningen en De Graafschap. In 2008 werd het grote Nederlandse keeperstalent nog niet gepasseerd. Feyenoord hield dit seizoen elf keer de nul; PSV negen keer, FC Twente, NAC en Heerenveen zeven.

Bron: De Gelderlander 21-01-08 

Gommans vraagteken voor duel Willem II

Het was gisteravond nog niet duidelijk of Vitesse-aanvaller Harrie Gommans morgen inzet­baar is tijdens de uitwedstrijd te­gen Willem II. „Dat moeten we nog even afwachten”, zei de Lim­burgse spits. Gommans moest za­terdag in de thuiswedstrijd tegen Heracles (2-0) vroeg in de tweede helft naar de kant. Hij kampt met een spierblessure vlak onder de heup, die een stekende pijn veroor­zaakt.

Bron: De Gelderlander 21-01-08 

‘ Wonderdokter’ Heere brengt Vitesse geluk

De aanwezigheid van dokter Leo Heere legt Vitesse geen windeieren. De vervanger van clu­barts Hans Frejlach zat zaterdag te­gen Heracles ( 2- 0) voor de achtste keer op de bank. Vitesse won met de erkende marathonloper (84 keer!) uit bij Sparta, FC Utrecht, NAC en De Graafschap en thuis van AZ en Heracles. Gelijk werd het alleen bij Heracles en thuis te­gen FC Twente. Wonderdokter Heere was al goed voor 20 punten

Bron: De Gelderlander 21-01-08 

Remco van der Schaaf weer Man of the Match

Van der Schaaf brak de wedstrijd open tegen Heracles zaterdag. “Ik vroeg Theo de bal vanuit de corner bij de eerste paal neer te leggen en Harrie Gommans om mijn tegenstander te blokken. Dat werd perfect uitgevoerd. Hij zat er lekker in”, omschreef hij de snoeihard ingekopte 1-0 tegen Heracles in de 43ste minuut.

Remco had nog geen vervolg gesprek gehad met de club over een nieuw contract. “Dat wacht ik rustig af”.
De spelersgroep had kennis genomen van de wijzigingen in de selectie en het vertrek van Espinoza, Due en Jansen. “Ik heb begrepen dat alles in goed overleg met Van der Kraan, Van Hintum en de trainer is gegaan. Dat soort beslissingen worden nu eenmaal genomen”.

Theo Janssen was tevreden over de nieuwe spelstijl, maar nog niet over zijn eigen spel. “De passing was te slordig en mijn baltempo nog af en toe te laag”, vertelde hij vol zelfkritiek. “De komende wedstrijden tegen Willem II uit en Ajax thuis moeten minimaal vier punten opleveren willen wij mee blijven doen”.

Het shirt met de handtekeningen van Man of the Match Remco van der Schaaf en Theo Janssen werd gewonnen door Astrid Burgers (32). Zij was de gelukkige eigenaresse van het lotnummer dat door de aanvoerder van Vitesse uit de beker werd getrokken.

Bron: SV Vitesse 20-01-08 

Feyenoord verhuurt Jansen aan De Graafschap

Michael Jansen speelt de komende maanden op huurbasis voor De Graafschap. De verdediger werd de laatste weken vooral gelinkt aan Heracles Almelo en Sparta Rotterdam.

Afgelopen week nam Feyenoord de verdediger over van Vitesse. Jansen tekende in Rotterdam een contract voor een half seizoen. Door in het komende half jaar wedstrijdritme op te doen bij een andere club, kan de speler een nieuw contract afdwingen.

De afgelopen maanden kwam Jansen bij Vitesse niet meer aan spelen toe. De verdediger kampte met een hartkwetsuur en kreeg vervolgens geen kans meer in Arnhem. Bij De Graafschap moet Jansen de geblesseerde Joost Volmer gaan vervangen.

Bron: Feyenoord.nl 20-01-2008

Vitesse laat Heracles kansloos

Vitesse heeft op overtuigende wijze het thuisduel tegen Heracles Almelo gewonnen. Remco van der Schaaf en Santi Kolk bezorgden de ploeg van Aad de Mos een dikverdiende 2-0 overwinning.

In de eerste 45 minuten was al snel duidelijk hoe de verhoudingen lagen. Vitesse domineerde en Heracles wist er maar sporadisch uit te komen. De ploeg van Aad de Mos zette snel druk en daar hadden de Heraclieden veel moeite mee.

Het enige verwijt dat de ploeg zich kon maken was de scherpte. Ondanks goede mogelijkheden voor Kolk (’19, knap verdedigt Maas), Junker (’21 kopbal voorlangs), Takak (’23 net niet bij de bal) en Swerts (30, uithaal en knappe redding Pieckenhagen) was Vitesse vaak slordig in de voortzetting. Na een kwartier werd een doelpunt van Kolk ook nog afgekeurd wegens buitenspel.

Vitesse speelde wel met overtuiging en kwam pal voor rust dan ook dikverdiend op voorsprong. Theo Janssen nam de corner, zag Remco van der Schaaf richting eerste paal vertrekken en legde de bal panklaar op het hoofd van de aanvoerder: 1-0.

Na rust continueerde Vitesse het goede spel en kwam na 53 minuten op een 2-0 voorsprong. Jasar Takak bediende Santi Kolk die zijn achtste treffer van het seizoen maakte. Vitesse liep in het eerste kwartier na rust volledig over de gasten heen en had de score moeten opvoeren. De goed ingevallen Lorca kreeg nog enkele goede kansen, maar het bleef zaterdagavond bij de twee treffers.

In de slotfase maakte Anduele Pryor na lange tijd zijn rentree bij Vitesse. Voor zijn trainer het tweede positieve nieuws met de vele wedstrijden in korte tijd nog voor de boeg. Aanstaande dinsdag staat het volgende duel alweer op het programma. Dan reist Vitesse naar Tilburg voor de ontmoeting met Willem II.

Bron: Vitesse.nl 19-01-2008

De Mos ‘Overwinning van het hele elftal’

Trainer Aad de Mos kon na afloop tevreden terugkijken op zijn Vitesse. De ploeg miste weliswaar de kans op een grote thuisoverwinning, maar op de zege viel niets af te dingen en door de drie punten blijft Vitesse meedraaien in de subtop.

Door de 2-0 zege blijft Vitesse ongeslagen in 2008. De komende weken volgen belangrijke wedstrijden, te beginnen dinsdag tegen Willem II en daarna Ajax (thuis), sc Heerenveen (uit) en FC Groningen (thuis).

De Mos: “we zullen het zien de komende weken. Dit is nieuw voor ons. De wedstrijd van dinsdag tegen Willem II is een graadmeter. We zijn momenteel een echt team. Dat is nog niet eerder zo geweest. Ze knokken en werken voor elkaar, zetten druk naar voren en ze combineren mooi. Ik geniet echt op de bank. In de subtop staan momenteel Allemaal ’teams’. FC Utrecht, sc Heerenveen, FC Twente, dat zijn echte teams. AZ en Feyenoord zijn dat op dit moment niet.”

Gert Heerkes van Heracles Almelo zag dat zijn formatie niet durfde te voetballen. “We hadden een strijdplan, maar als je niet durft, dan werkt dat niet. Toch leken we de rust ongeschonden te halen, maar we kwamen toch terecht achter. Toch hadden wij aan de kant nog wel hoop, maar in de ploeg zat weinig geloof.”

Bron: Vitesse.nl 19-01-2008

De Mos: mijn ploeg is een team

Vitesse-trainer Aad de Mos was zeer te spreken over de wedstrijd van zijn ploeg tegen Heracles.

“Dit was een goede wedstrijd van ons met een hoog tempo aan de bal. Wat nieuw is voor ons, zijn die mooie combinaties in de tweede helft. Alleen hoort daar ook afronding bij.”

Volgens de trainer maakt zijn elftal nog steeds progressie. “Mijn ploeg is momenteel echt een team zoals het nog nooit is geweest. Er is nu wel veel werk voor mij om iedereen met beide voeten op de grond te houden, maar ik denk dat deze groep dat wel aan kan. Dat vergt veel concentratie.”

Bron: Omroep Gelderland 19-01-2008

Vitesse verslaat zwak Heracles: 2-0

Vitesse heeft thuis met 2-0 gewonnen van een zwak Heracles Almelo. De eerste helft was het aanzien niet waard. Heracles speelde onvervalst anti-voetbal en dat werd pas vlak voor rust door Vitesse afgestraft. Remco van der Schaaf kopte raak uit een scherpe corner van Theo Janssen.

Na rust besliste Santi Kolk het duel na een goede interceptie van Mads Junker. Lorca was daarna dichtbij 3-0 en Velthuizen voorkwam door attent uitlopen dat Lakic scoorde. Vitesse speelde de wedstrijd zonder problemen uit en is door deze zege terug bij de eerste negen in de eredivisie.

Bron: Omroep Gelderland 19-01-2008

Swerts houdt alle opties nog open

Gill Swerts weet nog niet waar zijn toekomst ligt.

De Belgische international gaat in gesprek met Vitesse over een nieuwe verbintenis, maar staat in de belangstelling van Standard Luik, . “Dat streelt mijn ego natuurlijk, maar ik wil ook zien wat Vitesse te bieden heeft. Wat is de toekomst? Kan dit elftal bij elkaar blijven?”

Vitesse staat inmiddels bij de eerste negen en dat vindt Swerts niet meer dan normaal. ” Dat is minimaal haalbaar. Ik vind dat we nog wel hoger moeten durven mikken. Zeker als je het elftal nu bekijkt, kan dat toch?”

Bron: Omroep Gelderland 19-01-2008

Aad de Mos praat Kaya moed in
Trainer Vitesse kiest welke ‘ vogel mag uitfladderen’.

Voor trainer Aad de Mos van Vitesse is een tussentijds vertrek van Onur Kaya onbespreekbaar. De Belgische middenvelder van Vitesse zou door FC Groningen worden begeerd. Kaya (21) speelde dit seizoen slechts zes duels. De Mos: “Er is geen officiële interesse, maar ik heb met Onur Kaya gesproken en hem verteld dat hij niet weg mag. Er zal misschien nog een vogel uitfladderen, maar niet Kaya. Natuurlijk is het goed voor hem als hij aan spelen toekomt, maar ik vraag mij af of hij dat bij Groningen wel zou komen.”

Daarnaast is de kleine tovenaar uit Brussel een kandidaat voor de positie rechts op het middenveld, waar nu de meer dynamische Jasar Takak zich in het elftal heeft gespeeld. ” Onur Kaya en Anduele Pryor kloppen nadrukkelijk op de deur. Ik hoop tot het einde in de huidige samenstelling te kunnen spelen, maar zo werkt het in de voetballerij niet”, weet De Mos, die het ‘geval Kaya’ niet vergelijkbaar vindt met het vertrek van Anders Due (naar Aalborg) en Giovanny Espinoza (naar Cruzeiro, Brazilië). ” Due wilde vertrekken omdat hij niet functioneerde, Espinoza had heimwee. Met Kaya ligt het anders, hij heeft het hier naar zijn zin”, aldus De Mos, die zijn basisopstelling voor het thuisduel met Heracles, (zaterdag 20.00 uur) ongewijzigd laat.

De rechtsbenige Gill Swerts blijft dan ook op de voor hem minder logische linksbackplaats spelen. De Belg liet vorige week weten dat hij eerst met de trainer over zijn positie wil spreken voor hij eventueel zijn aflopende (medio 2008) contract verlengt. De Mos: ” Als dat en niet het geld de enige belemmering is, speelt Swerts de komende jaren bij Vitesse .”

De Mos is dik tevreden met het spel van zijn ploeg sinds Vitesse met dank aan de terugkeer van Theo Janssen – de defensieve stellingen heeft verlaten. De duels tegen NAC, FC Utrecht en De Graafschap leverden zeven punten en zeven treffers op. Vitesse is nadrukkelijk terug in de race om de Europese play-offs en ontmoet zaterdag en dinsdag ( Willem II) twee degradatiekandidaten.

“We doen het vrij goed tegen de kleintjes”, weet De Mos. “Maar van onderschatting kan geen sprake zijn. Heracles won onder de nieuwe trainer (Gert Heerkes,red.) twee van de drie wedstrijden en ze zijn door in de beker. Die blaken van het zelfvertrouwen.”

Bron: De Gelderlander 19-01-2008

Vitesse in top- tien FairPlay
Arnhemse ploeg neemt kritische noot van clubleiding ter harte.

Vitesse heeft zich gemeld in de top tien van het FairPlay-klassement voor profclubs. De Arnhemse club staat achtste met een quotering van 7,89. Daarmee lijkt de selectie van Vitesse gehoor te geven aan de roep om meer discipline. De spelers kregen bij de start van het seizoen kritiek van algemeen directeur Paul van der Kraan op de excessen vorig seizoen. Een recordaantal rode kaarten en een compleet uit de hand gelopen finale van de play-offs om intertotovoetbal vormden de voornaamste uitwassen. Vitesse miste in de return van de play-off-finale tegen FC Utrecht liefst vijf spelers door een schorsing en prijsde zichzelf zo volledig uit de markt.

Het FairPlay-klassement van de KNVB komt tot stand op basis van gele en rode kaarten, maar ook gedrag van spelers, technische staf en supporters. De UEFA stelt jaarlijkse enkele Europese plekken beschikbaar voor de winnaars van het Europese FairPlay- klassement. In Nederland is Volendam (8,10 punten) halverwege het seizoen de sportiefste ploeg, gevolgd door De Graafschap ( 8,03); dat de ranglijst van eredivisieclubs leidt.

FairPlay-klassement 2007/08 (duels 2008 niet meegenomen):

1. Volendam 8,10;
2. De Graafschap 8,03;
3. Feyenoord 7,94;
4. PSV 7,94;
5. FC Omniworld 7,93;
6. NAC 7,92;
7. FC Twente 7,91;
8. Vitesse 7,89;
14. AZ 7,79;
20. Ajax 7,72;
22. NEC 7,70;
33. AGOVV 7,49;
38. (en laatste) Cambuur 7,29.

Bron: De Gelderlander 19-01-2008

Ruud Knol kijkt zijn ogen uit bij PAOK Saloniki
‘Ik vind het prachtig om dit allemaal een keer mee te maken’

Na zes seizoenen in de hoofdmacht van Vitesse zocht Ruud Knol een nieuwe uitdaging. De 26-jarige voetballer uit Zevenaar koos voor een buitenlands avontuur: in Griekenland, bij de club PAOK Saloniki. Ruud Knol staat met PAOK Saloniki op de zesde plaats in de Griekse competitie. Onder leiding van de Portugese trainer Fernando Santos jaagt PAOK op een plek bij de eerste vijf, dan is de play-offs bereikt en is plaatsing voor Europees voetbal een feit. Knol speelt uiteraard in het hart van de (viermans) verdediging. Hij miste alleen drie duels vanwege een hamstringkwetsuur.

Bij het thuis nagenoeg onverslaanbare PAOK voetbalt Knol met rugnummer 44. ” Alle nummers waren al weg”, zegt Knol. “Van de lage nummers was alleen 9 nog vrij. ( lacht) Dat heb ik maar niet genomen. Ik kon kiezen uit 28, 29 en hoger. Toen heb ik maar 4 en 4 genomen. Ach, het zegt me niet zoveel.”

lees verder...

Bron: De Gelderlander 19-01-08 

Excelsior denkt aan Michael Jansen

Naast Sparta en Heracles Almelo heeft ook Excelsior in Michael Jansen. De verdediger werd gisteren aangetrokken door Feyenoord, maar die club wil hem eerst een half jaar verhuren.

Algemeen directeur Simon Kelder verklaarde vrijdagavond tegenover ELF Voetbal dat hij nadenkt over het aantrekken van Jansen. “Het is een goede speler, maar hij heeft lang niet gespeeld. We denken er over na”, aldus Kelder.

Bron:Elfvoetbal 18-01-2008

Standard Luik aast op Gill Swerts

Vitesse-speler Gill Swerts staat in de belangstelling van Standard Luik.

De trainer van de huidige nummer twee van België, Michel Preud’homme, wil zijn selectie graag uitbreiden met een polyvalente verdediger. Swerts kan zowel rechts als links achterin spelen. Standard wil de Belgische international eventueel al per direct halen. Het contract van Swerts loopt komende zomer af. Hij is in gesprek met Vitesse over een langere verbintenis. Volgens Vitesse-trainer Aad de Mos wil Swerts liever in Arnhem blijven.

Bron: Omroep Gelderland 19-01-2008

Sparta meldt zich voor Michael Jansen

Sparta heeft zich officieel gemeld bij stadgenoot Feyenoord om Michael Jansen tot het einde van het seizoen te huren. De 23-jarige verdediger werd deze week door Feyenoord transfervrij overgenomen van Vitesse en technisch directeur Peter Bosz zoekt een club in de Eredivisie waar Jansen wedstrijdritme kan opdoen.

Jansen speelde op 15 mei 2005 zijn laatste wedstrijd in het betaalde voetbal. Toen nam hij het met Vitesse op tegen Ajax. Daarna werden hartproblemen geconstateerd. Bij een operatie werd een defibrillator aangebracht, een kastje dat bij hartritmestoornissen corrigerend optreedt. Sinds afgelopen zomer is hij medisch volledig fit verklaard. Alleen kreeg hij bij Vitesse geen kans op speelminuten.

Bron:Elfvoetbal 18-01-2008

Heracles huurt Jansen van Feyenoord

(Note: dit artikel is inmiddels door omroep Gelderland verwijderd)

Feyenoord verhuurt Michael Jansen tot het einde van dit seizoen aan Heracles Almelo. De 23-jarige verdediger liet zijn contract bij Vitesse afgelopen dinsdag ontbinden. Hij tekende voor een half jaar bij Feyenoord met een optie voor nog eens drie seizoenen.

Michael Jansen zat in 2005 nog in de voorselectie van het Nederlands elftal en stond in de belangstelling van onder meer Ajax, toen hij last kreeg van hartritmestoornissen. Na een lange revalidatie dwong hij via een herkeuring zijn rentree af.

Bron: Omroep Gelderland TxT 18-01-2008

De Mos ziet nog één speler gaan

Vitesse-trainer Aad de Mos verwacht dat er nog hoogstens één speler vertrekt bij de Arnhemse club.

“Misschien dat er nog één vogel uitfladdert. Dat is zo ook volledig afgetimmerd door de leiding van deze club, waartoe ik mezelf ook reken. Kaya gaat in ieder geval niet weg, hij klopt nu samen met Pryor ook op de deur van de basis.”

Maar de trainer wil liefst vasthouden aan dit elftal. “Dat zou het beste zijn. Tegen Heracles zal er geen sprake zijn van onderschatting. Tegen de zogenaamde kleine ploegen hebben we het tot nu toe goed gedaan.”

Bron: Omroep Gelderland TxT 18-01-2008

Van der Schaaf prijst nieuw systeem

Remco van der Schaaf merkt dat Vitesse veel makkelijker voetbalt sinds het systeem is omgegooid.

“Voor de winterstop heeft de trainer wat veranderd en sindsdien staat het. We zijn ook heel erg bezig om druk naar voren te zetten, vooral voorin dwingen we meer af. Er is duidelijkheid en vastigheid, al is dat geen garantie voor drie punten tegen Heracles.”

De aanvoerder krijgt Gonzalo Garcia-Garcia als directe tegenstander. “Ja, die ken ik wel, maar ik ben niet bij hem op de koffie geweest ofzo. Ik vind het wel prettig om tegen een nummer tien te spelen.”

Bron: Omroep Gelderland TxT 18-01-2008

De Mos: ‘Kaya gaat niet weg’

Hoofdtrainer was vrijdagmiddag na de afsluitende training resoluut over zijn middenvelder Onur Kaya. ‘Afgesproken is dat Onur bij Vitesse blijft’, aldus De Mos.
De voorbije dagen circuleerde de naam de van creatieve middenvelder in de media. FC Groningen zou interesse hebben in Kaya. Na het vertrek van Anders Due en Giovanny Espinoza zou de Belg de volgende speler zijn die Vitesse verlaat.

“Officieel heeft FC Groningen zich niet gemeld bij ons, maar hij blijft gewoon bij Vitesse. Het is duidelijk dat hij dit seizoen nog maar weinig aan spelen toe komt, maar dat wil niet zeggen dat wij hem niet nodig hebben. De resultaten zorgen ervoor dat ik niet in de positie ben mijn basiselftal te wijzigen. Dat geldt ook voor Anduele Pryor, maar beide spelers kloppen tijdens de trainingen wel op de deur.”

Onur Kaya moet vooralsnog Jasar Takak voor zich dulden. Takak scoorde afgelopen zondag zijn eerste doelpunt voor Vitesse. Anduele Pryor heeft Santi Kolk, topscorer met 7 goals, voor zich. Pryor is echter nog maar net hersteld van een blessure, die hem een lange tijd langs de kant hield.

Bron: Vitesse.nl 18-01-2008

Vitesse handhaaft succesformatie

Vitesse-trainer Aad de Mos verandert niets aan het elftal waarmee hij de laatste drie wedstrijden 7 punten pakte.

De Arnhemmers spelen zaterdag thuis tegen Heracles Almelo. Het afgelopen seizoen won Vitesse met overmacht van Heracles, 5-1 en 4-0. In Almelo hadden de Arnhemmers meer moeite met Heracles; daar werd het 2-2 en twee jaar geleden zelfs 3-1.

Opstelling: Velthuizen; Verhaegh, Sprockel, Sansoni, Swerts; Takak, Van der Schaaf, Kolk, Janssen; Gommans en Junker

Bron: Omroep Gelderland TxT 18-01-2008

Feyenoord gelooft wél in ex-hartpatiënt

Michael Jansen speelde bijna drie jaar lang geen wedstrijd meer in de eredivisie, nadat hij in mei 2005 geveld werd door hartritmestoornissen. Feyenoord biedt de verdediger een nieuwe kans en neemt hem transfervrij over van Vitesse. Jansen wordt direct weer verhuurd.
Feyenoord geeft Michael Jansen de kans waar hij al zolang naar snakt. De verdediger is volgens zijn arts weer topfit, maar bij Vitesse bleef een langverwachte rentree uit. Feyenoord neemt de 23-jarige Jansen transfervrij over van de Arnhemmers, legt hem voor een half seizoen vast en wil Jansen direct weer verhuren aan een Nederlandse club.
,,Aan een club waar hij zeker aan spelen toekomt,’’ aldus technisch manager Peter Bosz. ,,Daarover zijn we druk in gesprek. Alleen door in de eredivisie wedstrijden te spelen, kan Michael Jansen weer de speler worden die hij was. Een zeer talentvolle verdediger, die niet voor niets in de belangstelling stond van grote clubs. Als hij weer helemaal de oude is, kan hij een waardevolle speler worden voor Feyenoord.’’

lees verder...

Bron: AD 18-01-08 

Michael Jansen tekent contract bij Feyenoord

Michael Jansen tekent waarschijnlijk op korte termijn een contract bij Feyenoord. De 23-jarige voetballer uit Nijmegen had woensdag in De Kuip een ge­heime ontmoeting met Peter Bosz, de technisch directeur van Feyenoord. De Rotterdamse club zal Jansen eerst op huurbasis onderbrengen bij een andere club. De linksbeni­ge verdediger stond bijna drie jaar buitenspel vanwege hartrit­mestoornissen. Indien hij bij een club op een lager niveau een ge­slaagde rentree maakt, dan komt Jansen daarna in aanmerking voor een plek in de hoofdselectie van Feyenoord.

Jansen stond tot het einde van dit seizoen onder contract bij Vitesse. Op initiatief van de speler werd die verbintenis eerder deze week ontbonden. Zo kon Jansen trans­fervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. Excelsior en FC Den Bosch willen Jansen graag huren van Feye­noord. „Michael is een van de spe­lers voor wie wij belangstelling hebben”, zegt Theo Bos, de Arn­hemse hoofdtrainer van eerstedivi­sionist Den Bosch. „We hebben een paar maanden geleden al bij zijn zaakwaarnemer geïnfor­meerd. De vraag is of hij bereid is om op een lager niveau in te stap­pen”, aldus Bos, die het medische verhaal van Jansen niet als een pro­bleem ervaart. „Dat vormt voor ons geen belemmering.”

Bron: De Gelderlander 18-01-2008

Snel nieuwe club voor Jansen

Zaakwaarnemer Karel van Burik verwacht dat Michael Jansen snel een nieuwe club zal vinden. Dinsdag werd zijn contract bij Vitesse ontbonden. “Er is nog niks rond, maar ik denk dat we misschien al voor het weekend en uiterlijk maandag rond zijn met een club. Er speelt van alles.”

Feyenoord is één van de gegadigden. De Rotterdamse club wil Michael Jansen meteen weer verhuren, mogelijk aan Excelsior of FC Den Bosch. Jansen speelde zijn laatste officiële wedstrijd in mei 2005, daarna stond hij aan de kant wegens hartproblemen. Agelopen zomer werd hij fit verklaard.

Bron: Omroep Gelderland 17-01-2008
Column Gerard Borgman

Afscheid Michael Jansen

Vitesse en Michael Jansen zijn per direct uit elkaar ge­gaan. Beide partijen hebben afgesproken geen toelich­ting te geven, afgezien van het persbericht waarin staat dat club en speler het oneens waren over de laatste fase van de rentree van de voetballer. Deze geheimzinnigheid is voor Vites­se zeer vervelend. Supporters zijn in dit soort gevallen snel ge­neigd de kant van de voetballer te kiezen, maar Vitesse valt niets te verwijten. Sterker nog: Vitesse heeft zich vanaf het be­gin uitermate correct en sjiek opgesteld richting Jansen. Kort nadat bij Jansen hartritmestoornissen aan het licht kwamen, heeft Vitesse het contract van de speler verlengd. Daarmee gaf de clubleiding een teken dat het vertrouwen had in Jansen en dat hij de tijd kreeg voor zijn herstel. Jansen koos er vervol­gens voor in absolute afzondering aan zijn terugkeer te wer­ken. Zelfs bij Vitesse wisten de betrokken mensen vaak niet eens waar Jansen uithing en welke vorderingen hij al dan niet maakte, terwijl de speler elke maand keurig zijn salaris ont­ving. Dat is te zot voor woorden. Ik verdenk zaakwaarnemer Ka­rel van Burik van een zeer nega­tieve invloed in deze en vraag me af of Jansen wel gebaat is bij het optreden van zijn manager.

De medische staf van Vitesse heeft een uitstekende naam in de voetbalwereld. Er is geen en­kele reden aan te nemen dat de voorzichtigheid, die Vitesse met Jansen betrachtte, onterecht was. In Amerika waarschu­wen erkende topartsen voor het uitoefenen van een contact­sport, wanneer een sporter zoals Jansen een ingebouwd kastje heeft dat hartritmestoornissen moet corrigeren. Natuurlijk wil de voetballer zo snel mogelijk weer voetballen. En dus heeft niet Vitesse, maar het kamp Jansen aangestuurd op een breuk.

Bron: De Gelderlander 17-01-2008

Selectie traint woensdag één keer

Oorspronkelijk stonden er voor vandaag twee trainingen gepland, maar daar is een wijziging in opgetreden. De selectie werkt in de ochtend vanaf 10.30 uur een langere training af, hierdoor komt de middag-training te vervallen.

Bron: Vitesse.nl 16-01-2008

FC Groningen aast op Onur Kaya

De leegloop bij Vitesse is mogelijk nog niet voorbij.
FC Groningen is geïnteresseerd in middenvelder Onur Kaya. De 21-jarige Belg kreeg onlangs in een gesprek met de clubleiding te horen dat hij eventueel mag worden verhuurd.

Dit seizoen startte hij alleen in de basis in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta. “De Tovenaar van Brussel” debuteerde in februari 2006 in de hoofdmacht van Vitesse. Vorig seizoen veroverde hij een basisplaats. Afgelopen zomer stond Kaya nog nadrukkelijk in de belangstelling van het Turkse Sivasspor

Bron: Omroep Gelderland TxT 16-01-2008

Ontevreden Kaya in beeld bij FC Groningen

In haar oriëntatie ter versterking van het middenveld, denkt FC Groningen serieus na over de diensten van Onur Kaya (21). De Turkse Belg, die bij Vitesse nog steeds als een groot talent wordt gezien, komt dit seizoen in Arnhem nauwelijks aan spelen toe. Vorig jaar was hij in 29 wedstrijden nog goed voor drie goals, dit seizoen blijft zijn bijdrage beperkt tot invalbeurten. Momenteel moet Kaya Jasar Takak voor zich dulden In de hiërarchie op het Arnhemse middenveld. ‘Het lijkt me duidelijk dat ik niet helemaal happy ben met mijn aandeel op dit moment’, aldus Kaya. ‘Maar zolang er wordt gewonnen, verwacht ik niet dat de trainer het team omgooit. Ik moet afwachten, maar voor mijn ontwikkeling Is het belangrijk dat het niet te lang duurt.’ Kaya wil het liefst slagen bij Vitesse, maar sluit een verhuur of verkoop niet uit.

Mocht FC Groningen met een goed bod komen, dan staat Vitesse niet negatief tegenover een vertrek van het talent. ‘Wanneer er goede bedragen worden geboden, verkeren wij niet in de positie om “nee” te zeggen’, zegt trainer Aad de Mos, En ja, dan denk ik vooral aan spelers die vooral op de bank zitten. Onur is een prima speler, maar op dit moment komt hij minder in de plannen voor.’

Eerder verlieten Anders Due en Glovanny Espinoza de Arnhemse club.

Bron: VI magazine nr 3 16-01-2008

Vitesse en Michael Jansen uit elkaar

Gezamenlijk bericht van Vitesse & Michael Jansen

Vitesse en Michael Jansen hebben in goed overleg besloten het doorlopende contract van Jansen per direct te ontbinden. Jansen had nog een contract tot 1 juli 2008. Reden voor de ontbinding is het voortschrijdende verschil van inzicht over de weg die Jansen na zijn medische problemen moest gaan.

Vitesse en Michael Jansen zullen niet nader in gaan op bovengaande mededeling.

Michael Jansen zal op een nader te bepalen moment op gepaste wijze afscheid nemen van het Vitesse-publiek.

Bron: Vitesse.nl 15-01-2008

Jansen verlaat Vitesse per direct

Vitesse en Michael Jansen hebben in goed overleg besloten het doorlopende contract van de verdediger per direct te ontbinden.

Reden voor de ontbinding is het voortschrijdende verschil van inzicht over de weg die Jansen na zijn medische problemen moest gaan. Beide partijen weigeren commentaar te geven. De 23-jarige Nijmegenaar stond sinds mei 2005 buitenspel vanwege hartritmestoornissen. Na een herkeuring afgelopen zomer hervatte hij wel de training.

De verdediger staat op de lijst bij eerstedivisionist FC Eindhoven.

Bron: Omroep Gelderland TxT 15-01-2008

Michael Jansen verlaat Vitesse

Voetballer praat met club over het ontbinden van zijn contract.

Het vertrek van Michael Jansen bij Vitesse is aanstaande. De 23-jarige voetballer uit Nijme­gen is met de clubleiding van Vites­se in gesprek over het ontbinden van zijn contract.

Jansen staat tot het einde van dit seizoen onder contract bij de Arn­hemse club. Indien beide partijen een akkoord bereiken over het ont­binden van de verbintenis, dan zal Jansen Vitesse per direct verlaten. De linksbenige verdediger kan dan transfervrij op zoek naar een nieu­we werkgever.

Jansen is al twee jaar en acht maanden bezig met zijn rentree, nadat hij door hartritmestoornis­sen buitenspel kwam te staan. De voormalige jeugdinternational speelde op 15 mei 2005 zijn laatste wedstrijd in de hoofdmacht van Vitesse, thuis tegen Ajax ( 0- 2). Daarna volgde een slepende perio­de vol medische onderzoeken. In het lichaam van Jansen werd een defibrillator ingebracht, een kastje dat bij hartritmestoornissen corri­gerend in actie komt.

De verdediger speelde eind vorig jaar enkele oefenwedstrijden met het tweede elftal van Vitesse. Jan­sen achtte de tijd rijp voor een nieuwe stap, het spelen van com­petitiewedstrijden met het tweede elftal. Zover is het echter niet geko­men. Zowel Jansen als de clubleiding van Vitesse was gisteravond niet bereikbaar voor het geven van een toelichting op de naderende breuk tussen club en speler.

Bron: De Gelderlander 15-01-2008

Espinoza naar Braziliaanse topclub

Giovanny Espinoza heeft een nieuwe club. De centrale verdediger uit Equador heeft getekend bij de Braziliaanse topclub Cruzeiro, meldt die club op haar site.

Dat is opvallend, want Espinoza zou eigenlijk teruggaan naar zijn oude club, LDU Quito. Daar heeft Cruzeiro nu kennelijk een stokje voor gestoken.

Espinoza vertrok uit Arnhem vanwege heimwee. Hij slaagde er niet in de hoge verwachtingen in te lossen. Namens Equador legde hij op het WK 2006 internationale topspitsen aan banden, in Nederland maakte hij echter een kwetsbare indruk.

Bron: TV Gelderland TxT 14-01-2008

Vitesse slaat munt uit Gelderse derby

De Mos lost belofte in bij fans na overtuigende zege bij Graafschap (0-3)

Vitesse heeft het jaar 2008 veelbelovend geopend. In Doetinchem deklasseerde het team van trainer Aad de Mos giste­ren De Graafschap: 0-3; de eenvou­digste zege van de Arnhemse ploeg tot dusver in dit seizoen.

Door het succesvolle bezoek aan de kleine Gelderse broer stapte Vit­esse het linkerrijtje binnen. Na de voortvarende herstart in de compe­titie was de vreugde dan ook enorm bij de Arnhemmers op De Vijverberg. Voor het vak met de meegereisde aanhang jubelden de spelers alsof de play-offs om Euro­pees voetbal reeds was bereikt. En na de voetballers volgde het feestje van Aad de Mos. De gelouterde trainer wierp onder luidruchtige toejuichingen enkele muntjes in het supportersvak. Wat was het geval? Onlangs was De Mos op het kerstfeest van de fans in het supportershome naast Gelredome. De trainer had enkele muntjes gehaald, maar kreeg zijn biertjes aangeboden door de aan­hangers. „Ik mocht niet betalen”, zei De Mos gisteren met een brede lach op zijn gelaat. „ Ze zeiden dat we moesten winnen van De Graaf­schap en dat ik de muntjes dan maar moest geven. ‘Gooi ze maar in het vak’, zeiden ze. ‘ We staan wel achter het hek’.” De Mos had drie muntjes meege­nomen, als symbool voor de na te jagen driepunter. Ze verdwenen al­ledrie in het vak, aangezien Vites­se de Gelderse derby lachend naar zich had toegetrokken.

Het gemak waarmee Vitesse de eerste partij in het nieuwe jaar won, onderstreept dat De Mos voor de winterstop de juiste beslis­sing heeft genomen door te kiezen voor het 4-4-2 systeem. Drie optre­dens leverden vervolgens zeven punten op (2-1 bij NAC, 2-2 tegen Utrecht eind 2007). Santi Kolk blinkt telkens uit, nu hij een vrij rol heeft achter de twee spitsen Mads Junker en Har­rie Gommans. Het aanvallende trio koppelt vlijt en loopvermogen ( Junker) aan fysieke kracht ( Gom­mans) en raffinement (Kolk). Vooral het slimme spel van Kolk is vaak doorslaggevend. Gisteren scoorde hij vlak voor rust met een droge volley de 0-1, nadat Junker de Arnhemmer Léon Hese de bal had ontfutseld. Na een klein uur verdubbelde Jasar Takak de marge. Zijn intikker ontstond nadat Junker strandde op doelman Jimmy van Fessem. In de slotfase kopte Kolk op aangeven van Theo Janssen raak voor zijn zevende competitietreffer (0-3).

Vitesse was voetballend superieur, maar had opnieuw enkele wereld­reddingen van Piet Velthuizen no­dig voor de rimpelloze zege. Zo tik­te de doelman bij 0-0 een kopbal van Berry Powel uit de beneden­hoek. Het was al de zoveelste wed­strijd in zijn prille carrière, waarin de keepersbelofte van Nederland punten pakte voor Vitesse. Vitesse klom gisteren twee plaat­sen naar de negende plek in de eredivisie. Het team van trainer Aad de Mos won overtuigend bij buurman De Graafschap: 0-3.

Bron: De Gelderlander 14-01-2008

Gommans voor geen miljoen weg

Merkwaardig transfergerucht; VVV biedt op Vitesse- spits.

VVV lijkt serieus werk te willen maken van Harrie Gommans, de spits van Vitesse; vaste waarde, vijf maal trefzeker dit seizoen en ambitieus op weg naar de play-offs om Europees voetbal.

Ook Gommans zelf vond het enigs­zins merkwaardig, bekende hij na de ruime zege op De Graafschap in Doetinchem: 0- 3. „ De trainer heeft mij verteld dat VVV interes­se in mij heeft, maar dat er niet over te praten valt.” Daarmee had de Limburger (24) weinig moeite. „Ik vind VVV een mooie club, maar met alle respect, ik schat Vitesse wat hoger in. Waarom zou ik daar heengaan?” VVV zou Vitesse een bod hebben gedaan tussen de 150.000 en 200.000 euro. „Waar praten we over”, reageerde De Mos gistermiddag. „Hij mag na­tuurlijk niet weg, daarover heb ik mijn veto uitgesproken. Ook niet als er een miljoen op tafel komt. Voor hoeveel hij wel weg mag? La­ten we daar over twee jaar maar eens over praten. Dan komen er hele andere clubs voor hem en pra­ten we over heel andere bedra­gen”, reageerde De Mos. „Gommans is een speler met speci­fieke kwaliteiten. Sterk met het hoofd, hij verzet bergen werk en houdt de bal goed vast, waardoor anderen beter gaan spelen. Een speler die elke club nodig heeft.”

Vitesse werd rond de eindejaars­wedstrijd VVV-Vitesse (2-0) offici­eel benaderd door VVV. Alge­meen directeur Paul van de Kraan briefde de boodschap door aan zijn trainer en kreeg direct te ho­ren dat er geen sprake kon zijn van een transfer. Al riep trainer André Wetzel van VVV dat zijn club een verhoogd bod zou uitbrengen en dat de ‘si­tuatie van Vitesse wel eens een rol kon spelen’. Van der Kraan: „Uitge­sloten, wij laten geen spelers meer gaan. Daarin zijn we duidelijk ge­weest naar VVV. Ik begrijp de uit­latingen van de trainer dan ook niet. Wij hebben Due nu naar De­nemarken laten gaan en Espinoza naar Ecuador. Dat is voldoende. We willen zelf een rol van beteke­nis kunnen spelen.” Dat wil Gommans zelf ook. Rond zijn overstap naar Vitesse, medio 2007 van MVV, werd hij ook al in verband gebracht met VVV. „Maar ik heb heel bewust voor Vitesse ge­kozen. Ik wil met deze club in het linkerrijtje eindigen en voor Euro­pees voetbal spelen. Ik heb het hier goed naar mijn zin, het gaat de laatste tijd heel lekker”, weet Gommans.

„We spelen nu in een goed sys­teem, wat meer vooruit. Omdat we met dat nieuwe systeem direct bij NAC wonnen, zie je ook dat er vertrouwen is. We halen zeven punten uit drie duels, winnen nu met 3- 0 bij De Graafschap, dat is ook niet slecht. Zelfs als ik niet had gespeeld, was ik niet naar VVV gegaan. Al betalen ze een mil­joen, dan nog niet. Nee, ook niet als Vitesse dat wel aantrekkelijk zou vinden en het geld nodig zou hebben. Volgens mij bepaalt een speler nog altijd zelf waar hij heen­gaat en ik blijf hoe dan ook hier.”

Bron: De Gelderlander 14-01-2008

Swerts: ambitie Vitesse zien in contract

Toekomst Arnhemse club belangrijk voor Belgisch international.

Alleen bij een verbe­terde aanbieding lijkt Gill Swerts te behouden voor Vitesse. Het drie­jarige contract van de Belgisch in­ternational ( 25) loopt deze zomer ten einde. Swerts wacht met smart op Vites­ses nieuwe technisch directeur Marc van Hintum. „ De club heeft aangegeven met Remco van der Schaaf en mij te gaan praten als de nieuwe technisch directeur er is. Ik wacht af”, zei Swerts, die zich uitvoerig wil informeren over de staat van Vitesse.

„ Ik wil weten waar Vitesse heen­gaat. Wat zijn de plannen, een club met zo’n stadion en zo veel kwaliteit. Jongens als Theo Janssen en Remco van der Schaaf zullen ook willen groeien. Ja, de finan­ciële situatie bij de club speelt voor mij een rol. Als Vitesse tel­kens door geldproblemen moet af­breken wat er is opgebouwd, is dat niet wat ik wil”, zei Swerts gister­middag na de bruisende start van 2008; 0- 3 bij De Graafschap.

Swerts zegt geen vorstelijke aanbie­dingen van elders te hebben en sluit een langer verblijf in Arnhem niet uit. „Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Eerlijk gezegd had ik wel gedacht dat er clubs zouden komen voor mij, maar op dit mo­ment is dat niet zo. Afhankelijk van de aanbieding weet ik hoe graag Vitesse mij wil en wat er kan bij deze club. Ik ben hier geen topverdiener. Het moet wel een verbeterde aanbieding zijn, eerlijk is eerlijk”, aldus Swerts, die ook zijn positie in het elftal meeweegt. Swerts, het beste als rechtsback of rechter middenvelder, is momen­teel ‘valse’ linksback. Swerts: „Paul Verhaegh is goed als rechtsback en Jasar Takak doet het goed rechts op het middenveld. Ik sta links en we winnen, dus dat is prima. Maar ik wil ook van de trainer horen wat mijn positie is”, aldus Swerts.

Bron: De Gelderlander 14-01-2008

De Mos: ‘Het kan alleen nog maar beter worden’

Trainer Vitesse ziet volop mogelijkheden tot groei van zijn elftal.

Vitesse- trainer Aad de Mos ziet nog volop groeimoge­lijkheden voor zijn elftal. „We heb­ben nu een elftal staan waar je als trainer niet veel aan hoeft te veran­deren”, zei De Mos gisteren na de 3-0 zege bij De Graafschap. „Het kan alleen maar beter worden.” De trainer constateert tevreden hoe de veranderde en meer offen­sieve speelwijze al snel tot resul­taat heeft geleid. „We hebben vlak voor de winterstop gewonnen bij NAC, toen is het begonnen”, aldus De Mos. „ Nu winnen we bij De Graafschap. Het zal niet veel eredi­visieclubs gebeuren dat ze uitwed­strijden zo overtuigend winnen. Deze formatie staat als een huis.”

„Het is een moeilijke periode voor de club Vitesse”, refereerde De Mos aan de financiële sores bij de club. „Het is belangrijk dat er la­chende gezichten rondlopen bij de club. Daartoe hebben we nu alle re­den. Ik ben trots op dit elftal, op de manier waarop we dit neerzet­ten. We hebben uit de laatste drie wedstrijden zeven punten gepakt, tegen directe concurrenten (2-1 uit tegen NAC Breda, 2-2 thuis tegen FC Utrecht en nu dus 0- 3 bij De Graafschap,, red.). Dit is een goed begin van de laatste reeks van zes­tien wedstrijden.” „Bij vlagen hebben we heel goed gevoetbald”, vervolgde de trainer. „ Deze overwinning was verdiend. Ik had het gevoel dat de ploeg die als eerste zou scoren, minimaal zou gelijkspelen. Bij die eerste goal van Santi Kolk wordt er gezegd dat Hese van De Graafschap in de fout gaat, maar wij dwingen dat af door druk te zetten. Ik vind dat on­ze aanvallers dat telkens heel goed doen.” De Mos zag dat Vitesse stroef start­te (‘de eerste twintig minuten wa­ren in evenwicht’) en dat zijn ploeg het daarna slechts even moeilijk had na de openingstref­fer. „Piet Velthuizen redde ons bij 0-0 op die kopbal van Powel. Na de 0-1 moesten we even terug, maar Piet was weer goed vandaag. Ik denk dat we het netjes uitge­speeld hebben.”

Bron: De Gelderlander 14-01-2008

Civard Sprockel speelt 50ste duel voor Vitesse

Civard Sprockel heeft gistermiddag in Doetinchem zijn 50ste competitieduel voor Vit­esse gespeeld. Sprockel won met zijn ploeg op De Vijverberg van De Graafschap: 0- 3. De centrum­verdediger (24) kwam in 2006 over van Excelsior en speelde in zijn eerste Arnhemse jaar 31 duels. Hij miste geen minuut van het hui­dige seizoen; 19 duels. Eerder speel­de hij voor Feyenoord (6), Excel­sior (109); goed voor 165 duels.

Bron: De Gelderlander 14-01-2008

‘Vitesse gaat uit van zichzelf’

Vitesse-middenevelder Theo Janssen had een hoofdrol in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen De Graafschap.

“Iedereen voelt zich er lekker bij als we op deze aanvallende manier spelen. De spitsen voelden elkaar ook goed aan,” vertelt Janssen. “We hebben een aantal leuke wedstrijden de komende weken en als we die winnen dan is alles weer mogelijk. Dan moeten we bij de eerste negen kunnen blijven.”

Het grote verschil is volgens Janssen dat Vitesse weer helemaal van zichzelf uitgaat: “Dat hebben de spelers zelf ook gecreëerd denk ik.”

Bron: Omroep Gelderland TxT 13-01-2008

De Mos tevreden over inzet Vitesse

Aad de Mos noemt de gewonnen wedstrijd tegen De Graafschap de beste wedstrijd van Vitesse dit seizoen.

“Zowel bij balbezit als bij balverlies stonden we heel goed. En drie goals maken in een uitwedstrijd is niet niks”, zegt De Mos. “We zetten constant druk naar voren, daar hebben we ook al een tijd aan gewerkt. Iedereen doet daaraan mee en dan zie je dat tegenstanders daar moeite mee hebben.”

Toen Vitesse vorig jaar van systeem wisselde liep dat als een trein. Dat voetbal is volgens De Mos weer terug

Bron: Omroep Gelderland TxT 13-01-2008

De Mos: “Beste wedstrijd van het seizoen”

Vitesse boekte zondagmiddag een overtuigende zege op rivaal De Graafschap (0-3). Trainer Aad de Mos sprak na afloop zelfs van de beste wedstrijd van het seizoen tot dusver.

“In de uitwedstrijden tegen NAC Breda en FC Utrecht waren we ook sterk, maar dit was nog wel wat beter”, zei de oefenmeester tevreden. “In het begin van het seizoen misten we enkele belangrijke spelers, zoals Theo Janssen en Remco van der Schaaf. Als iedereen fit is, hebben we een hele goede selectie en moeten we de play-offs halen.”

Bron: ANP 13-01-2008

Randers bekijkt Gommans tevergeefs

Een delegatie van de Deense club Randers FC bekeek Vitesse-spits Harry Gommans tijdens de wedstrijd tegen De Graafschap. Gommans staat echter niet open voor een transfer. De spits wordt ook begeerd door VVV. “Ik blijf hier, dat is definitief. Ik ben hier pas een half jaar en ik heb het prima naar mijn zin. Ze kunnen wel vanalles roepen, maar ik wil blijven.”

Gommans speelde een uitstekende wedstrijd tegen De Graafschap. “Het was genieten, we speelden lekker met druk naar voren. Als we zo doorgaan kunnen we nog ver komen dit seizoen.”

Bron: Omroep Gelderland 13-01-2008

Kolk leidt Vitesse langs De Graafschap

Vitesse heeft zondag de uitwedstrijd tegen De Graafschap overtuigend gewonnen: 3-0. Santi Kolk maakte twee doelpunten voor het elftal van trainer Aad de Mos. Jasar Takak scoorde één keer.

Vitesse behoudt door de ruime overwinning uitzicht op deelname aan de play-offs. De Arnhemmers hebben na negentien wedstrijden 28 punten. De Graafschap zakt na een goede seizoensstart wat naar beneden op de ranglijst. De Doetinchemmers hoeven zich met 22 punten voorlopig echter geen zorgen te maken voor degradatie.

Bron: ANP 13-01-2008

Vitesse overrompelt De Graafschap

In een aantrekkelijke wedstrijd wist Vitesse zondagmiddag met ruime cijfers te winnen van De Graafschap. Op de Vijverberg spreidden de Arnhemmers onder leiding van een ijzersterke Theo Janssen hun beste veldspel van dit seizoen tentoon.

De thuisploeg kreeg wel een aantal kansen, maar stuitte telkens op Piet Velthuizen. Junker zette vlak voor rust Kolk vrij voor het doel: 1-0. In de 56e minuut wist Takak de bal over de lijn te tikken nadat Junker een kans miste. Na 79 minuten rondde Kolk een vorstelijke pass van Janssen af met het hoofd: 3-0.

Bron: Omroep Gelderland 13-01-2008

Vitesse ruim langs De Graafschap
Kolk en Velthuizen onderscheiden zich

Mede dankzij een trefzekere Santi Kolk versloeg Vitesse zondagmiddag De Graafschap met 3-0. De spits tekende voor twee treffers. Jasar Takak zorgde voor de derde Arnhemse treffer. Het prima spelende Vitesse behaalde daarmee drie verdiende punten in Doetinchem. Piet Velthuizen mag zeker niet onvermeld worden. De doelman onderscheidde zich weer eens op belangrijke momenten met knappe reddingen.

Na een beginfase waarin De Graafschap het meest strijdvaardig was en via Berry Powel een enorme kans kreeg, prachtige redding Velthuizen op zijn kopbal, liet aanvoerder Van der Schaaf met enkele overtredingen in korte tijd en bijbehorende gebaren dat zijn ploeg er een schepje bovenop moest doen. Het duel begon inderdaad niet op het scherpst van de snede en Vitesse liet de ploeg van Jan de Jonge teveel voetballen.

Halverwege de eerste helft kreeg Vitesse meer grip op de wedstrijd en nam het initiatief over van de thuisploeg. Ondanks de ruimte die af en toe ontstond duurde het tot de 41e minuut voordat optimaal wist te profiteren. Een fout van Leon Hese stelde Mads Junker in staat Santi Kolk te bedienen die de bal feilloos achter doelman Van Fessem schoot: 0-1.

Naast het doelpunt zorgden twee momenten in de 34e minuut eveneens voor opschudding op de Vijverberg, Eerst was er de vermeende handsbal van Theo Janssen in het strafschopgebied en direct aan de andere kant het wel of niet vasthouden van de doorgebroken Kolk. In beide gevallen liet scheidsrechter Wegereef doorspelen. Met de voorsprong op zak begon Vitesse sterk aan de tweede helft en verdubbelde na elf minuten via Jasar Takak de score. Theo Janssen zette Junker vrij voor de keeper, zijn inzet werd nog gered door Van Fessem, maar de mee opgekomen Takak was er als de kippen bij om zijn eerste in dienste van Vitesse binnen te tikken. Trainer Jan de Jonge reageerde direct en wissel de onzichtbare Lasse Schöne voor Reinier Robbemond en bracht spits Tarvajärvi voor middenvelder Hese.

Het was echter Vitesse dat in de 68e minuut de definitieve nekslag aan de Superboeren moest geven, maar Harrie Gommans schoot de bal te zacht in om er 3-0 van te maken. In de tegenstoot bracht Piet Velthuizen maar weer eens prachtig redding op een evenzo fraaie omhaal van invaller Tarvajärvi. De thuisploeg wenste zich zeker nog niet gewonnen te geven in de tweede helft waarin de amusementswaarde met de minuut steeg.

Ook Vitesse bleef kansen krijgen. Nadat Kolk in de 73e minuut nog op de doelman strandde was het duel in de 79e minuut wel beslist. Een prachtige lange pass van Theo Janssen werd door de inlopende Kolk achter Van Fessem gekopt: 0-3. Het slotakkoord was van trainer De Mos die Santi Kolk een publiekswissel gunde.

Bron: Vitesse.nl 13-01-2008

Vitesse sterk op De Vijverberg

Vitesse heeft zondag het bezoek aan De Graafschap zonder kleerscheuren overleefd. De Arnhemmers wonnen op De Vijverberg dankzij doelpunten van Santi Kolk (2x) en Jasar Takak met 0-3. De bezoekers hadden in doelman Piet Velthuizen wel hun uitblinker. De keeper hield zijn ploeg met enkele knappe reddingen andermaal op de been.

Zo hield Velthuizen in de eerste helft bij een 0-0 stand met een snoekduik Berry Powel van scoren af, waarna in de 41ste minuut Klok toesloeg. Hij kreeg de bal van Mads Junker, die de bal simpel had ontfutseld van Rogier Meijer.

Na rust trof Paul Verhaegh de paal, alvorens Takak voor 0-2 zorgde. In de 79ste minuut besliste Vitesse het duel vervolgens via de tweede treffer van Kolk.

Bron: Sportweek.nll 13-01-2008

Blunder Hese helpt Vitesse langs De Graafschap

De Graafschap dacht de regie over de derby tegen Vitesse in handen te hebben, maar een blunder van Léon Hese leidde een 0-3 thuisnederlaag in.

Tot de 41ste minuut was er één ploeg die voetbalde op De Vijverberg: De Graafschap. De ploeg van coach Jan de Jonge combineerde aardig en was bij vlagen gevaarlijk. Donny de Groot en Berry Powel probeerden het met enkele schoten, terwijl Powel ook nog een koppend het doel van Piet Velthuizen bestookte. De jonge doelman redde bekwaam.

Vitesse was de onderliggende partij en hoopte op een tegenstoot. Met succes. Hese dacht in de 41ste minuut een bal op zijn borst te kunnen controleren, maar hij verloor het speeltuig, waarna Mads Junker de vrijstaande Santi Kolk aanspeelde. De Hagenaar scoorde met een even bekeken als knappe volley: 0-1.

Eenmaal op voorsprong had Vitesse geen kind meer aan de thuisploeg. Paul Verhaegh schoot in de 44ste minuut op de paal en tien minuten later viel de 0-2 alsnog. Het was Jasar Takak die scoorde na nieuw balverlies van Hese. De Vitesse-middenvelder tikte de bal in de rebound in het lege doel nadat Junker twee keer op doelman Jimmy van Fessem was gestuit.

De Graafschap waagde nog een klein offensief. Maar áls De Superboeren al een poging op doel kregen, dan stond daar altijd nog Velthuizen, die enkele knappe reddingen toonde. In de 79ste minuut besliste Kolk de partij definitief. Theo Janssen zag de aanvaller diep gaan en verzond een pass, waarna de spits heel beheerst de bal langs Van Fessem in het doel kopte: 0-3.

Vitesse heeft 28 punten en klimt naar de negende plaats, De Graafschap blijft met 22 punten op de twaalfde plaatst staan.

Bron: Voetbal International 13-01-2008

VVV-Venlo is Gommans niet vergeten

Harrie Gommans kan nog steeds rekenen op de interesse van VVV-Venlo. De Limburgers brachten al een eerste bod uit op de Vitesse-spits, maar vingen bot. Een tweede poging ligt in het verschiet.

VVV-trainer André Wetzel hoopt bij het volgende bod te profiteren van de erbarmelijke financiële situatie in Arnhem. “De technische staf van Vitesse wil Gommans niet kwijt, maar de rest van de club heeft de centjes hard nodig. Als we een tweede, hoger bod uitbrengen, wordt de druk om hem te verkopen stukken groter”, aldus de oefenmeester in het Algemeen Dagblad.

Gommans heeft na een periode bankzitten onlangs een basisplaats bij Vitesse heroverd. De 24-jarige spits, die afgelopen zomer overkwam van MVV, vormt met aanvalspartner Santi Kolk een uitstekend duo.

Bron: AD 12-01-2008

Fans zetten De Graafschap op scherp

Supporters van De Graafschap hebben zaterdag massaal de training van hun club bezocht. De ongeveer 80 fans staken vuurwerk af en hadden een spandoek bij zich met de tekst “Verliezen geen optie”.

Ze deden dat om de spelers op scherp te zetten voor de ontmoeting met het Arnhemse Vitesse, zondag op een uitverkochte Vijverberg. Er waren zelfs supporters uit München afgereisd. Directeur voetbalzaken Han Berger kon dat wel waarderen. “Er is wel eens gelachen toen ik het had over Europees voetbal, maar we blijken al een internationale club te zijn.”

Bron: Omroep Gelderland 12-01-2008

Ajax denkt aan Piet Velthuizen

Doelman Piet Velthuizen van Vitesse is de beoogd opvolger van Maarten Stekelenburg, mocht die vertrekken bij Ajax. Het Engelse Tottenham Hotspur heeft naar verluidt geinformeerd naar de doelman. De huidige doelman van de Spurs, Paul Robinson, functioneert niet naar tevredenheid.

Mocht de 25-jarige international voor een Engels avontuur kiezen, dan is Velthuizen in beeld. “Ik heb ook zoiets gehoord”, reageert de keeper. “Maar ik concentreer me alleen op Vitesse. Als Stekelenburg blijft, is het sowieso niet aan de orde.”

Bron: Omroep Gelderland 12-01-2008

Aad de Mos sluit verdere inkrimping niet uit

Anduele Pryor keert terug in gedecimeerde selectie Vitesse.

‘Er mag niemand weg’, stelde hoofdcoach Aad de Mos eind 2007 klip en klaar. Twee we­ken later, voor het eerste competi­tieduel tegen De Graafschap ( zon­dag 12.30 uur) zijn Anders Due en Giovanny Espinoza verdwenen uit de selectie van Vitesse.

Due verhuist naar het Deense Aal­burg, Espinoza keert terug naar LDO Quito, de club die hem aan Vitesse verhuurde. De Mos durfde gistermiddag niet uit te sluiten dat er meer spelers vertrekken voor de transfermarkt weer op slot gaat: 31 januari om 0.00 uur. „In principe blijft het bij deze twee, maar er kan altijd iets gebeuren. Als er een club voor een van onze spelers komt, praten we erover. Waar het mij om gaat, is dat alle posities dubbel bezet zijn”, reageerde De Mos, die zich zijn woorden van eind 2007 nog wel herinnerde. „Maar soms word je als trainer ge­confronteerd met zaken waar je niet mee te maken hoort te heb­ben”, aldus De Mos, die doelde op de précaire financiële positie van Vitesse. „ Alles is in goed overleg besproken tussen Marc van Hint­um, Paul van der Kraan en mij. De club is bezig een schuld van 27 mil­joen te saneren. Daar hoef ik ver­der niemand iets over uit te leg­gen”, zei de trainer die er geen halszaak van wilde maken.

Volgens De Mos is het vertrek van de twee spelers mogelijk omdat an­deren op de weg terug zijn. Met name Anduele Pryor maakte een sterke indruk in de eerste trai­ningsweek van 2008. De Mos heeft het aanvallende supertalent direct toegevoegd aan zijn selectie. Met Kevin van Diermen denkt De Mos tevens een adequate centrum­verdediger te hebben als vervanger van Espinoza. De Ecuadoriaan had last van heimwee, als gevolg van de scheiding met zijn vrouw en dochter, die nooit een verblijfs­vergunning kregen. Ook hoopt De Mos op een rentree van de linksbenige Cees Keizer ­revaliderend van een kruisband­operatie – over zes tot acht weken.

Bron: De Gelderlander 12-01-2008

Megrelishvili is plek kwijt

De midwinteronderbre­king heeft aan de positie van links­back Haim Megrelishvili van Vites­se niks veranderd. De Israëliër is zijn plek definitief kwijt aan Gill Swerts; rechtsbenig, maar ook op links de betere.

Trainer Aad de Mos van Vitesse liet gistermiddag bij de voorbe­schouwing op de Gelderse derby tegen De Graafschap geen ruimte voor twijfel. „Ik ben erg gechar­meerd van Swerts op links, ook al is hij rechtsbenig. Het elftal staat goed en Swerts speelt op die pek fantastisch. We hebben de laatste twee duels tegen NAC en FC Utrecht goed voetbal gespeeld en vier punten gehaald. Ik heb geen reden iets te veranderen”, zei De Mos, die Sébastien Sansoni zijn plaats in het centrum van de verde­diging teruggeeft. Dat is de enige wijziging ten opzichte van de laat­ste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht ( 2- 2 op 30 december). De geschorste Fransman werd toen vervangen door Giovanny Espino­za (inmiddels vertrokken) en Ke­vin van Diermen (stand-in).

„Het elftal staat, we moeten nu gaan groeien, meer vastigheid, meer automatismen. Ik hoop dat het lange tijd zo kan blijven staan”, aldus De Mos, die ook de weer fitte Abubakari Yakubu tot zijn beschikking heeft. Net als Me­grelishvili was de Ghanees – niet opgeroepen voor de Afrika Cup ­eind 2007 vermoeid en niet fit. Ook Yakubu is zijn plaats kwijt. Alleen Cees Keizer en Yu Hai (on­derweg met Jong China) zijn niet inzetbaar in Doetinchem.

Bron: De Gelderlander 12-01-2008

De Mos wil zijn contract uitdienen

De financiële positie van Vitesse heeft voor het eerst gevolgen gehad voor trainer Aad de Mos. Twee weken geleden sprak de trainer nog uit dat hij de selectie in tact wilde houden, maar deze week vertrokken Anders Due en Giovanny Espinoza. Er werd al gesuggereerd dat De Mos zijn nog anderhalf lopende contract niet zou uitdienen. “Ik heb daar van horen zeggen en weet niet waar dat vandaan komt. Ik ben hier normaal gesproken ook volgend jaar. Met de oplossingen die gaan komen via de gemeente en met de nieuwe technisch directeur wordt het beter.”

Bron: Omroep Gelderland 11-01-2008

Geen vervanger voor Espinoza

Vitesse haalt geen vervanger voor de vertrokken centrumverdediger Giovanny Espinoza. “Wij denken dat Sansoni daar prima kan spelen”, legt algemeen directeur Paul van der Kraan uit. “Wat dat betreft waren Aad de Mos, Marc van Hintum en ikzelf het volledig eens. Bovendien scheelt het ook in ons spelersbudget behoorlijk, net als het vertrek van Due. Die tekent naar verwachting vandaag een contract bij Aalborg.” Vitesse kan zich weinig permitteren. “We moeten de kosten beperkt houden. Wel ga ik snel afspraken maken met Gill Swerts en Remco van der Schaaf.”

Bron: Omroep Gelderland 11-01-2008

Hese kijkt uit naar duel Vitesse

Graafschap-verdediger Léon Hese kijkt uit naar het treffen met Vitesse, zondagmiddag op een uitverkochte Vijverberg. “Als Arnhemmer blijft het leuk om tegen de club uit mijn eigen stad te spelen. Mede door de toeschouwers zijn we flink op scherp gezet. In Gelredome wonnen we, maar hebben we vooral op de counter gespeeld. We doen het nu zo goed dat tegenstanders hier op de counter komen spelen. De kritiek op ons spel hoor je niet meer”, zegt Hese.

“Wat mij betreft is er geen betere wedstrijd om mee te beginnen, aldus de 26-jarige verdediger.

Bron: Omroep Gelderland 11-01-2008

Uitnodiging Yu Hai nationaal elftal

Yu Hai heeft een uitnodiging ontvangen voor het nationale elftal van China. Het is de eerste keer dat de aanvaller, momenteel met het Olympisch team op pad, zich mag melden bij het ‘grote’ China.

Het nationale elftal van China speelt op woensdag 6 februari een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Irak. Het duel wordt in Dubai gespeeld. China is ingedeeld in groep 1 van de Aziatische zone met het al genoemde Irak, Australie en Quatar.

De uitnodiging betekent dat trainer Aad de Mos zijn speler later dan gepland weer kan inzetten. Yu Hai zou zich na de stage met het Olympisch team weer bij de selectie voegen, maar dat zal nu minimaal een week later zijn.

Bron: Vitesse.nl 11-01-2008

Vitesse met vertrouwen naar Doetinchem

Vitesse reist aanstaande zondag met veel vertrouwen naar Doetinchem. Daar hervat de ploeg de competitie met de uitwedstrijd tegen De Graafschap. Dat zei hoofdtrainer Aad de Mos vrijdagmiddag op Papendal. De trainer kwam met nog meer goed nieuws.

“Het vertrouwen waarmee we de wedstrijd tegen De Graafschap ingaan is gebaseerd op de laatste twee wedstrijden van 2007”, aldus De Mos. “Daarin hebben we goed voetbal gecombineerd met resultaat. Het elftal staat en het kan alleen nog maar beter gaan. Dat betekent niet automatisch winst, maar wel dat we op de goede weg zijn, elke wedstrijd meer kansen creëren en dat de bezetting er goed uit ziet. Ook op het middenveld hebben we nu spelers staan waarvan ik nog wel een aantal doelpunten verwacht.”

De trainer verandert weinig aan zijn elftal dat op de laatste speeldag van 2007 met 2-2 gelijkspeelde tegen FC Utrecht. Het vertrek van Giovanny Espinoza wordt opgevangen door de Fransman Sansoni, die terugkeert van een schorsing. De overige tien spelers blijven staan.

Eveneens terug van weggeweest is Anduele Pryor. De technische aanvallende middenvelder heeft de hele week met de groep mee getraind. “Pryor gaat fantastisch”, sprak De Mos lovend. “Het is zeer verheugend om hem de hele week erg goed te zien trainen.”

De Graafschap – Vitesse, zondag 13 januari
Aftrap: 12.30 uur uitverkocht

Opstelling Vitesse
Velthuizen, Verhaegh, Sansoni, Sprockel, Swerts, Takak, Van der Schaaf, Janssen, Kolk, Gommans, Junker.

Afwezig: Yu Hai (Olympisch elftal), Keizer (revalideert van blessure)

Bron: Vitesse.nl 11-01-2008

Sansoni terug in basis Vitesse

Bij Vitesse staat Sébastien Sansoni zondag in de uitwedstrijd tegen De Graafschap weer in de basis. De Franse verdediger keert terug van een schorsing. De basisopstelling bevat verder de gebruikelijke namen.

Anduele Pryor traint weer volledig mee. Hij had maanden last van zijn bovenbeen. Cees Keizer, die een kruisband afscheurde, heeft de looptraining hervat. Vitesse heeft in Doetinchem al bijna 20 jaar niet meer verloren.

Opstelling: Velthuizen; Verhaegh, Sprockel, Sansoni, Swerts; Takak, Van der Schaaf, Kolk, Janssen; Gommans en Junker.

Bron: Omroep Gelderland 11-01-2008

Anders Due en Giovanny Espinoza verlaten Vitesse

Anders Due en Giovanny Espinoza vertrekken per direct bij Vitesse. Due onderging donderdag een medische keuring bij de Deense club Aalborg. Vitesse en Aalborg kwamen eveneens donderdag tot een definitief akkoord over de overgang van de Deen die in Arnhem op een zijspoor was beland.

Due en Aalborg waren al eerder persoonlijk rond. Vanwege het feit dat Aalborg een beursgenoteerde club is, was het niet mogelijk dit nieuws eerder bekend te maken.

Ook Giovanny Espinoza gaat Vitesse verlaten. De verdediger is naar Zuid-Amerika vertrokken waar hij vandaag een medische keuring ondergaat bij zijn beoogde nieuwe club.

Paul van der Kraan: “Hoewel het altijd vervelend is wanneer contracten vroegtijdig worden ontbonden, is dit voor alle partijen de beste oplossing. Zoals bekend zit Vitesse financieel in zwaar weer. Het vertrek van Due en Espinoza wordt mede daardoor ingegeven. Wat ook zeker heeft meegewogen is dat beide spelers, om uiteenlopende redenen, weg wilden uit Arnhem. In overleg met Marc van Hintum en Aad de Mos is besloten dat het mogelijk is het aantal selectiespelers terug te brengen om financieel wat lucht te creëren.”

Bron: Vitesse.nl 11-01-2008

Geen vervanger voor Espinoza

Vitesse haalt geen vervanger voor de vertrokken centrumverdediger Giovanny Espinoza. “Wij denken dat Sansoni daar prima kan spelen”, legt algemeen directeur Paul van der Kraan uit. “Wat dat betreft waren Aad de Mos, Marc van Hintum en ikzelf het volledig eens. Bovendien scheelt het ook in ons spelersbudget behoorlijk, net als het vertrek van Due. Die tekent naar verwachting vandaag een contract bij Aalborg.”

Vitesse kan zich weinig permitteren. “We moeten de kosten beperkt houden. Wel ga ik snel afspraken maken met Gill Swerts en Remco van der Schaaf.”

Bron: Omroep Gelderland 11-01-2008

Ook Espinoza gaat per direct weg bij Vitesse

Na Anders Due (naar Aalborg) vertrekt ook Giovanny Es­pinoza per direct bij Vitesse. De verdediger (30) uit Ecuador gaat te­rug naar Zuid-Amerika. De inter­national die voor zijn land actief was op tweeWK’s kwam in janua­ri 2007 naar Vitesse, dat hem voor anderhalf jaar huurde van LDU Quito ( Ecuador).

Vitesse ziet af van de optie tot koop. Espinoza kampte met heimwee, mede door­dat zijn gezin niet in Nederland kon aarden.

Bron: De Gelderlander 11-01-2008

Vitesse brengt selectie terug

Arnhemse club zal geen vervangers aantrekken voor vertrokken duo.

Vitesse heeft in twee da­gen tijd afscheid genomen van twee spelers: Anders Due en Gio­vanny Espinoza. De Arnhemse clubleiding zal geen vervangers zoeken voor het tweetal. Het ver­trek van Due en Espinoza maakt namelijk onderdeel uit van de fi­nanciële schoonmaak bij Vitesse.

Algemeen directeur Paul van der Kraan is druk bezig met een credi­teurenregeling, waarmee hij de langlopende schuld van 27 miljoen euro hoopt af te kopen. Om de fi­nanciële positie te versterken, heeft de clubleiding besloten dat de hoofdselectie van Vitesse met enkele spelers wordt afgeroomd. Daarover zijn Van der Kraan, hoofdtrainer Aad de Mos en de nieuwe technisch directeur Marc van Hintum het eens geworden. Na het vertrek van Due en Espino­za telt de eerste selectie van Vites­se nog 25 spelers.

Vitesse en Aalborg zijn gisteren tot een definitief akkoord gekomen over de transfer van Due. De 25-ja­rige Deen moet alleen nog een me­dische keuring ondergaan. Daarna zal hij zich voegen bij de selectie van Aalborg, die zich voorbereidt op het begin van de competitie in Denemarken. Vitesse ontvangt een transfersom van enkele tonnen van Aalborg. Ook de aftocht van Espinoza le­vert de Arnhemse club een vergoe­ding op. Deze gelden zijn welkom, aangezien Vitesse een lichte over­schrijding heeft van het spelers­budget van 5,6 miljoen euro. „ Het vertrek van Due en Espinoza wordt mede daardoor ingegeven”, verklaart Van der Kraan. „Op dit moment is het bij Vitesse de in­steek dat we alles op alles zetten om binnen de begroting te blij­ven.”

Vitesse heeft met de grootste schuldeisers, de geldschietersgroep Vrienden van Vitesse, al overeen­stemming bereikt over de crediteu­renregeling. Maar met de gemeen­te Arnhem, ook een substantieel grote schuldeiser, kon de Arnhem­se club nog geen akkoord berei­ken. Om de financiële positie te ver­sterken, heeft de clubleiding be­sloten dat de hoofdselectie van Vitesse met enkele spelers wordt afgeroomd.

Bron: De Gelderlander 11-01-2008

Vitesse haalt geen vervanger voor Due

Van Hintum heeft ‘goed kennismakingsgesprek’ met trainer De Mos.

Vitesse zal geen vervan­ger aantrekken voor Anders Due. De middenvelder uit Denemarken staat op het punt om een meerja­rig contract te tekenen bij Aalborg, dat de voorbereiding op het nieu­we Deense seizoen is gestart.

In afwachting van het definitieve akkoord tussen beide clubs, nam Due gisteren alvast afscheid van de medewerkers van Vitesse op sport­centrum Papendal. Hij verblijft momenteel al in Aalborg, waar hij de medische keuring nog moet doorstaan. Ondanks zijn botsing met trainer Aad de Mos kwam het vertrek van Due vrij onverwacht. De Mos ver­klaarde onlangs nog dat Due in de winterstop niet mocht verkassen, aangezien er met Yu Hai ( op trai­ningskamp met het Olympisch elf­tal van China) al een linksbenige middenvelder afwezig is in janua­ri. Beide hoofdrolspelers waren gis­teren niet bereikbaar voor een reac­tie.

Duidelijk is wel dat Vitesse niet op zoek zal gaan naar een vervanger voor Due. Marc van Hintum, de nieuwe technisch directeur, begint officieel op 1 februari bij de Arn­hemse club. Hij zal tijdens de hui­dige transferperiode (tot 1 februa­ri) niet in actie komen namens Vit­esse, zoals ook het vertrek van Due langs hem heen gaat. „Ik ben inhoudelijk nog niet op de hoogte van het reilen en zeilen van de spelers en de trainers van Vitesse”, aldus Van Hintum. „ De komende maanden zal ik kijken, luisteren en zien hoe alles in el­kaar steekt, zodat ik in de zomer wat kan doen.” Gisteren had Van Hintum in Eind­hoven een kennismakingsgesprek met De Mos. „Dat was een goed gesprek”, zegt Van Hintum. „We zijn allebei gek van voetbal en heb­ben zo tweeënhalf uur over voet­bal en Vitesse zitten kletsen. We gaan later specifieker over spelers en selectie praten. Dit was in elk geval heel nuttig.”

Bron: De Gelderlander 10-01-2008

‘ Charly’ Bosveld geëerd met boek en foundation

Vitessenaar van de eeuw krijgt tien jaar na overlijden eerbetoon.

Tien jaar na het overlij­den van Vitesses voetballer van de eeuw Henk ‘Charly’ Bosveld wordt er gewerkt aan een boek over zijn loopbaan door de journa­listen en uitgevers Michel Bongers en René Bremer uit Arnhem.

Naast een boek over het leven van de kleurrijke voetballer, die op 6 augustus 1998 (57 jaar) overleed, wordt er door Vitesse gewerkt aan een Charly Bosveld Foundation. Die stichting gaat geld werven voor sociale projecten middels een gala, golftoernooien en mogelijk kleding. Ook staat er een wedstrijd tussen oud-Vitesse en oud-Sparta – waar Bosveld een belangrijk deel van zijn loopbaan speelde – op de agenda.

Het boek en de foundation wor­den in 2008 rond zijn sterfdag ge­presenteerd. Er zijn ook plannen voor een standbeeld. Bosveld be­gon bij VVO uit Velp en speelde betaald voetbal bij SC Enschede 1960/64), Sparta (1964/68 en 1969/73), Vitesse (1968/69 en 1973/80). Bosveld was in Arnhem ook assistent-trainer en fungeerde in 1986 even als hoofdtrainer. Hij speelde twee interlands

Bron: De Gelderlander10-01-2008

Dochters ‘ Charly’ Bosveld dolgelukkig met eerbetoon

Vitessenaar van de eeuw tien jaar na overlijden in hoofdrol.

2008 wordt het jaar van wijlen Henk ‘Charly’ Bosveld. Tien jaar na zijn overlijden, op 6 augustus 1998, wordt er een boek geschreven over de Vitessenaar van de eeuw en een foundation opgericht. Beide initiatieven verkeren nog in een pril stadium. Vitesse vergadert 15 januari officieel met de betrok­kenen over de plannen om een stichting in het leven te roepen ter nagedachtenis aan Henk Bosveld, die vanwege zijn Charlie Chaplin-achtig loopje bekend stond als Charly Bosveld.

lees verder...

Bron: De Gelderlander 10-01-08 

Verdwenen stadions – Vitesse – Nieuw-Monnikenhuize

Nieuw-Monnikenhuize was een van de meest karakteristieke stadions van Nederland. Het veld lag als het ware in een kuil die de spelers via een lange trap moesten zien te bereiken.

De trap vormde na afloop van wedstrijden een lijdensweg voor de ploeg die verloren had. De accommodatie lag op een schitterende locatie aan de Rosendaalseweg aan de bosrijke rand van Arnhem. Vitesse speelde er menige legendarische wedstrijd, veel supporters bewaren dan ook warme herinneringen aan het bijzondere stadion.

lees verder...

Bron: VI magazine nr 2 09-01-2008 

Goed gesprek Van Hintum en De Mos

De nieuwe technisch directeur van Vitesse Marc van Hintum heeft woensdag een goed gesprek gevoerd met trainer Aad de Mos. “We hebben de selectie doorgenomen, zij het nog summier”, zegt de technisch directeur, die officieel op 1 februari begint. “Ik heb het gevoel dat we wel aardig op één lijn zitten. We willen dezelfde richting op. Ik ben nog niet bezig om te beslissen over lopende zaken, maar ik word wel perfect op de hoogte gehouden door Paul van der Kraan.”

Aad de Mos was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: Omroep Gelderland 10-01-2008

Leven zonder voetbal – Marc van Hintum

Passie buiten het voetbal Een maand geleden heb ik niet onverdienstelijk de marathon van New York gelopen, ik mountainbike en fitness ook veel. Voetballend ben ik natuurlijk wat minder, maar conditioneel nog altijd even sterk. Het gekke is dat bepaalde patronen uit mijn actieve carrière niet zijn verdwenen. Zo let ik nog steeds erg op mijn voeding, twee dagen op rij friet komt bij mij niet voor.

Geen algemeen directeur, dan… Ik tekende destijds een contract bij RKC Waalwijk en bedong daarbij dat ik mijn eenmansbedrijfje in de acquisitie mocht behouden. Ik verkocht advertenties aan de grootste bedrijven, maar ook aan de slager op de hoek, enorm leuk werk. Toen kwam Willem II en die club eiste dat ik mijn bedrijfje liet vallen. Met pijn in mijn hart heb ik dat gedaan, maar ik heb altijd geweten dat een commerciële functie mij goed zou liggen.

lees verder...

Bron: VI magazine nr 2 09-01-2008 

De Graafschap – Vitesse uitverkocht

Vitesse sinds 1998 ongeslagen in Doetinchem

Van der Schaaf trefzeker in 2000 De derby tussen De Graafschap en Vitesse, aanstaande zondagmiddag, is met dik 11.000 zitplaatsen volledig uitverkocht. De wedstrijd op de Vijverberg staat onder leiding van scheidsrechter Jan Wegereef.

De wedstrijd begint zondag 13 januari om 12.30 uur. Vitesse won vijf van de laatste tien ontmoetingen op de Vijverberg. De thuisploeg was twee keer te sterk, de laatste keer in 1996, en driemaal eindigde het duel onbeslist.

De laatste ontmoeting dateert van 22 mei 2005. Loic Loval, de huidige speler van FC Utrecht en onlangs nog scorend in Gelredome tegen Vitesse, zette De Graafschap op voorsprong. In de laatste tien minuten zorgden Fred Benson met zijn eerste goal voor Vitesse en Matthew Amoah alsnog voor de winst: 1-2.

In het seizoen 2000/2001 zorgde de huidige aanvoerder, Remco van der Schaaf, voor de 2-0 eindstand. Jhon van Beukering zorgde voor rust voor de Arnhemse voorsprong.

De laatste nederlaag in Doetinchem werd op 13 oktober 1996 geleden. Ondanks een snelle voorsprong door Roy Makaay (’13) werd het door doelpunten van Schultz en Godee uiteindelijk 2-1 voor de Superboeren. In de daaropvolgende seizoenen werd het drie keer achter elkaar gelijk waarna Vitesse vier keer op rij als winnaar uit de bus kwam.

Bron: Vitesse.nl 09-01-08 

Vitesse akkoord met vertrek Due

Vitesse laat Anders Due in de winterstop vertrekken.

De Deense middenvelder dat te horen in een gesprek met algemeen directeur Paul van der Kraan. “Anders heeft toestemming gevraagd om te vertrekken, omdat hij in de huidige hiërarchie vooral op de tribune zit. Wij gaan daarmee akkoord. Als wij eruit komen met een club die zich voor Anders meldt, dan gaat hij per direct weg.”

Due staat in de belangstelling van het Deense Aalborg aB. De Deen raakte eind november uit de gratie bij Vitesse en werd door trainer Aad de Mos zelfs tijdelijk uit de selectie gezet.

Bron: Omroep Gelderland TxT 09-01-08 
Nieuwjaarsreceptie van de supportersvereniging
Bart Lagerberg erelid van de SV

Menig handje werd geschud en nieuwjaarswens uitgewisseld op de redelijk druk bezochte receptie van de SV Vitesse.

Voorzitter a.i. Arie Wilemsen bedankte vrijwilligers, sponsoren en Vitesse voor de gezamenlijke inzet in 2007.

Hij sprak de wens uit dat 2008 gezondheid, geluk en sportief succes zou brengen voor al diegenen die Geel en Zwart een goed hart toedragen.

lees verder...

Bron: SV Vitesse 08-01-08 

VVV klopt tevergeefs aan voor Gommans

VVV is er niet in geslaagd Harrie Gommans los te kweken bij Vitesse. “Aad de Mos ziet geen nog toekomst in hem”, verklaart VVV-voorzitter Hai Berden. Verder doet de preses uit Venlo een boekje open over Amrabat, Jungschläger en een Japanse stagiair.

“Wij hebben gesprekken gevoerd met Harrie Gommans, omdat onze technische staf graag zo’n type spits erbij wil hebben”, verklaart Hai Berden tegenover VoetbalPrimeur. “Maar Aad de Mos wil hem nog niet kwijt. Niet voor niets stelt hij hem de laatste twee duels op en scoort hij gelijk tweemaal. Het bewijst wel onze goede smaak.”

Bron: voetbalprimeur.nl 08-01-2008

Vitesse positief gestemd over verkoop televisierechten

Alle 18 Eredivisieclubs hebben zich onlangs beraad over de verkoop van de mediarechten. Rond de jaarwisseling is de procedure hiervoor door Eredivisie CV opgestart.

De huidige mediapartners hebben de rechten in handen tot en met het einde van het dit seizoen 2007/2008. Dit betekent dat voor de periode hierna alle partijen op de markt weer de mogelijkheid hebben te bieden op één van de aangeboden pakketten. Voor Vitesse is het belangrijk, ook in de wet zo opgenomen, dat de samenvattingen op het open net blijven. Iedereen in Nederland met een basis televisiepakket moet in de gelegenheid zijn zonder meerkosten de samenvattingen van Vitesse- en Eredivisie wedstrijden te bekijken.

Steeds meer voetballiefhebbers abonneren zich de laatste jaren ook op live wedstrijden uit de Eredivisie. Inmiddels zijn er al meer dan 500.000 mensen die live Eredivisie voetbal thuis kunnen ontvangen. In deze markt zit nog groei, vandaar dat de clubs in samenwerking met de Eredivisie CV hebben besloten enkele wijzigingen door te voeren in de starttijden van wedstrijden. Met deze nieuwe starttijden wordt een abonnement op live Eredivisiewedstrijden voor voetballiefhebbers veel interessanter. Het effect van de veranderingen is gelukkig beperkt gebleven met het opschuiven van het aanvangstijdstip van de uitzending op zondagavond met één uur. Dit programma start volgend seizoen dus om 20.00 uur op één van de open net zenders.

Algemeen directeur Paul van der Kraan: “De omzet uit mediarechten stijgt explosief in de landen om ons heen. Ik vertrouw er op dat met de doorgevoerde wijzigingen ook in Nederland wederom een groei is te realiseren. Een succesvolle verkoop van de mediarechten is voor Vitesse van belang, omdat de bijdrage die wij hiervan ontvangen een wezenlijk onderdeel uitmaakt van onze begroting.”

Bron: Vitesse.nl 08-01-2008

Aalborg wil Vitessenaar Due

Het Deense Aalborg aB wil Vitesse-speler Anders Due in de winterstop overnemen.

De club heeft zich via de zaakwaarnemer van Due, Karsten Aabrink, gemeld bij Vitesse. De Deense linkermiddenvelder veroverde dit seizoen een basisplaats, maar na een mindere wedstrijd in Groningen viel hij plotseling uit de gratie. Due uitte zijn onvrede hierover en werd tijdelijk uit de selectie gezet door trainer Aad de Mos.

Vervolgens werd hij teruggehaald, maar Due bleef desondanks een vaste tribuneklant en wil daarom weg

Bron: Omroep Gelderland TxT 08-01-08

Aftrap ‘Scoren in Gelderland’ op Vijverberg

Op zondag 13 januari aanstaande vindt voorafgaand aan de wedstrijd De Graafschap v Vitesse, de aftrap plaats van het project ‘Scoren in Gelderland’. Met dit project zetten Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) De Graafschap en Vitesse zich in om een maatschappelijke rol op te pakken. Hoofddoelstelling van het Gelders een-tweetje is de inzet op ‘moeilijke jongeren’. In Doetinchem gebeurt dit met het project ‘De Graafschap helpt scoren’ en in Arnhem met de projecten ‘Scoren door Scholing’, ‘Sportpunt Klarendal’ en het ‘Supportersproject Vitesse’.

De aftrap van het sociaal-maatschappelijke initiatief tussen voetbalclubs en gemeenten wordt gecombineerd met de sportieve strijd tussen De Graafschap en Vitesse. Deze wedstrijd wordt zondag om 12.30 uur gespeeld in stadion de Vijverberg in Doetinchem.

De Graafschap en Vitesse zien een toegevoegde waarde in de rol die zij kunnen spelen in Gelderland. Beide BVO’s zetten zich in voor de leefbaarheid in Gelderland. Met ‘Scoren in Gelderland’ zetten de twee eredivisionisten zich niet alleen afzonderlijk in voor hun eigen verzorgingsgebeid, maar willen zij als maatschappelijke partners van de gemeente Doetinchem en Arnhem optrekken. Gelijktijdig geven De Graafschap en Vitesse hiermee het signaal af dat zij op het veld weliswaar elkaars concurrenten zijn, maar dat zij daarbuiten dezelfde maatschappelijke ambities hebben en vriendschappelijke banden onderhouden.

Met de projecten die voortkomen uit ‘Scoren in Gelderland’, zetten beide clubs in op de schoolverlaterproblematiek. Zowel de projecten van De Graafschap als die van Vitesse zijn erop gericht vroegtijdig schooluitval te voorkomen en de kans op een vervolgopleiding of werk te vergroten. In Arnhem hebben stichting Vitesse Betrokken, roc Rijn IJssel en de gemeente Arnhem het initiatief genomen tot het project ‘Scoren door Scholing’. Gelijktijdig zag een vergelijkbaar initiatief uit Doetinchem, ‘De Graafschap helpt Scoren’, het licht. De gemeente Doetinchem, Sport United, roc Graafschapcollege, Weer aan Werk, RMC en Jouw Unit, zijn hiervoor een samenwerking aangegaan.

Het bovenlokale aspect van ‘Scoren in Gelderland’ is gelegen in het feit dat de jongeren die deelnemen aan de projecten afkomstig zijn uit Doetinchem, Arnhem en de regiogemeenten. Vanwege de duidelijk bovenlokale uitstraling heeft het project een gezamenlijke GSO (Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid) subsidie toebedeeld gekregen van de Provincie Gelderland.

Graag nodigen wij u uit voor de officiële aftrap van ‘Scoren in Gelderland’. U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom in de Nuon-lounge van stadion De Vijverberg. De ochtend staat in het teken van kennisuitwisseling met de projectleden van beide projecten. Voorafgaand aan de wedstrijd trappen Burgemeester Kaiser (gemeente Doetinchem) en Wethouder Hoeffnagel (gemeente Arnhem) en Gedeputeerde Peters (Provincie) de samenwerking tussen beide gemeenten en BVO’s officieel op het veld af.

Bron: Vitesse.nl 08-01-2008

Topoverleg over toekomst van Vitesse

Kopstukken Aad de Mos en Marc van Hintum met elkaar om de tafel.

Hoofdtrainer Aad de Mos en de nieuwe technisch direc­teur Marc van Hintum gaan mor­gen met elkaar om de tafel voor een kennismakingsgesprek. Het is het eerste treffen tussen de twee kopstukken van de Arnhemse club, die samen over de nabije toe­komst van Vitesse zullen praten. Van Hintum begint komende maand aan zijn missie bij Vitesse. De Mos kijkt met vertrouwen vooruit op de samenwerking met de voormalige linksachter en aan­voerder van Vitesse. „ Ik heb altijd een goed gevoel gehad bij de voet­baller Marc van Hintum”, zei De Mos gisteren. „En dat goede ge­voel heb ik ook nu bij onze samen­werking.”

De twee kunnen zonder tijdsdruk met elkaar in conclaaf over de toe­komst van het elftal, aangezien de tot 1 februari lopende transferpe­riode zeer waarschijnlijk aan Vites­se voorbij gaat. Er staan geen aan­kopen gepland, en de kans op een plotseling vertrek van een Vites­se- speler is minimaal. De hoofdselectie van de nummer elf van Nederland begon gisteren dus zonder nieuwe gezichten aan de voorbereiding op het tweede deel van het seizoen. Vijf suppor­ters van Vitesse waren op sportcen­trum Papendal getuige van de eer­ste trainingssessie in het nieuwe jaar.

De Mos moest nog enkele pupil­len missen. Naast de revaliderende middenvelder Cees Keizer ontbra­ken ook Yu Hai, Juan Lorca, Gio­vanny Espinoza en Abubakari Ya­kubu. Yu Hai verblijft met het Olympisch elftal van China in Frankrijk voor een trainingsstage en mist de komende drie competi­tieduels van Vitesse. Espinoza en Yakubu hebben de vrije feestdagen doorgebracht in hun moederland en hadden in het afgelopen weekeinde problemen met de terugvlucht uit respectieve­lijk Ecuador en Ghana. Lorca ver­blijft vanwege privéredenen wat langer in Chili. Maar net als Espi­noza en Yakubu wordt hij vandaag of morgen terug verwacht in Arn­hem.

Het drietal is normaal gesproken gewoon inzetbaar in de eerste wed­strijd in het nieuwe jaar: uit tegen De Graafschap, komende zondag om 12.30 uur. Anduele Pryor keerde gisteren te­rug als volwaardig lid van de selec­tie, nadat de 22-jarige middenvel­der sinds 22 september had gewor­steld met een onwillige spier in zijn linkerbovenbeen. Het is nog niet duidelijk of Pryor in Doetin­chem zijn rentree kan maken. Hoofdtrainer Aad de Mos en de nieuwe technisch directeur Marc van Hintum gaan morgen met el­kaar om de tafel voor een kennis­makingsgesprek.

Bron: De Gelderlander 08-01-08

Espinoza en Yakubu missen vlucht

Giovanny Espinoza en Abubakari Yakubu ontbraken maandag bij de eerste training van Vitesse in 2008. De Ecuadoriaan en de Ghanees misten het vliegtuig naar Nederland. Ze worden dinsdag terug verwacht en moeten woensdag op de reguliere vrije dag wel komen trainen.

De Chileen Juan Lorca liet maandag wegens privéredenen verstek gaan. De aanvaller keert in de loop van de week terug in Arnhem.

Verder ontbrak Yu hai. Hij is tot 25 januari met de Chinese olympische ploeg op trainingskamp in Toulon.

Bron: Omroep Gelderland TxT 07-01-08

Vitesse bereidt zich voor op inhaalrace

Op jacht naar negende plaats met als inzet UEFA Cup-voetbal.

Vitesse hervat vandaag (10.30 uur, Papendal) de training ter voorbereiding op de tweede helft van het seizoen. De selectie van trainer Aad de Mos is nage­noeg compleet. Yu Hai ontbreekt vanwege ver­plichtingen met Jong China, dat in januari traint en deelneemt aan een toernooi in het Franse Toulon. Cees Keizer revalideert van zijn kruisbandoperatie.

Onduidelijk is of Giovanny Espino­za is hersteld van zijn buikspier­blessure. De international van Ecu­ador verbeet op de laatste speeldag van 2007 (30 december, FC Utrecht) de pijn, maar liet zich hal­verwege noodgedwongen vervan­gen door Kevin van Diermen. Espi­noza verbleef een week in Ecua­dor, vandaag wordt bekeken hoe het met zijn fysieke gesteldheid is.

Anduele Pryor sluit wel aan, maar in de drukke eerste week is het af­wachten of zijn spierproblemen ( hamstring) achter de rug zijn. Voor Vitesse staat 2008 in het te­ken van een inhaalrace. De Arn­hemse club staat op drie punten van de felbegeerde negende plaats en heeft zestien duels de tijd om de kloof te overbruggen. NAC en FC Utrecht worden door Vitesse als grootste concurrent gezien. Vi­tesse staat met 25 punten ( uit 18 duels) op de elfde plaats staat. FC Utrecht heeft drie punten meer en een beter doelsaldo. NAC (10de) heeft 25 punten en nog een duel te goed; op 6 februari bij Sparta.

lees verder...

Bron: De Gelderlander 07-01-08 

KNVB komt met nieuwe competitie-opzet

Het zal dit jaar voor het laatst zijn dat Eredivisie-ploegen in de winter slechts één weekend vrijaf krijgen. De KNVB is gedwongen bezig om een nieuwe opzet te maken voor de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Komend jaar zal de winterstop al één week langer duren. Meer ruimte is er niet, omdat de aanvangsdatum vanwege de Olympische Spelen een stuk later is dan gewoonlijk.

Vervolgens zal in het seizoen 2009-2010 de winterstop weer als vanouds vijf of zes weken duren. Dat is noodzakelijk, omdat de zomerstop veel korter zal zijn.

De competitie zal in dat seizoen mogelijk al in juli van start gaan. Manager competitiezaken Bert van Oostveen verklaart dat dat te maken heeft met de nieuwe opzet in de Europese toernooien. “Op verzoek van het technisch platform (waarin onder andere Marco van Basten, Martin van Geel en Danny Blind zitting hebben, red.) begint de competitie dan eerder”, vertelt Van Oostveen (foto) in het AD.

In de nieuwe opzet moeten de Nederlandse clubs – nog steeds vier – begin juli al aan de bak in de voorrondes van de UEFA Cup. De winnaar van de play-offs zal even later moeten strijden om een plaats in de Champions League.

“De ervaring van de laatste jaren heeft geleerd dat een ploeg wedstrijdritme nodig heeft om goed te presteren in de Europese voorronde. Zo is Ajax mede vanwege een gebrek daaraan twee jaar achter elkaar al in de voorronde uitgeschakeld. Het is niet voor niets dat Zweedse clubs het dan juist goed doen. Die zitten middenin de competitie”, aldus Van Oostveen.

Bron: AD 04-01-2008
Column door Egbert van der Weerd

Marc van Hintum

Voor de Vrienden van Vitesse is 2007 met dank aan de maand december onvergetelijk geworden. Eerst ver­scheen algemeen directeur Paul van der Kraan aan de deur met de boodschap af te zien van een paar miljoen euro. ‘ Vriend’ Jan Snellenburg gooide er een paar krachttermen uit voordat hij zijn directeur bijna naar de strot vloog. Maar toen zijn geelzwarte hart het gezonde verstand weer eens verdrong, rolden de miljoenen voor Vitesse snel binnen. Een kleine maand later leden de Vrienden een nederlaag toen hun protégéWiljan Vloet geen technisch directeur werd. Van der Kraan speelde op de geelzwarte sentimenten en won het pleit met Marc van Hintum.

De oud-speler passeerde toch betrekkelijk probleemloos de bal­lotagecommissie en treedt per 1 februari 2008 in dienst. De mensen die zich zorgen maken over de transferperiode – van 1 tot en met 31 januari is de markt open – kan ik gerust stellen. Jan Streuer en ‘ Vriend’ Herman Veenendaal trekken als van­ouds aan de touwtjes zodat Van Hintum zijn laatste klusjes bij de VVCS kan afronden. Van Hintum lijkt mij een prima keu­ze; hij is wilskrachtig, heeft gel­dingsdrang, flair, uitstraling en een netwerk en hij is reëel. Ik voorspel dat Vitesse binnen tweeënhalf jaar Europees voet­bal speelt, maar of Aad de Mos daar ook bij is, betwijfel ik.

Als Van Hintum de net zo eigenwijze, ervaren en geslepen voetbalman met zijn mondiale netwerk meekrijgt, kan er iets moois groeien. Zo niet, en dat zou mij niet verbazen, is De Mos ondanks een lopend contract tot 2009 aan zijn laatste jaar bezig bij Vitesse. Tenslotte staan er voldoende clausules in het contract om een jaartje eerder zonder pijn uit elkaar te gaan.

Bron: De Gelderlander 03-01-2008

Monoloog ‘Ik was slachtoffer van mijn integriteit’- Jasar Takak

De carrière van middenvelder Jasar Takak (25) kenmerkt zich door veranderingen. Als huurling van PSV beleefde hij een stormachtige doorbraak bij FC Zwolle en RKC Waalwijk, waarna hij via NEC een seizoen in de anonimiteit belandde. Zijn mentaliteit hield de Brabander op de been, waarna Aad de Mos hem bij Vitesse een nieuwe kans in het betaalde voetbal gaf.

En met Vitesse kreeg ik direct een prachtige club als werkgever. Het stadion, de supporters, ik geniet dagelijks. Maar we staan nog te laag. We hebben genoeg kwaliteit voor een plaats bij de eerste negen. Er is de laatste tijd kritiek op ons spel, dat te verdedigend zou zijn. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Verdedigend staan we gewoon goed, en veel tegenstanders hebben daar moeite mee. Maar eenmaal in balbezit komen we er met genoeg mensen uit om gevaarlijk te worden. Als middenvelder voel ik de vrijheid mijn acties te maken. Een paar dagen voor het openingsduel met Sparta Rotterdam raakte ik geblesseerd, waardoor ik de eerste weken van het seizoen miste. Dat was ongelukkig, maar inmiddels ben ik weer helemaal fit en voel ik me met de week beter worden.

Ik zal Aad de Mos en manager voetbal Jan Streuer altijd dankbaar blijven voor hun vertrouwen.

lees verder...

Bron: VI magazine wk01 02-01-08 

Arnhemmers halen hun ambassadeur terug

Marc van Hintum: ‘Vitesse moet weer structureel Europees voetbal spelen’

Een verrassing was het allang niet meer, maar na zes jaar is Marc van Hintum (40) nu definitief terug bij Vitesse. Hoewel hij de ervaring in de functie nog ontbeert, gaf het geel-zwarte hart van de voormalige verdediger uit Oss de doorslag: in Van Hintum hebben de Arnhemmers hun nieuwe manager voetbal gevonden. ‘Eind oktober hebben ze me voor het eerst benaderd. Puur met de vraag of ik eventueel interesse zou hebben in deze functie. Het leek me wel wat, hoewel ik er best een tijdje over heb moeten nadenken. Bij de VVCS hebben we toch iets moois opgebouwd, watje niet zomaar in de steek laat.’

Toch viel de keuze op Vitesse. De herinneringen aan de mooie jaren die Van Hintum in Arnhem sleet, en die hem zelfs tot international maakten, wogen zwaar genoeg.

lees verder...

Bron: VI magazine wk02 

Vitesse kan hoop in 2008 vestigen op Theo Janssen en Anduele Pryor

Vitesse besloot zondag 30 december het jaar 2007 met een elfde plaats op de rang­lijst. Een tussenbalans.

Vitesse heeft halverwege het seizoen voldoende uitzicht op een klassering bij de bes­te negen van de eredivisie; een plaats die nodig is om aan de play-offs om UEFA Cupvoetbal te mogen deelnemen. Hoewel de clubleiding op een plek ‘tussen 6 en 12’ mikt, telt alleen de negende plaats in de eindafrekening. Het verschil met die negende plaats is nu drie punten. Trainer Aad de Mos van Vitesse rekende zich op de voorlaatste dag van 2007, net na de 2-2 tegen concur­rent FC Utrecht, niet rijk. ‘ Wij moeten ons richten op de negen­de plaats, FC Utrecht en NAC zijn onze concurrenten, de rest is te ver weg’.

lees verder...

Bron: De Gelderlander 02-01-2008 

Knallen

Muziek kan opzwepen en motiverenals je er doorheen zit.
Wat draaien de profs?

In de auto van Piet Velthuizen, de keeper van Jong Oranje en Vitesse, vindt na elke wedstrijd hetzelfde ritueel plaats. “Ik luister altijd naar ‘Fast Car’ van Tracy Chapman. Als we gewonnen hebben met het raam open, als we verloren hebben met het raam dicht. Dat liedje zorgt ervoor dat ik de andrenaline kwijtraak en dan komen mijn lichaam en geest weer tot rust.” Meezingen doet Velthuizen niet aan: “Nee, ik mompel af en toe wat. Ik haal vooral de wedstrijd terug in mijn hoofd; wat heb ik wel en niet goed gedaan? En ik denk na over hoe het beter kan. Daar heb ik het dan de volgende dag met mijn trainer over.”

En wordt er in de kleedkamer nog wel eens goede muziek gedraaid? “Bij Vitesse luisteren we nooit naar muziek voor de wedstrijd. Bij Jong Oranje staat er altijd een iPodje van deze of gene in de shuffle. ”

Bron: DAG 02-01-2008

Hoofdsponsor: