30 juni 2015 In de media

Eerste Kamer stemt in met aangescherpte Voetbalwet

De Eerste Kamer heeft vanmiddag met overgrote meerderheid de aanscherping op de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Voetbalwet) aanvaard.
Voortaan kunnen burgemeesters bij ernstige misdragingen langer dan nu het geval is een gebiedsverbod, meldplicht en groepsverbod opleggen.

Op 3 februari werd het voorstel al aangenomen door de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer stemden dinsdag alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren tegen.

Het komt erop neer dat burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters meer bevoegdheden krijgen om ernstige overlast in de publieke ruimte te bestrijden.

Zo krijgen burgemeesters voortaan meer mogelijkheden om maatregelen te nemen tegen relschoppers die voor het eerst over de schreef gaan.

Meldplichten en gebiedsverboden van negentig dagen hoeven niet per se meer aaneengesloten te zijn, maar kunnen ook worden verspreid over negentig verschillende dagen binnen twee jaar.

Digitale meldplicht

Verder wordt de toepassing van een digitale meldplicht mogelijk gemaakt. Dit leidt tot een kleinere inbreuk op het beperken van de bewegingsvrijheid, waardoor de kans volgens de KNVB toeneemt dat rechters de meldplicht vaker opleggen.

De maximale duur van vrijheidsbeperkende maatregelen die de strafrechter kan opleggen is bovendien verhoogd van twee naar vijf jaar.

De maatregelen hebben niet alleen betrekking op misdragingen met betrekking tot voetbal, maar ook rond andere sporten en evenementen, zoals oud en nieuw.

Rotte appels

"Nu de wet beter kan worden toegepast, moeten we de komende jaren met alle betrokken partijen de schouders eronder zetten om de rotte appels uit het voetbal te weren en meer ruimte te creëren voor de échte voetbalfans", aldus Gijs de Jong, operationeel directeur betaald voetbal van de KNVB.

"Dat betekent hard en structureel optreden tegen degenen die het voetbal verpesten, zodat veiligheidsmaatregelen als combiregelingen, hoge hekken en ingrijpende fouilleeracties voor de normale supporters in de toekomst niet meer nodig zijn."

De KNVB hoopt dat de aangescherpte wet al voor het nieuwe seizoen in werking treedt.

–> Bekijk hier het overzicht van de veranderingen (PDF)
 

Nu / KNVB / Foto’s SV

Hoofdsponsor: