23 mei 2012 In de media

AGOVV wil stoppen met samenwerking Vitesse

AGOVV wil na het komende seizoen stoppen met het samenwerkingsverband met Vitesse. De eerstedivisionist uit Apeldoorn wil de jeugdoplei­ding vanaf het seizoen 2013/2014 gaan voeren met FC Twente.
„Ik heb Vitesse-directeur Paul van der Kraan mondeling aangegeven dat het seizoen 2012/2013 het laat­ste is dat we samenwerken”, zegt AGOVV-voorzitter Ad van der Mo­len. „Dat doen we sinds 2005, maar we helpen elkaar nauwelijks. En bij Twente zijn we met open ar­men ontvangen. Twente wil het scoutingsgebied tot over de IJssel vergroten en Apeldoorn is daarbij een logisch vervolg. Bovendien kunnen wij profiteren van hun er­varing op commercieel gebied en met maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Probleem voor AGOVV is echter dat de club toestemming van Vites­se nodig heeft. In de statuten staat dat de samenwerking alleen kan worden ontbonden als de meerder­heid van het stichtingsbestuur daarmee instemt. Dat bestuur be­staat uit drie personen: Dolf Wille (AGOVV), Jan Snellenburg en Geert van Gessel ( beiden Vitesse).

„ De stichting komt op korte ter­mijn bij elkaar voor een gesprek”, reageert Paul van der Kraan, de al­gemeen directeur van Vitesse. „Daar wil ik niet op vooruit lopen. Maar wij zullen de samenwerking niet zomaar beëindigen.”  Van der Molen zegt de relatie met Vitesse rustig af te willen bouwen. „Misschien dat we in juli ook wel opnieuw spelers van ze lenen.”

Afgelopen seizoen hoestte Vitesse het salaris van drie AGOVV- spe­lers ( Just Berends, Jerry van Ewijk en na de winterstop Hayri Pinarci) en trainer Hans van Arum nog op. De jaren ervoor was er louter spra­ke van een papieren samenwer­king. AGOVV kocht daarmee in fei­te een licentie-eis af.

Profclubs moeten van de KNVB een jeugdopleiding hebben, zelf­standig of met een andere vereni­ging uit het betaalde voetbal. De voetbalbond eist bovendien dat de­ze een regionaal karakter heeft. Dat zou een struikelblok kunnen vormen bij de samenwerking met FC Twente.

Gelderlander

Hoofdsponsor: