6 augustus 2023 In de media

Oproep: Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse – vrijdag 8 september 2023

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering SV

Op vrijdag 8 september 2023 houdt de Supportersvereniging Vitesse om 19.30 uur haar Algemene Ledenvergadering voor SV-leden in het Supportershome Monnikenhuize.

SV-leden zijn van harte welkom.

Agenda Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse (SV):

1. Opening van de vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 26 augustus 2022
4. Toelichting op het jaarverslag 2022-2023
5. Verslag van de commissies
6. Toelichting op de financiële stukken
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing:
– verkiezing voorzitter
– de termijnen van Maureen Kraaij (Supportershome en Busreizen), Ellis Lensen (Zwart op Geel) en Gerrit-Jan Steenbergen (Internet en Penningmeester) lopen af. Allen stellen zich opnieuw verkiesbaar.
– Brendan Davids (Sfeerteam) en Jan-Peter de Weijer (Activiteitencommissie) waren in het afgelopen jaar aspirant-bestuurslid. Zij stellen zich verkiesbaar als bestuurslid voor voornoemde commissies.
9. Rondvraag
10. Vaststellen datum volgende vergadering
12. Sluiting van de vergadering (aansluitend een drankje voor de aanwezigen)

De stukken (het algemene en het financiële jaarverslag van de supportersvereniging en het verslag van vorig jaar) zijn twee weken vóór de Algemene Ledenvergadering digitaal op te vragen voor leden van de supportersvereniging.
Uiteraard liggen er ook uitgeprinte versies in het supportershome voor aanvang van de vergadering op 8 september 2023.

Stuur een e-mail met uw naam, SV-lidnummer en geboortedatum naar supportersvereniging@vitesse.org en wij sturen u de stukken toe zodra ze beschikbaar zijn.

Namens Bestuur Supportersvereniging Vitesse.

Bron: Supportersvereniging Vitesse / Foto's: SV

Hoofdsponsor: