26 augustus 2010 In de media

Constructief gesprek Vitesse en KNVB

Vitesse en een afvaardiging van de KNVB en de licentiecommissie van de KNVB hebben woensdag 25 augustus een constructief gesprek gehad in Zeist. Namens Vitesse zaten onder andere eigenaar Merab Jordania en algemeen directeur Paul van der Kraan aan tafel.

Zowel club als bond hebben tijdens het gesprek het belang van continuïteit en sportieve onafhankelijkheid van Vitesse benadrukt.

Het overleg vond plaats in het kader van de recente overname van de club. Eerder heeft de KNVB aan Vitesse kenbaar gemaakt geen juridische bezwaren te hebben tegen de overeenkomst op grond waarvan de aandelenoverdracht vervolgens heeft plaatsgevonden. Hierbij heeft de KNVB toen opgemerkt dat de bond nader geïnformeerd wil worden betreffende de transactie, met name omdat de licentiecommissie wil bezien of deze in overeenstemming is met de licentieregels van de bond.

Het gesprek stond dan ook mede in het teken van een nadere informatieverstrekking door Vitesse. Tevens is gesproken over de organisatorische en financiële structuur van Vitesse in de nieuwe situatie. Omdat het voor Jordania de eerste persoonlijke kennismaking met de KNVB was, is er bovendien gesproken over zijn motivatie om Vitesse over te nemen.

De licentiecommissie heeft een aantal specifieke documenten opgevraagd. Nagenoeg al deze stukken zijn inmiddels door Vitesse overlegd. Medio september zal Vitesse bij de KNVB een bijgestelde begroting met bijbehorend liquiditeitenoverzicht indienen, die vervolgens door de licentiecommissie worden beoordeeld.

Vitesse blijft aan alle regelgeving van de KNVB en UEFA voldoen en zal zich open en coöperatief blijven opstellen.

Vitesse.nl

Hoofdsponsor: