4 april 2015 In de media

Directieleden Vitesse geven het goede voorbeeld bij start Hattrick

Als de spelersgroep van Vitesse zich vanavond van dezelf­de goede kant laat zien als de di­rectie gistermiddag in sporthal Valkenhuizen, dan komt het vast goed met het thuisduel tegen FC Groningen.
Algemeen directeur Joost de Wit, in het verleden uitkomend voor hoofdklasser Roda Boys uit Aalst, liep zich uit de naad in de wed­strijd die de start van het maat­schappelijke project Vitesse Hat­trick markeerde. Hij kreeg royale steun van technisch directeur en oud-prof Mo Allach, hoofd oplei­dingen Gerry Hamstra, oud-spe­ler en jeugdtrainer Michael Jan­sen en enkele vertegenwoordigers van Sportbedrijf Arnhem en Stich­ting Rijnstad.

De Arnhemse wet­houder van Sport, Gerrie Elfrink, stond langs de kant. Hij was niet gevraagd. Maar niet getreurd. Hij mag vanmiddag weer aan de bak met de oudjes van VDZ.

Vitesse Hattrick is de verzamel­naam van drie afzonderlijke pro­jecten (School, League en Aca­demy) die nu met elkaar verbon­den zijn. Het doel is Arnhemse jeugd en jongeren, van 6 tot en met 21 jaar, op sportief en maat­schappelijk vlak in beweging te brengen. Vitesse richt zich daar­bij, met zijn partners Rijnstad en Sportbedrijf Arnhem, op de wij­ken Geitenkamp, Monnikenhui­zen, Klarendal, St. Marten, Mal­burgen, Immerloo, Arnhem-Mid­den en Presikhaaf. Alles gaat volgens het ‘voor wat, hoort wat-principe’.

Vitesse en zijn partners zorgen voor trainin­gen, toernooien, educatie en belo­ning. Van de spelers wordt ver­wacht dat ze met het organiseren van activiteiten een bijdrage leve­ren aan de leefbaarheid in hun wijk. Ze moeten uitgroeien tot rol­modellen en straks ook zelf de kinderen in de buurt waar ze zijn opgegroeid bij de hand nemen.

„Fantastisch dat Vitesse dit óók al­lemaal doet”, zo sprak wethouder Elfrink gistermiddag zijn waarde­ring uit. „De start van Hattrick be­wijst dat Vitesse niet alleen in GelreDome goed bezig is, maar ook in de stad. En daar ben ik trots op.”

Namens Vitesse zei Joost de Wit dat het tot de taak van de Arn­hemse club behoort om haar so­ciale betrokkenheid te tonen. „Dit is prachtig om te doen. En hoort bij ons. Vitesse heeft de kracht iets los te maken bij die jongeren.

Onder onze vlag willen ze echt hun best doen op het veld en in de wijk. Daar moeten we gebruik van maken.” Elfrink: „Samenspe­len. Omgaan met verlies. Dat kan de kracht van voetbal zijn.”
 

Gelderlander / Foto’s BH

Hoofdsponsor: