Zwart op Geel

Zes maal per jaar ligt het verenigingsmagazine Zwart op Geel bij onze leden in de bus. De Zwart op Geel is niet beschikbaar in losse verkoop. Voordat het zover is moet er uiteraard een heleboel worden geregeld. In de redactievergadering worden de taken verdeeld. Redacteuren van Zwart op Geel hebben bij Vitesse een officiële status.

De redactie maakt een blad dat vooral achtergronden brengt bij actuele gebeurtenissen. Verder worden supporters, spelers en andere medewerkers van de club voorgesteld en wordt de historie van Vitesse in kaart gebracht. Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan de SV als vereniging met al haar vrijwilligers en activiteiten. Na de eerste redactievergadering zwermen de redacteuren dan ook uit over het land en komen later met hun stukken terug. Amateurfotografen zorgen voor de foto’s. Alle stukken worden tijdens de eindredactievergadering tot één blad verwerkt, waarna de vormgever en de drukker aan het werk kunnen.