17 april 2016 In de media

‘Een-tweetje’ Vitesse en gemeente Arnhem

Zaterdagmiddag 16 april bekrachtigden de gemeente Arnhem en stichting Vitesse Betrokken de jaarlijkse praktijk afspraken uit het Partnership ‘Het een-tweetje’ tussen beide partijen.
Vitesse Betrokken, de maatschappelijke afdeling van Vitesse, en de gemeente Arnhem werken al jaren intensief samen en in 2013 is deze samenwerking formeel bekrachtigd middels het Partnership. Elk jaar worden er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen beide partijen.

De Praktijkafspraken 2016 werden ondertekend door wethouder Ine van Burgsteden en voorzitter van het stichtingsbestuur Vitesse Betrokken Maarten van Gessel. Bij de ondertekening waren onder andere burgemeester Herman Kaiser, Kees Bakker, algemeen directeur van Vitesse Joost de Wit en diverse Arnhemse raadsleden aanwezig. 

Het Partnership gaat over de maatschappelijke verbondenheid van Vitesse Betrokken en de gemeente Arnhem. Zowel Vitesse Betrokken als de gemeente gebruiken samen sport als middel bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Enkele succesvolle gezamenlijke activiteiten zijn Vitesse Hattrick, het Supportersproject, Vitesse Werkt!, Danone Nations Cup, Voetbalmasters en het Arnhemse Schoolvoetbal. Doel van dit Partnership is Vitesse en de stichting Vitesse Betrokken nog hechter te verbinden met de gemeente en de stad Arnhem: de wijken, het onderwijs, de jeugd en de sportverenigingen. En om sport en bewegen te bevorderen!
 

Vitesse / Foto’s Vitesse

Hoofdsponsor: