19 januari 2024 In de media

Bijeenkomst Vitesse-supporters en Businessclub-leden met Peter Rovers en Peter van Bussel

Woensdagavond 17 januari zijn op initiatief van supporters afvaardigingen van de Supportersvereniging Vitesse, verschillende supportersgroepen, supportersraad en de businessclubleden bijeengeweest met algemeen directeur Peter Rovers en lid van de Raad van Commissarissen Peter van Bussel.
Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de lastige situatie waarin Vitesse verkeert.

Belangrijke zaken die zijn besproken:

Transferperiode.
Vitesse is bezig geld vrij te maken voor de nodige transfers. De trainer heeft een belangrijke rol en stem in de samenstelling van de selectie en aangegeven op welke posities hij Vitesse wil versterken.

Huidige financiële situatie.
Vitesse heeft weinig vet op de botten maar is hard bezig om op verschillende manieren en los van Coley Parry financiële buffers te creëren. Rovers ziet daartoe meerdere kansen, waaraan door de club wordt gewerkt. Daarnaast is Vitesse waar mogelijk aan het besparen. Vitesse zal in de nabije toekomst uitgaven en inkomsten heel dicht bij elkaar (moeten) brengen, verzekert Rovers. Vitesse houdt met name voor komend seizoen rekening met verschillende financiële scenario’s. Per scenario wordt gekeken wat Vitesse moet doen om dit te kunnen realiseren.

Overname Parry
Het gesprek van Vitesse en Coley Parry met de licentiecommissie/KNVB is gepland en vindt op korte termijn plaats. Vitesse heeft de tussenliggende periode gebruikt om aanvullende informatie aan de KNVB en commissie te verstrekken. Peter Rovers is op basis van de laatste ontwikkelingen nog steeds optimistisch over het doorgaan van de overname, maar eventuele goedkeuring zal dus niet meer in deze transferperiode plaatsvinden. Wordt de overname niet goedgekeurd, dan kan men in beroep gaan. Vitesse zal dan wel tegelijkertijd nog meer moeten inzetten op Plan Arnhem. Ook in het onderzoek naar het geld van de Russen (inmiddels het derde onderzoek!) zit langzaam maar zeker wat schot. Rovers verwacht elk moment het conceptrapport te ontvangen en mikt op besluitvorming in de loop van februari. Pas na een positieve uitkomst van dit onderzoek kan Vitesse de aandelen definitief overdoen naar de nieuwe eigenaar.

Plan Arnhem
Vitesse moet vooruitkijken en ook rekening houden met niet-goedkeuring van de overname door Parry. Plan Arnhem is daarom in de steigers gezet. Dit plan houdt kortgezegd in dat Vitesse op basis van een goed uitgewerkt toekomstplan bedrijven en ondernemers benadert om Vitesse financieel te steunen. Van alle kanten wordt er hard gewerkt om Plan Arnhem handen en voeten te geven. Daarnaast is Vitesse bezig om mogelijkheden te scheppen voor kleinere partijen en supporters om financieel bij te dragen.

Wij bedanken de club voor de toelichting en het scheppen van duidelijkheid over de verschillende onderwerpen. Vanuit alle groepen blijven we betrokken en in contact over het vervolg.
Wij zijn Vitesse!

Bron: Supportersvereniging Vitesse / Foto's: Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: