30 augustus 2021 In de media

Oproep: Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse – donderdag a.s.

Beste Supporters,

Aanstaande donderdag 2 september 2021 houdt de Supportersvereniging Vitesse om 19.30 uur haar Algemene Ledenvergadering voor SV-leden in het Supportershome Monnikenhuize (op gepaste afstand).

SV-leden zijn van harte welkom. 

In verband met corona maatregelen is het noodzakelijk dat je je van tevoren aanmeldt via supportersvereniging@vitesse.org

Agenda Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse (SV):

1. Opening van de vergadering

2. Ingekomen stukken

3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 3 september 2020

4. Toelichting op het jaarverslag 2020-2021

5. Verslag van de commissies

6. Toelichting op de financiële stukken

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Samenstelling Bestuur:

    De termijn van Raymond Klaassen loopt af.  Hij stelt zich opnieuw verkiesbaar;

9. Rondvraag

10. Vaststellen datum volgende vergadering

12. Sluiting van de vergadering (aansluitend een drankje voor de aanwezigen)

De stukken (het algemene en het financiële jaarverslag van de supportersvereniging en het verslag van vorig jaar) zijn vóór de Algemene Ledenvergadering digitaal op te vragen voor leden van de supportersvereniging. Uiteraard liggen er ook uitgeprinte versies in het supportershome voor aanvang van de vergadering op 2 september 2021

Stuur een e-mail naar supportersvereniging@vitesse.org en wij sturen je de stukken toe.

Bestuur Supportersvereniging Vitesse

Bron: Supportersvereniging Vitesse / Foto's: SV

Hoofdsponsor: