15 december 2011 In de media

‘ Met beide benen op de grond blijven’

Stef ten Thij (46) is de nieu­we voorzitter van de Sup­portersvereniging Vitesse.
De preses staat voor een kri­tisch geluid. „Wij staan voor onze mening.”

Wat betekent Vitesse voor u?
„Toch wel veel. Vi­tesse is míjn club. Als ik zie dat er negatief gesproken of geschreven wordt over de club, kan ik echt boos worden. Dan denk ik: je hebt het wel over míjn club!”

En als die verhalen gewoon kloppen?
„Dan wordt ik nog kwaaier. Ook op de club. Dan denk ik: ze heb­ben nog gelijk ook. „Vitesse zit in mijn hart. Een leven zonder Vitesse zou leeg zijn. Ik zou de club, de voetbalbeleving en de ambiance echt missen. Ik heb hier natuurlijk in de loop van de ja­ren heel veel mensen leren ken­nen. Een groot deel van mijn socia­le leven speelt zich af in GelreDo­me en het supportershome. Vites­se zit in me.”

En óp u. U heeft toch een Vitesse-ta­toeage?
„Ik wilde al heel lang een tattoo. Geen logo, want de kleur geel ver­bleekt heel snel. Het mooie geel van onze club krijg je nooit goed in een tatoeage.
„Daarom heb ik gekozen voor Her­tog, ons clubsymbool dat ieder thuisduel een spectaculairder vlucht maakt. Ik heb een ontwerp gemaakt en ben er mee naar Tat­too Roel aan de Huissensestraat ge­gaan. Die kon er wel wat mee.”

Daar komt u dus nooit meer vanaf.
„Maar ik wíl er ook nooit meer vanaf. Net als Vitesse, daar kom ik ook nooit meer vanaf. Al gaat het met de club nog zo slecht, ik zit ge­woon op de tribune.”

Hoe lang bent u al supporter?
„ Sinds ik in 1999 de afscheidswed­strijd van Theo Bos en Edward Stu­ring zag. Ik was meteen verkocht en heb direct een seizoenkaart ge­kocht. Ik werd gegrepen door de club, door de Engelse sfeer in Gel­reDome. Er zijn geen hekken, je zit lekker dicht op het veld.
„ Zes jaar geleden ben ik begonnen als vrijwilliger, en twee jaar later ben ik secretaris van de supporters­vereniging geworden, als opvolger van mijn vrouw Marina. Maar ik heb keurig gesolliciteerd hoor.”

De Supportersvereniging Vitesse wil niet dat de SV-voorzitter ook in het stichtingsbestuur zit. Waarom niet?
„ Omdat we willen uitstralen dat we onafhankelijk zijn.”

Zíjn jullie dan niet onafhankelijk?
„ Jawel, maar het beeld is soms an­ders. Er zijn mensen die denken dat we als een schoothondje ach­ter de club aanlopen, maar we heb­ben geregeld stevige gesprekken. We staan voor onze mening. Als het nodig is, blaffen we echt wel, maar we hangen dat niet altijd aan de grote klok.”

Noem eens een voorbeeld?
„We hebben de gezinskorting voor seizoenkaarten kunnen behouden en ook het feit dat de eerste trai­ning van het nieuwe seizoen dit jaar buiten de zomervakantie was en op een zondag werd gehouden, is aan ons toe te schrijven. De sup­portersvereniging heeft de club er­van kunnen overtuigen om het zo te doen, zodat iedereen die dat wil de training kan bezoeken.”

Dat heeft succes gehad. Er waren dit jaar zo’n vierduizend supporters.
„Dat is niet onze verdienste. Dat kwam meer door het John van den Brom-effect. Onze droom is nog dat de eerste training bij Gelre-Dome wordt gegeven en dat we er met allerlei kraampjes een gezelli­ge middag van maken. Daarover zijn we in gesprek.”

Wat is de belangrijkste klus van de nieuwe voorzitter van de Supporters­vereniging Vitesse?
„We streven naar een nieuw, defi­nitief supportershome. Verder wil ik een aanspreekpunt zijn voor de supporters en proberen hun zor­gen op een juiste manier onder de aandacht te brengen bij de club en het bestuur van de supportersvere­niging. Daarbij moet je natuurlijk afwegen wat echt belangrijk is.”

Zijn er zorgpunten?
„ Een van de belangrijkste punten is de club er op te wijzen dat ze aan de supporters denken. Met na­me aan de negenduizend mensen die ondanks de magere jaren nog altijd een seizoenkaart kochten. De club moet bereikbaar blijven.”

Vitesse heeft torenhoge ambities. Heeft dat ook gevolgen voor de sup­portersvereniging?
„Het is natuurlijk goed dat er weer ambitie kán zijn, maar we moeten met beide benen op de grond blij­ven staan. Al zou het fantastisch zijn als Vitesse een keer kampioen zou worden, met Europees voetbal en misschien Champions League zijn wij ook heel blij.”

Een jaar geleden blikten we terug op ‘het jaar van de overname door Jor­dania’. Sportieve hoogtepunten wa­ren er toen nauwelijks. In 2011 wel?
„ Ja. De uitwedstrijd tegen NEC. Met de billen bij elkaar en met slecht voetbal drie punten stelen in Nijmegen. Echt geweldig.”

Gelderlander

Hoofdsponsor: