5 april 2018 In de media

Bericht voor de leden!

Beste leden van de Supportersverenging Vitesse, zoals eerder gemeld zal de contributie van de verenging via ClubCollect worden geint.
Aankomende vrijdag is het zover en zal voor de eerste serie leden Clubcollect de contributie innen.
 
Het betreft hier alle leden waarvan het lidmaatschap in April afloopt en alle leden waarvan het lidmaatschap is verlopen maar nog niet betaald is.
 
Wat gaat er gebeuren, incasso? 
Betaal jij altijd via incasso dan zul je op je bankafschrift te zien krijgen:
 
Naam: ClubCollect Payments STG
Machtiging: [unieke code]
Omschrijving: Supportersvereniging Vitesse + lidnummer / ClubCollect

Is er onvoldoende saldo op je rekening dan zul je over een aantal dagen een bericht krijgen via email, sms of brief om alsnog te betalen. De instructies om te betalen zul je in de brief vinden.
 
Wat gaat er gebeuren, overschrijving? 
Betaal je altijd via een overschrijving dan zul je een betaalverzoek ontvangen via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw
persoonlijke betaalpagina komt.  Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken tussen een betaling via iDEAL of via een eenmalige automatische incasso. Je contributie wordt dan automatisch afgeschreven en verwerkt.
 
Als je vragen hebt of denkt dat de contributie onterecht wordt geint, mail dan graag naar ledenadministratie@vitesse.org o.v.v. je lidnummer en naam.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het bestuur.

Supportersvereniging Vitesse/Foto’s SV

Hoofdsponsor: