5 juni 2012 In de media

‘Je mag dit niet met De Slenk vergelijken’

De nieuwbouw van het trainingscomplex van Vitesse op Papendal in Arnhem heeft het hoogste punt bereikt. De club vier­de dat feit gisteren met het bouw­team.

Trainingscomplex Vitesse bereikt de top 

De aannemer is in januari met de bouw begonnen. Half de­cember is de oplevering,1 februari volgend jaar wil Vitesse verhuizen.

Over een maand of acht is hier de kantine, maar deze natte maandagochtend op sportcen­trum Papendal staat de koffiekan op een wankel tafeltje. Suiker en melk liggen tussen zakken met klemmen en bochtjes pijp, maar er is wel gebak.

Een dertigtal bouwvakkers krijgt de complimenten van Paul van der Kraan. De directeur van Vites­se viert met de bouwers het berei­ken van het hoogste punt van het nieuwe trainingscomplex van de club. Het casco staat. Vier maan­den na de bouwstart.

Van der Kraan is blij.„ Jullie ma­ken het mogelijk dat we hier straks echte topspelers kunnen bin­nenhalen. Nu halen die nog de neus op voor Vitesse als ze onze ac­commodatie hebben gezien.‘ Doe daar eerst maar eens iets aan’, zeg­gen ze dan.”

Op De Slenk douchen de spelers zich nu in een omgebouwde voor­malige stal. Die hoort bij de oude boerderij die het hart vormt van de huidige trainingsaccommoda­tie. Het verschil met straks is‘ gi­gantisch’ zegt Van der Kraan.„ Ei­genlijk mag je het nieuwe complex niet vergelijken met De Slenk.”

Uitvoerder Jerry Dekker van het Zevenaarse bouwbedrijf Veluwe­zoom Verkerk laat tijdens een rondgang zien wat Van der Kraan bedoelt. Hij laat het therapiebad zien, waar straks knieblessures kunnen worden behandeld, de ruimte waar het krachthonk moet komen.

Alles wordt hypermodern. Vitesse heeft onder meer bij Chelsea rond­gekeken voor de opzet van het complex. Waar het hoofdveld voor de beloften en de jeugd moet ko­men, rijden nu nog graafmachi­nes. Een grote kraan wacht op een klus.

Rond 1 februari volgend jaar wil Vitesse het complex in gebruik ne­men. Van de elf dagen vertraging als gevolg van de vorst zijn er al zes ingelopen. Uitvoerder Dekker en zijn mannen moeten er nog vijf inhalen.

„ Op 14 december moeten we hier klaar zijn”, weet hij. Tegen die tijd is ook bekend wie er in het kan­toor naast dat van clubeigenaar Merab Jordania komt te zitten. Dekker: „ Die ruimte was voor me­neer Van den Brom. Maar ja…”

Gelderlander

Hoofdsponsor: