13 juni 2024 SV Nieuws

OPROEP: KIES EEN EIGENAAR DIE OOG HEEFT VOOR DE REGIO EN ACHTERBAN!

De afgelopen dagen en uren is er veel nieuws over de overname van onze club naar buiten gekomen. Wij voelden de noodzaak nog eens nadrukkelijk op de deur te kloppen en onze wensen kenbaar te maken.

En dat is:
Een eigenaar die het belang van binding met de achterban ziet en omarmt. Het liefst iemand die zelf ook zijn wortels heeft in de regio in plaats van ver weg.

Onderstaande brief is daarom eerder vandaag verstuurd met daarin onze dringende oproep.

_________

Beste directie, RvC, stichtingsbestuur en WHOA-deskundige,

Wij, de supporters van Vitesse, zijn verheugd te horen dat meerdere partijen de wens om onze mooie club over te nemen concreet hebben gemaakt. Het biedt een oplossing voor maandenlange onzekerheid over het voortbestaan van Ernems trots. Zoals jullie zullen begrijpen, is de spanning onder ons supporters aan het oplopen: welke kant gaan we op?

De afgelopen maanden hebben wij diverse malen aan verschillende bestuurders van de club duidelijk gemaakt dat een sterke wens van ons is om bij het maken van een keuze vooral de identiteit van onze club niet uit het oog te verliezen. Wij begrijpen absoluut dat er een aantal (onafhankelijke) belanghebbenden zijn die meekijken en -beslissen en dat ook de factor tijd van grote invloed is. Het is in niemands belang dat dezelfde fouten worden gemaakt als de vorige keer.

Echter worden er in de beslissing veel factoren meegenomen en zijn de belangen van schuldeisers niet per se dezelfde als die van supporters. Waar sommige belanghebbenden passanten zijn, zullen wij altijd betrokken zijn bij de club, in voor- en in tegenspoed. Dat hebben wij de laatste maanden in de stadions en tijdens de crowdfundingscampagne duidelijk laten merken: wij zijn het fundament onder deze club.

Helaas hebben wij echter geen stem wanneer diens toekomst wordt bepaald. Daarom willen wij die stem op deze manier duidelijk laten horen. Wij hebben een club voor ogen die contact zoekt met de regio en de achterban, waar supporters een stem krijgen in het beleid en als leidraad voor de clubcultuur worden gezien. Dat belang prevaleert voor ons boven het hoogste bod. De waarde van een club waar je actief deel van uitmaakt, is niet in geld uit te drukken.

Wij willen jullie daarom bij deze nogmaals op het hart drukken om waar mogelijk te kiezen voor een eigenaar die ook het belang van binding met de achterban ziet en omarmt. Het liefst iemand die zelf ook zijn wortels heeft in de regio in plaats van ver weg. Hopelijk komen jullie in de komende dagen tot de beste keuze voor Vitesse én de achterban. Wij wensen jullie daarbij veel succes en wijsheid toe.

Namens de verenigde supportersgroepen,

Crew 81 | GDA | GTKP | Noord 227 | RFA | RFFC | Supportersraad Vitesse | Supportersvereniging Vitesse | Vak 112 | VIVO

Bron: Supportersvereniging Vitesse / Foto's: Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: