23 april 2012 In de media

Band Annan en Vitesse gaat slechts tot en met play-offs

Anthony Annan is bij Vites­se uitgegroeid tot een be­langrijke schakelspeler, maar of Vitesse de huurling van Schalke 04 definitief vast­legt, staat lang niet vast.
De voetbaltoekomst van Anthony Annan is, zo beweer­de de 28- jarige Ghanees zaterdag na de 1-1 bij SC Heerenveen, nog helemaal open. Ook in Friesland speelde de van Schalke 04 gehuur­de middenvelder een sleutelrol.

Vooral in de periode dat Vitesse zoekende was om het aanvalsge­weld van Heerenveen te keren.

„We deden het niet goed in de eer­ste twintig minuten. We bleven in onze positie spelen, terwijl we met onze man mee moesten lo­pen. In het veld hebben we daar­over gesproken en het recht gezet.

Pas toen wij onze organisatie weer in orde hadden, konden we Hee­renveen afstoppen”, zag Annan.

Hij acht zichzelf mede-verantwoor­delijk voor die correctie. „Dat hoort bij mijn taken. We hebben het daarna heel goed gedaan, veel kansen gecreëerd en in de tweede helft gescoord. Gelijk spelen tegen een sterke ploeg als Heerenveen in een uitwedstrijd, is belangrijk. Dat geeft vertrouwen, ook naar de play-offs.”

Pas met de terugkeer vanWilfried Bony en Annan na de Afrika Cup in februari, vond Vitesse de weg richting de top acht van Neder­land terug. Annan is blij met zijn keuze voor Vitesse, waar hij een vergelijkbare rol vertolkt als in de nationale ploeg van Ghana. Hij is de grote controleur en corrector op het middenveld.

Van Vitesse uit is de wens uitge­sproken Annan te behouden, maar tot daden hebben die woor­den nog niet geleid. „Ik heb wel ge­hoord dat Vitesse mij wil behou­den”, bekende Annan „Maar niet in de vorm van een aanbieding, zo ver is het niet. Ik laat mijn zaak­waarnemer die zaken regelen, zo­dat ik mij alleen met voetballen be­zig kan houden. Zo nu en dan geeft hij in grote lijnen aan hoe het er voor staat. Op dit moment is niet te zeggen waar mijn toe­komst ligt.” Al te veel woorden wil Annan daar niet aan vuil maken. „Ik con­centreer mij nu op Vitesse. We hebben een belangrijk punt ge­haald voor de play-offs, maar we moeten nog drie wedstrijden.

Daarin moeten we die plek hele­maal veilig stellen, maar daarmee zijn we er nog niet. We gaan niet naar de play-offs om mee te doen, maar om die te winnen.”

Gelderlander

Hoofdsponsor: