4 september 2010 In de media

Zjordania: ‘De waardering komt vanzelf’

Nieuwe clubeigenaar Zjordania denkt dat zijn komst goed is voor de club en het hele Nederlandse voetbal. Merab Zjordania (49) kocht op 16 augustus alle aandelen van Vitesse. Een kleine drie weken later geeft de clubei­genaar uit Georgië zijn eer­ste grote interview.

Merab Zjordania kan bij zijn missie bij Vitesse in­dien nodig rekenen op de financiële steun van miljardair Aleksandr Tsjigirinski. Dat ver­klaart de Georgische clubbaas in een exclusief vraaggesprek met de­ze krant. Zjordania is bevriend met succesvolle zakenmensen, tot wie ook de Georgiër Tsjigirinski en de Rus Roman Abramovitsj be­horen. „ Als ik meer geld nodig heb, dan staat met name mijn vriend Aleksandr Tsjigirinski klaar om me te helpen”, zegt Zjordania, die met Vitesse landskampioen wil worden. Hij ontkent dat hij een stroman is van Tsjigirinski. „ Ik ben honderd procent de baas bij Vitesse en neem alle beslissingen.” Chelseabaas en multimiljardair Abramovitsj is niet financieel be­trokken bij het project van Zjorda­nia in Arnhem, stelt de nieuwe ei­genaar van Vitesse. Wel maakte de vriendschap tussen de twee het mogelijk dat Vitesse drie spelers van Chelsea heeft overgenomen.

Zjordania haalde tijdens de recen­te transferperiode acht spelers naar Vitesse. Zjordania geeft in het interview aan, dat het geld van hem en Tsjigirinski ‘ brandschoon’ is. „Ik heb mijn advocaten de op­dracht gegeven inzage te geven in alle stukken om te zien waar mijn geld vandaan komt en wat mijn bronnen zijn.”

Zjordania verklaart dat hij zijn ver­mogen vooral vergaarde door in­vesteringen in vastgoed en via aan­delen in veel bedrijven. Hij geeft toe dat hij twee keer kort in de ge­vangenis heeft gezeten. Dat was in zijn tijd als president van de Geor­gische voetbalbond. „De nieuwe re­gering wilde eigen mensen op die post neerzetten. Ik ben in alle op­zichten onder druk gezet. De aan­klacht luidde belastingontduiking, maar dat is nooit bewezen.”

U wordt in diverse Neder­landse media neergezet als een crimineel, die met bevuild geld werkt bij Vi­tesse. Wat vindt u daarvan?

Merab Zjordania: „ Soms is dat pijn­lijk, als je het emotioneel bekijkt. Maar dit is het leven. Ik ben heel duidelijk over alles. Men mag mij alles vragen over de bronnen die ik kan gebruiken.”

Dat is mooi. Wie zijn die bronnen?

„Ik heb mijn persoonlijke wereld met contacten. Als ik meer geld no­dig heb, dan staat met name mijn vriend Aleksandr Tsjigirinski klaar om me te helpen met Vitesse. On­ze fans zullen blij zijn dat ik net zoveel geld tot mijn beschikking heb als nodig is om Vitesse naar een hoger plan te brengen.”

Wat is uw band met Tsjigirinski?

„ Alex is een jeugdvriend van mij. We hebben dezelfde leeftijd, ko­men allebei uit Georgië, we kwa­men eind jaren negentig allebei in Moskou terecht en we hebben de­zelfde interesses. Hij is een van de meest gerespecteerde zakenmen­sen in Georgië en Rusland.”

Bent u een stroman van Tsjigirins­ki?

„Nee. Ik ben honderd procent eige­naar van Vitesse en neem alle be­slissingen. Heel simpel.”

Wat kunt u zeggen over uw vriend­schap met Roman Abramovitsj, de ei­genaar van Chelsea?

„Ik ben er trots op dat ik al meer dan tien jaar een van zijn goede vrienden ben. Eerst moest Roman niets weten van voetbal, nu is hij gek op het spelletje. Dat komt ook wel door mij. We spreken elkaar veel, zien elkaar ook regelmatig. Overal op de wereld. Ik ben ook veel in Londen en bij Chelsea ge­weest. Dat wordt nu wat lastiger, doordat het programma van Vites­se mijn agenda bepaalt. Maar vrienden zijn impliceert dat je moeite doet om elkaar te zien. Dat doen wij, want we zorgen dat we altijd tijd voor elkaar maken.”

Welke rol speelt Abramovitsj in uw verhaal bij Vitesse?

„Dit is de laatste keer dat ik daar­over iets zeg. Hij heeft zijn eigen project, bij Chelsea. Hij heeft niets van doen met Vitesse en heeft geen enkele financiële betrokken­heid. Natuurlijk praten we wel ge­regeld met elkaar en geven we el­kaar adviezen. Zoals iedereen dat doet met de mensen uit zijn eigen netwerk.”

En als gevolg van uw netwerk kon Vitesse drie spelers huren van Chel­sea.

„Die spelers zijn onder zeer goede condities naar Arnhem gekomen. Andere clubs hadden veel meer voor die spelers moeten betalen en ze hadden minder medewer­king gehad van Chelsea. Het lijkt me logisch dat je gebruik maakt van de relaties die je hebt. Zonder de hulp van vrienden en relaties kom je nergens. Dat geldt voor voetbal en voor het dagelijkse le­ven.”

Hoe rijk bent u zelf?

Lachend: „Rijk genoeg om Vitesse succesvol te maken.”

Klopt het dat u zes miljoen euro hebt betaald om eigenaar te worden van Vitesse?

„Het bedrag kan ik niet bekend maken. Daar rust een geheimhou­dingsplicht op.”

Tijdens uw presentatie in GelreDome zei u dat u uw geld hebt verdiend door de transfers van spelers.

Onderbreekt: „Ik ben nooit spelers­makelaar geweest. Ik ben presi­dent van de club Dinamo Tbilisi geweest en president van de fede­ratie van Georgië. Als president is het niet toegestaan makelaar te zijn.”

Hoe hebt u dan uw kapitaal ver­diend?

„Toen ik president was van de club, acht jaar lang, heb ik andere zaken gedaan. Bedrijven in Rus­land. Ik investeerde vooral in vast­goed en heb aandelen in veel be­drijven.”

U hebt verklaard dat het uw doel is succes te hebben met Vitesse. Maar gaat het in eerste instantie niet ge­woon om geld verdienen?

„ Dat is een interessante vraag. Na­tuurlijk is het zo dat als het goed gaat met Vitesse, het ook goed voor mij is. Maar: ik ben altijd voetballer geweest. Het belangrijk­ste is de competitie, het bereiken van succes. Ik hoop in de nabije toekomst sportieve resultaten te behalen en daarnaast wil ik van Vitesse een winstgevende club ma­ken. Dat heb ik bij Dinamo Tbilisi ook gedaan.”

Maar waarom zou iemand uit Geor­gië waarde hechten aan een kam­pioenschap in Nederland?

„ Omdat Nederland een land is waar je zo’n project kunt doen. En Nederland heeft altijd een stijl van voetbal gehad waarvan ik houd. In de jaren zeventig werd ik verliefd op het Nederlands voetbal. Johan Cruijff is mijn jeugdidool. Hij is de beste speler aller tijden.”

De KNVB wil bevestigd zien dat er bij Vitesse geen zwart geld wordt wit­gewassen.

„Het geld is brandschoon, van mij en van Aleksandr Tsjigirinski. Ik heb mijn advocaten de opdracht gegeven openheid van zaken te ge­ven, waar mijn geld vandaan komt en wat mijn bronnen zijn. Ik ken nog niet alle regels in Nederland, maar ik heb één van de meest gere­nommeerde Nederlandse advoca­ten en notariskantoren ingescha­keld om me te adviseren.”

Wat klopt er van het verhaal dat u in 2003 en 2005 in de gevangenis hebt gezeten wegens belastingontdui­king?

„ De nieuwe regering, na de om­wenteling, vroeg me af te treden als voorzitter van de Georgische voetbalbond. Ze wilden hun eigen mensen op die post neerzetten. Ik wilde echter niet vrijwillig terug­treden en ben in alle opzichten on­der druk gezet. In 2003 heb ik een maand vastgezeten. Belastingont­duiking luidde de aanklacht. Toen dit niet bewezen kon worden, ben ik vrijgelaten.”

En in 2005?

„Toen overkwam me hetzelfde en heb ik iets langer vastgezeten. Ook toen konden de aanklachten niet hard gemaakt worden. Het was een pijnlijke ervaring, die veel in­druk op me heeft gemaakt. Niet lang daarna ben ik uit eigen bewe­ging opgestapt. Ik ben volledig ge­rehabiliteerd en koester geen ran­cune. Zo gingen die dingen des­tijds.”

Tot slot, krijgt u wel voldoende waar­dering voor uw missie met Vitesse?

„Daar heb ik veel over nagedacht. Er is op dit moment weinig waar­dering. Ik denk dat mijn komst goed is voor Vitesse en voor het hele Nederlandse voetbal. Daar praat niemand over. Ik weet niet wat ik daaraan kan doen. Over een paar weken, als iedereen ziet wat we doen, als we beginnen met de nieuwe trainingsaccommodatie, dan worden de mensen wel posi­tiever. In Arnhem is iedereen al blij. Dat voel ik.”

Lees ook: Zjordania wil dit seizoen achtste worden

De Gelderlander

Hoofdsponsor: