9 september 2017 In de media

Ergernis bij Fraser

Henk Fraser stoort zich ern­stig aan een gebrek aan mo­gelijkheden voor besloten trai­ningen bij Vitesse.
De coach wil vaker in afzondering in GelreDome trainen, maar dat kan niet. Het stadion is niet in handen van de Arnhemse club.

„Ik erger me er aan dat ik nooit op mijn momenten be­sloten kan trainen”, stelt de coach van de Arnhemse ere- divisionist. „We kunnen Gelre­Dome dan weer wel en dan weer niet in. Het veld ligt wel of niet buiten. Daar kan ik niets mee.”

Fraser wil meer besloten trai­ningen, om systemen en stan­daardsituaties geheim te hou­den voor de concurrentie. „In het voetbal zijn de verschillen in verhoudingen klein”, legt de trainer uit. „Juist om de ver­schillen te maken, is besloten trainen noodzaak. Het gaat er helemaal niet om iemand te pesten.

Nu hebben we maar één besloten training gehad. Ik kan daar dan niet alles in proppen, dus worden patro­nen van ons toch zichtbaar. Dat stoort mij.”
 

Gelderlander / Foto’s SV

Hoofdsponsor: