10 maart 2015 In de media

Vitesse biedt ArnhemCup-­winnaars alternatieven aan

Vitesse denkt een oplos­sing te hebben gevonden voor de drie nog ‘openstaande’ wedstrij­den tegen de recente winnaars van de Arnhem Cup.
De hoofd­prijs van het jaarlijkse voetbaltoer­nooi is een wedstrijd tegen de ere­divisieclub, maar deze slaagde er de laatste jaren steeds niet in de duels te organiseren. AFC Arn­hem, AVW’66 en RKHVV wach­ten nog altijd op hun beurt.

Mo Allach, technisch directeur van Vitesse, bood de drie afgelo­pen vrijdag vóór de loting van de Arnhem Cup 2015 een heuse ‘me­nukaart’ aan. Allach: „Wij willen die wedstrijden graag organise­ren, maar het is gewoon moeilijk om dat ieder jaar te doen. Dat heb ik uitgelegd aan de besturen van de laatste drie winnaars die ik on­langs heb uitgenodigd op Papen­dal. Het uitgangspunt is om de wedstrijd te spelen. Die inspan­ningsverplichting hebben wij als Vitesse. Maar ik wil ze ook graag alternatieven aanbieden.”

De clubs kunnen kiezen uit drie opties. De eerste is dat trainers van Vitesse naar de winnaar gaan om daar een dag clinics te verzor­gen voor de jeugd. De tweede is een wedstrijd tegen de beloften van Vitesse of de Vitesse Legends, met bekende oud-spelers. Een der­de mogelijkheid is een rondlei­ding voor de club op Papendal en met een presentatie ‘Visie op voet­ballen’ door Allach.

De organisatie van de Arnhem Cup is blij met de geboden alter­natieven, maar beseft dat de ge­loofwaardigheid van Vitesse én het toernooi op het spel staat. En dat het mogelijk niet doorgaan van een feestwedstrijd tegen Vit­esse deelname aan de Arnhem Cup minder interessant maakt voor de deelnemers. „Dat zou in­derdaad kunnen”, zegt toernooi­leider Ben van der Horst. „Wij ge­ven er dan ook de voorkeur aan het spelen van een wedstrijd tus­sen de winnaar van de Arnhem Cup en Vitesse. Maar we zijn blij dat er een alternatief wordt gebo­den. Zo denken de clubs er ook over.”

Gelderlander / Foto’s SV

Hoofdsponsor: