28 juni 2022 In de media

Aandelenoverdracht aan Stichting zal nieuw Vitesse-hoofdstuk inluiden

Valeriy Oyf is bereid om zijn aandelen in B.V. Vitesse over te dragen aan de Stichting Betaald Voetbal “Vitesse-Arnhem”. Deze stap, die in de komende periode zal worden geformaliseerd en ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de licentiecommissie van de KNVB, wordt gezet in het belang van Vitesse. Met de aandelen in eigen, Arnhems beheer staat de club zelf aan het roer bij het bepalen van de koers richting een mogelijke overnametransactie met een nieuwe partij. Daarvoor is inmiddels ook een basis gelegd.

Aandelenoverdracht

De Stichting Betaald Voetbal “Vitesse-Arnhem” komt dan, naast het prioriteitsaandeel, ook in het bezit van alle gewone aandelen van de club. Met de voorgenomen aandelenoverdracht zal ook de (veelgenoemde) schuld in de bovenliggende holding (Performance Management Holding B.V.) worden opgelost. Daardoor kan er met een schone lei worden begonnen aan een nieuw hoofdstuk in de clubgeschiedenis. Sinds medio maart wordt hier achter de schermen hard aan gewerkt.

Intentieovereenkomst

Ondertussen is er reeds een intentieovereenkomst getekend met een nog nader bekend te maken overnamepartij. Het is de bedoeling dat deze overeenkomst in de komende periode zal worden omgezet in een definitief koopcontract, zodat de beoogde overname, na goedkeuring van onder meer de licentiecommissie van de KNVB, kan worden afgerond.

Belangrijke ontwikkelingen

Henk Parren, voorzitter van de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur: “Dit zijn belangrijke ontwikkelingen voor Vitesse en de toekomst van de club, die de huidige grootaandeelhouder mogelijk maakt. We hebben er vertrouwen in dat de volgende stappen op een zo kort mogelijke termijn kunnen worden gezet. Daarbij zullen de twee belangrijkste pijlers voor alle betrokken partijen onveranderd blijven: het waarborgen van de continuïteit en het overeind houden van de (sportieve) ambities van Vitesse.”

Algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse: “In de afgelopen drie maanden hebben we achter de schermen hard gewerkt. De voorgenomen aandelenoverdracht aan de Stichting en de intentieovereenkomst met de beoogde overnamepartij zijn belangrijke stappen in de goede richting, die de basis vormen voor het door alle partijen gewenste vervolg. We blijven drukdoende om het bewerkelijke traject tot het best mogelijke einde te brengen”, stelt Van Wijk. “Tot slot wil ik graag benadrukken dat we het liefst meer over de overnamesituatie zouden communiceren, maar dat we hopen dat men begrijpt dat dit niet altijd ten gunste is van het traject. Wat dat betreft is het wel prettig dat we nu kunnen bekendmaken dat we behoorlijk op weg zijn. Tegelijkertijd is er nog een aantal stappen te zetten. Dat moet in alle rust blijven gebeuren. Tot een uiteindelijke overdracht zullen we geen nadere inhoudelijke mededelingen kunnen doen, aangezien dit een afspraak tussen alle betrokken partijen is, waaraan wij ook juridisch zijn gebonden.”

Bron: Vitesse / Foto's: Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: