8 december 2011 In de media

 Ploeg ex-profs van Vitesse krijgt geen uitnodiging voor Wintercup 2011

De Wintercup krijgt dit jaar een nieuwe eigenaar. All Stars, houder van de wisselbokaal, kan zijn titel niet verdedigen als op za­terdag 24 december in de Elster sporthal De Helster de vijftiende editie van het jaarlijkse zaalvoetbal­toernooi voor regionale veldteams wordt gehouden.

Bekerhouder mag de titel niet verdedigen: All Stars Theo Bos ‘bedankt’

All Stars, een verzameling ex-profs van Vitesse, voegde zich vorig jaar op verzoek van de organisatie op de valreep tot het deelnemersveld, nadat Jonge Kracht zich had afge­meld. De door voormalig Vitessen­aar én prominente Elstenaar Theo Bos samengestelde ploeg ( met on­der anderen Phillip Cocu en Glenn Helder) gaf alle amateurs het nakijken, maar ontving geen nieuwe uitnodiging.

„Jonge Kracht heeft toegezegd dit jaar weer mee te zullen doen”, ver­klaart organisator Harry Volmeijer de afwezigheid van All Stars. „ Daarmee is de bezetting als van­ouds en hoeven we geen nieuw be­roep te doen op Theo en zijn man­nen. We zijn hem nog steeds dank­baar dat hij ons vorig jaar uit de brand heeft geholpen, maar dit toernooi is ooit in het leven geroe­pen voor de regionale amateur­clubs, als leuke onderbreking van de winterstop. Dat willen we graag zo houden.”

Het derde lustrum van de Winter­cup wordt sobertjes gevierd nu Bert Kokke, geestelijk vader van het evenement, zich om gezond­heidsredenen heeft moeten terug­trekken. De oud- eigenaar van de eind vorige eeuw opgeheven Elster zaalvoetbaleredivisionist Vogue werd februari van dit jaar getrof­fen door een herseninfarct en is niet meer in staat zich met de orga­nisatie te bemoeien.

„ Heel erg triest wat hem is overko­men”, zegt Volmeijer, met Richard de Weijer al jarenlang de rechter­hand van Kokke. „Nu Bert is weg­gevallen, moeten we met ons twee­tjes door. Dat is best een vreemde gewaarwording, al waren Richard en ik het er direct over eens dat het toernooi moest blijven be­staan. Wij kennen het klappen van de zweep inmiddels en zijn niet van plan om iets te verande­ren. We gaan verder op de onder Bert ingeslagen weg.”

Naast Jonge Kracht spelen Ange­ren, De Bataven, Sportclub Bem­mel, RKSV Driel, Elistha, SDOO en Spero mee. De groepsindeling wordt 12 december bij Spero door het lot bepaald. Het toernooi om de Wintercup gaat de dag voor kerst om 10.00 uur van start. De fi­nale is rond 15.30 uur.

Gelderlander

Hoofdsponsor: