13 januari 2016 In de media

Dick Cochius SV Lid van Verdiensten op SV Nieuwjaarbijeenkomst

Dinsdagavond kwamen Vitesse-spelers, -supporters, sponsoren en vrijwilligers bij elkaar in het Supportershome Monnikenhuize om te proosten op het nieuwe jaar.
SV-voorzitter Paul Koster trapte af met een presentatie van supporteractiviteiten in 2015. Hij bedankte de vrijwilligers voor hun inzet tijdens het afgelopen jaar.
 

 
Dick Cochius nam afscheid als SV-bestuurslid rollerside en mindervaliden(MIVA)tribune. Dick was sinds 2006 SV-bestuurslid en zette zich actief in voor een betere service en catering voor de rollerside. Hij is meerder malen in discussie gegaan over de hoogte van de boarding in GelreDome. Dick was een voorvechter van toegankelijkheid van mindervalide supporters in alle stadions.

Zijn grootse verdienste is het realiseren van geïntegreerd vervoer voor MIVA’s en rollers in het reguliere uitvervoer voor alle supporters. Dick Cochius is medeoprichter van MIVA-United, het landelijke supportersplatform welke opkomt voor gelijke rechten voor MIVA-supporters.
 
Dick ontving de zilveren SV Lid van Verdiensten-speld en een presentje voor zijn inzet voor de Vitesse-supporters.
 

 
De SV nam ook afscheid van oud-voorzitter Stef ten Thij. Hij was bestuurslid (secretaris) sinds 2008 en werd in 2011 voorzitter van de SV. Stef heeft het SV een gezicht gegeven, was de verbinder tussen diverse supportersgeledingen en heeft de SV-ambitie, het realiseren van een nieuw supportershome, met hult van velen, tijdens zijn zittingsperiode waarheid zien worden. Stef was voortrekker en projectleider van de Airborne-wedstrijd.

Stef blijft als projectleider Airborne-wedstrijd aan de SV verbonden. Vandaar de blijk van waardering als afscheid nemend SV-voorzitter, maar nog geen formeel afscheid met de versierselen die daarbij horen.
 


 
Vitesse-trainer Rob Maas bedankte tijdens de SV Nieuwjaarsbijeenkomst de Vitesse-supporters voor hun steun. "We zetten de lijn van aanvallend voetbal door en gaan mooie maanden tegemoet", aldus de nieuwe Vitesse-trainer.
 Supportersvereniging Vitesse / Foto’s SV

Hoofdsponsor: