19 september 2015 In de media

Aanpassing SV-contributie per 1 oktober

Op vrijdag 11 september jongstleden is de Algemene Ledenvergadering (ALV) met zeer grote meerderheid akkoord gegaan met een voorstel om de contributie te verhogen.
Daarom zal per 1 oktober 2015 de nieuwe contributie per jaar zijn:
 
                11 euro voor leden tot 16 jaar en ouder dan 60 jaar en
                15 euro voor alle andere leden.
 
Al meer dan 10 jaar lang heeft de Supportersvereniging Vitesse de contributie niet meer verhoogd. Maar door de toenemende stijging van een aantal vaste lasten zijn wij genoodzaakt om voor het eerst in lange tijd een kleine contributieverhoging voor te stellen.
 
Wij stellen het op prijs dat de ALV met zeer grote meerderheid van stemmen dit voorstel steunde zodat we ook in de toekomst een financieel gezonde vereniging kunnen blijven.
Supportersvereniging Vitesse / Foto’s SV

Hoofdsponsor: