16 maart 2010 In de media

‘ Twaalfde man keihard nodig’

Voorzitter Maasbert Schouten roept supporters op tot massale steun

Hij is drie maanden voorzit­ter van Vitesse. En nu moet Maasbert Schouten al een enorme crisis bezweren. ‘De positie van Theo Bos staat absoluut niet ter discussie.’

Vitesse verkeert in acuut degradatiegevaar. Na de nederlaag van zondag te­gen Heerenveen (1-0) verzamelden zich opnieuw hon­derden woedende fans voor de in­gang van GelreDome. Ze eisten tekst en uitleg over de crisis.
Maasbert Schouten (38), sinds me­dio december voorzitter van de Arnhemse club, stapte als eerste op de joelende menigte af. „Het is heel begrijpelijk dat de fans teleur­gesteld zijn”, zegt hij. „ Ik ben im­mers zelf ook supporter. Daarom vind ik het ook goed om met hen te spreken en de gevoelens die er leven te horen. Daarvoor moet een voorzitter mijns inziens ook absoluut niet weglopen.”

Heeft u met de fans kunnen praten?
En zo ja, wat heeft dat opgeleverd?
„Het was lastig om goed inhoude­lijk met hen te praten in het luide gejoel, maar ik heb in elk geval mijn uiterste best gedaan om over te brengen dat ik de sportieve re­sultaten ook zeer teleurstellend vind en dat we alles dat in onze macht is zullen doen om hierin snel verandering te krijgen. Ook heb ik op verzoek van de suppor­ters aan Marc van Hintum en Theo Bos gevraagd verder met hen te spreken.”

Wat gaan jullie concreet doen om de crisis te bezweren?
„ Intern kijken we hoe we alles po­sitief kunnen beïnvloeden. Wij hebben als Raad van Commissaris­sen en directie de technische staf aangeboden waar mogelijk te wil­len faciliteren en budget beschik­baar te stellen voor alles dat zou kunnen leiden tot betere presta­ties.”

Hoe ernstig ziet u de huidige sportie­ve situatie?
„Die is natuurlijk niet zo rooskleu­rig als wij zouden willen, maar ik heb er nog steeds alle vertrouwen in dat wij niet zullen degraderen.
Ik denk dat het belangrijk is dat on­ze jongens gesteund worden door onze fans. De supporters, club en spelers hebben immers allen een gezamenlijk belang, namelijk dat de resultaten snel verbeteren. We hebben onze twaalfde man dus juist meer dan eens kei- en kei­hard nodig.”

Staat de positie van trainer Theo Bos ter discussie?
„ Nee, zijn positie staat absoluut niet ter discussie. Ook een onver­hoopte nacompetitie zouden we ingaan mét Theo Bos.”

U bent pas kort voorzitter. In plaats van rustig u zelf in te werken moet u nu al aan de bak in een crisis.
„Het is jammer dat ik me niet in al­le rust in kan werken, maar de si­tuatie is nu eenmaal zoals die is.
Daar loop ik niet voor weg.”

De Gelderlander

Hoofdsponsor: