8 juli 2011 In de media

Supporter maakt deel uit van Stichtingsbestuur Vitesse

Supportersvereniging voorzitter a.i. Henk Parren (53) treedt toe tot het stichtingsbestuur van Vitesse. Dit bestuur beheert het zogenaamde ‘Golden Share’ . Hierin is de identiteit van de club vastgelegd, zoals de naam, de clubkleuren en de vestigingsplaats.

Henk Parren: ‘Wij waren ruim twee jaar in gesprek met Vitesse over het verwerven van spreekrecht tijdens de aandeelhoudervergadering. Normaal is dat recht gekoppeld aan het bezitten van een aandeel. Ondanks de steun van onze trouwe sponsors bleek de aanschaf daarvan niet haalbaar. Gelukkig zag Vitesse ook dat supporters hun stem moeten kunnen laten horen over zaken die het voortbestaan van de club aangaan. Voordat het spreekrecht van supporters kon worden opgenomen, veranderde echter alles door de overname door Merab Jordania. Onze aandacht heeft zich toen direct verlegd naar het borgen van onze club- en cultuurwaarden: het Vitesse-logo, onze kleuren, het shirt en de vestiging in de stad Arnhem. ‘ 

Het vijfmans bestuur bestaat uit voorzitter Bert Roetert, de leden Cor Guijt, Jan Snellenburg en de nieuwkomers Henk Dekker (vertegenwoordiger Businessclub Vitesse-Gelredome) en Henk Parren (vertegenwoordiger bestuur Supportersvereniging Vitesse). De zittende leden beginnen aan hun tweede en laatste termijn van drie jaar. De supportersvereniging vindt het belangrijk dat de cultuurwaarden worden beheerd door een bestuur dat de continuiteit bewaakt maar zichzelf ook blijft vernieuwen. Vitesse heeft de maximale zittingstermijn van bestuurders immers nu vastgesteld op zes jaar.

Henk Parren: ‘De zetel in het stichtingsbestuur is vooral geel-zwart en staat voor de supporter van Vitesse. Ik ben enorm trots dat ik dat als Vitesse-supporter mag doen. Het is bijzonder in Nederland dat een voetbalclub een vertegenwoordiger van de supportersvereniging vraagt als cultuurbewaarder zitting te nemen in het stichtingsbestuur. Alle waardering gaat uit naar diegenen die zich hier voor hebben ingespannen.’

De supportersvereniging is blij met de stap die Vitesse heeft gezet. Het geeft inhoud aan datgene waar de SV al jaren naar streeft en doet recht aan de belofte van Merab Jordania dat de club Vitesse van de supporters blijft.

Supportersvereniging Vitesse

Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: