4 oktober 2015 In de media

De klok van Zeist en meer discussie…

Zondagmiddag hing tijdens de wedstrijd Vitesse – FC Groningen een groot spandoek voor de Theo Bos-tribune in stadion GelreDome in Arnhem.
Vitesse-supporters Kristel en Brendan, hadden naar een idee van Arjan, met grote letters de tekst: 'Zoals het klokje in Zeist tikt, tikt het nergens' geschilderd. Zo gaven ze uiting aan iets dat bij het merendeel van de Vitesse-supporters leeft: In Zeist, werd afgelopen donderdag door de Tuchtcommissie van de KNVB met twee maten gemeten.
 
De trainer
Arbiter Danny Makkelie legde over het gedrag van Vitesse-trainer Peter Bosz tijdens de bekerwedstrijd Heracles-Vitesse een rammelende verklaring af. De tijdens de tuchtzitting vertoonde beelden toonden duidelijk het ongelijk van de scheidsrechter aan. Wat bewezen werd, was dat de trainer ‘Schijtbakken’ en een keer hard ‘Hé’ had geroepen.

Ook Makkelie’s verklaring dat de wedstrijd werd gestaakt omdat Bosz weigerde te vertrekken, hield geen stand. Bosz liet weten weg te gaan en liep naar zijn stoel om zijn bril en notitieboekje te halen. Pas toen staakte de scheidsrechter de wedstrijd en het liep het veld af. Tijdens de zitting kwam bovendien vast te staan dat de arbiter had vergeten op het wedstrijdformulier aan te geven op welke gronden de Vitesse-trainer was heengezonden.
 
De klok
Op grond van de beelden werd bewezen dat de wedstrijd in de 82e minuut was gestaakt en in de 80e minuut werd hervat. De scheidsrechter gaf na afloop van de wedstrijd in een interview met de Telegraaf ,zonder dat hij het zelf door had, zijn fout toe. De stadionklok was op zijn initiatief teruggezet naar de 80e minuut omdat hij dacht dat dit het moment van staken was. Bij de tuchtzitting herriep Makkelie zijn verklaring en stelde dat hij op zijn horloge alles keurig had bijgehouden. 

Dat Nakamba voor het staken van de wedstrijd, volgens Makkelie in de 80e minuut rood kreeg en dit op de 81e minuut op het formulier digitaal werd ingevoerd en de wissel van Kruiswijk pas na afloop van de wedstrijd werd ingevoerd, werd simpel afgedaan met de reden 'druk' te zijn geweest.
 
Twee maten
De Tuchtcommissie van de KNVB zag in het bovenstaande toch voldoende bewijs om Bosz voor maar liefst vier wedstrijden te schorsen. Dat is op grond van het geringe overeind blijvende bewijs al opmerkelijk.

Verder ging de Commissie akkoord met de nieuwe verklaring van Makkelie over zijn tijdwaarneming. Men ging zomaar voorbij aan zijn eerdere verklaring en aan het feit dat de beelden aangeven dat de nieuwe lezing aantoonbaar niet klopt.

Tot slot ziet de Commissie het onvolledig invullen van het wedstrijdformulier als ‘niet ter zake doen’. Misschien is dit nog wel het meest schrijnend. Een week eerder leidde een dergelijke vormfout tot vrijspraak van Feyenoord-speler Elia en een adempauze voor de betrokken arbiter. Terzijde: scheidsrechter Makkelie mocht drie dagen na het beroep alweer aantreden en drukte opnieuw een zware stempel op het wedstrijdverloop. Nu bij Graafschap-Feyenoord met een gemiste rode kaart en onterecht afgekeurde goal.
 
Stemmingmakerij
De voetbalwereld –inclusief de KNVB- toont zich een vurig voorstander van video-analyse. Beelden liegen niet. Daaruit blijkt dat Bosz aanzienlijk minder te verwijten valt dan gedacht. Ook werd duidelijk dat de nodige details in de verklaringen van de arbitrage aanwijsbaar onjuist zijn. Met ook nog een fout op het wedstrijdformulier zou vrijspraak voor de hand liggen.

Je zou van een onafhankelijke pers ook mogen verwachten dat er in die richting wordt gedacht en geschreven. Niets bleek in de aanloop naar de zitting en daarna echter minder waar: de Vitesse-trainer kwam zwaar onder vuur te liggen. Hij werd afgeschilderd als een losgeslagen, voortdurend schreeuwende trainer langs de lijn, in plaats van inhoudelijk de feiten te onderzoeken en te benoemen.

Door in zijn persberichten de omschrijvingen van de aanklager te gebruiken, lijkt ook de KNVB  in deze zaak stelling te hebben genomen daar waar zij onafhankelijk claimt en zou moeten zijn. De veroordeling van Bosz is een erekwestie geworden.
 
Beroep
Uiteraard zal de wedstrijd Heracles-Vitesse op het bondsbureau intern worden geëvalueerd.  Er zullen heldere instructies komen over wat wel en niet mag langs de lijn en over het geven van laatste waarschuwingen. Maar in dat proces mag Bosz niet worden geslachtofferd. 

Het is daarom niet alleen terecht maar ook moedig dat Vitesse dwars tegen de heersende opinie in, beroep aantekent tegen het opmerkelijke vonnis van de Tuchtcommissie. Er staat immers meer op het spel dan de schorsing van Bosz. Als een vonnis niet wordt geveld op basis van bewijs, dan is er sprake van willekeur. Dan valt de basis onder het voetbaltuchtrecht weg. Het is aan de Beroepscommissie van de KNVB om nu verantwoordelijkheid te nemen en de zaak Bosz opnieuw en objectief te beoordelen op de aangedragen feiten. 
 
Grote kans dat het nieuwe vonnis pijnlijk is voor de KNVB en teleurstellend voor allen die zich hebben geschaard achter een veroordeling. Maar juist die KNVB zou moeten begrijpen dat op de lange termijn een vonnis gebaseerd op bewijs, meer dan wat ook bijdraagt aan een eerlijke competitie.

In dat kader is het beroep in de zaak Bosz inderdaad een erekwestie aan het worden.
 

Supportersvereniging Vitesse / Foto’s SV

Hoofdsponsor: