SV Sfeerteam Vitesse

SV Sfeerteam Vitesse zorgt voor een gezellige geel-zwarte sfeer in stadion GelreDome.
Ruim vier uur voor een wedstrijd beginnen de vrijwilligers al met het opbouwen en klaarleggen van de sfeermiddelen. U moet hierbij denken aan het ophangen van grote sfeerdoeken, de vlaggen voor de vlaggenparade, de skydancers op Noord en Zuid, en de diverse spandoeken.

Tot hun taken behoren ook het ontwerpen en uitvoeren van speciale, ludieke of unieke spandoeken bijvoorbeeld de prachtige doeken ter ere van de Airborne veteranen, het Samen Winne doek en overige ludieke acties. 

Ook voor Vitesse is het sfeerteam aan het werk tijdens een wedstrijddag.
Zo zetten zij de doelen en diverse reclame boarding klaar en na afloop wanneer het stadion langzaam leegstroomt zijn deze vrijwilligers nog even in touw met opruimen zodat het stadion weer vrij van Vitesse materialen wordt overgedragen.

SV Sfeerteam Vitesse is één van de commissies van de Supportersvereniging Vitesse en heeft als doel de randvoorwaarden te creëren voor een kolkend GelreDome.

SV Sfeerteam Vitesse bestaat uit zo´n tien personen die ondersteund worden door de tientallen vrijwilligers. Het sfeerteam wordt financieel ondersteund door de Supportersvereniging Vitesse en Vitesse Arnhem.

Indien jij je op wil geven als vrijwilliger voor het sfeerteam, ideeën heeft voor sfeer verhogende acties of andere opmerkingen, stuur dan een e-mail naar supportersvereniging@vitesse.org 

Het SV Sfeerteam Vitesse  wordt gevormd door: Remco Inkenhaag (coördinator sfeerteam), Michael van Boeckel, Timo van Leuteren, Martin de Wit en Koen van Gerven.

Het SV Facilitair team: Remco Inkenhaag (coördinator facilityteam), Jaimy van Willegen, Tom Jacobs, Natasja Janssen, Alyssa Barten en Roderik van Veelen (verantwoordelijk bestuurslid).

De Supportersvereniging Vitesse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de inhoud van de boodschap, het gebruik van teksten, beeldmerken, foto´s of enig ander  materiaal, dan wel inhoud en of beeldmerken die in strijd zijn met het recht, tijdens de vervaardiging van (span)doeken of andersoortige uitingen,  in haar Supportershome, bedoeld om ten toon te stellen tijdens de voetbalwedstrijden van Vitesse.

De supportersvereniging behoudt zich ten alle tijden het recht voor ontwerpen te weigeren, indien ze naar eigen inzicht constateert, dan wel door derden op de hoogte gesteld wordt dat het ontwerp van de betrokkenen in strijd is met het recht, dan wel als bijzonder kwetsend kan worden ervaren voor bepaalde personen en of doelgroepen. Hiervan zullen betrokkenen mondeling dan wel schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Hoofdsponsor: