24 augustus 2021 In de media

Aankondiging onderzoek brede aanpak competitiepiramide

Begin september start de KNVB een grootschalig onderzoek onder bestuurders, trainers en voetballers om te kijken hoe we tot een toekomstbestendige voetbalpiramide voor het standaardvoetbal (1e elftallen) kunnen komen. We vragen de verschillende doelgroepen onder andere hoe zij gelijkwaardigheid tussen elftallen, spanningselementen in de competitie, derby’s/reisafstanden en competitieopzet ten opzichte van elkaar wegen.

Aanleiding

In de voetbalpiramide is de afgelopen tien jaar veel gebeurd. Zo is de top van de piramide grondig herzien met de komst van de Topklasse en later de 2e en 3e divisie. In deze zelfde periode is het aantal teams in de piramide afgenomen en zien we een verschuiving van de zondag naar de zaterdag. Dat stelt ons voor verschillende uitdagingen:

  • Een brede onderkant van de piramide om te kunnen blijven zorgen voor derby’s en korte reisafstanden.
  • Goede aansluiting tussen districts- en landelijke competities zodat ambitieuze ploegen door kunnen stromen.
  • Een terugloop van het aantal teams op zondag door overgang naar de zaterdag. Op welke wijze houden we een aantrekkelijke competitie op zondag in stand?
  • Landelijke dekking van de voetbalpiramide zodat alle teams op passend niveau kunnen spelen, tegen clubs uit de eigen streek of regio.

Visie op de competitiepiramide

We willen clubs en spelers plezier blijven bieden met een aantrekkelijk voetbalaanbod. Nu en in de toekomst. Daarom zullen we voortdurend in moeten blijven spelen op veranderingen die zich in de samenleving voordoen. Er is al het nodige voorwerk verricht. Er is een analyse gemaakt op de kwaliteit, gelijkwaardigheid en spanning van het huidige aanbod. Op basis van deze indicatoren is de volgende visie geformuleerd en door het bestuur en ledenraad van de KNVB vastgesteld:

We streven naar een aantrekkelijk product, dat ruimte biedt voor ontwikkeling
van de deelnemers en belangstelling wekt van toeschouwers en media.

Onderzoek naar optimale inrichting voetbalpiramide

Vanuit deze visie wordt nu onderzoek gedaan naar de optimale inrichting van de voetbalpiramide en competities. Begin september start grootschalig onderzoek onder bestuurders, trainers en voetballers. Door middel van een mail met een vragenlijst worden de doelgroepen benaderd en vragen wij input op de bovengenoemde punten. Met de uitkomsten van het onderzoek gaan we verschillende scenario’s uitwerken die we vervolgens in zogenaamde focusgroepen gaan bespreken. Streven is uiteindelijk dat eventuele wijzigingen vanaf het seizoen 2022/’23 worden doorgevoerd.

Bron: KNVB / Foto's: SV

Hoofdsponsor: