4 september 2014 In de media

G-Trofee is eventjes terug naar de essentie

Zit daar nu echt een voetballer van de Schreuderhui­zen aan een broodje kroket met mosterd? Vitesse-keeper Piet Velt­huizen ziet het hoofdschuddend aan.
„We moeten wel professio­neel blijven”, zo probeert hij zijn teamgenoot voor één middag van zijn voornemen af te helpen.

Vergeefs. „Ik zal zo ook nog ro­ken”, is het snedige antwoord. „We zijn verwendicapt.” Velthui­zen ziet het maar door de vingers.

„Maar alleen omdat we alle vier de wedstrijden hebben gewon­nen. Hij heeft het verdiend”, zegt de ambassadeur van de Menzis Vitesse G-Trofee lachend.
 

 

Het is de voetbalmiddag in een notendop. Op ieder kwart voetbal­veld leveren de gehandicapte voet­ballers felle strijd, maar straalt ook de lol ervan af. Dit is de essen­tie van het spel dat voetbal heet.

Geen zaakwaarnemers, geen mil­­joenentransfers, gewoon plezier met een heel grote P.

Marcel Hofstede van Menzis ziet het glimlachend aan. De zorgver­zekeraar vindt het belangrijk dat mensen sporten. „Alle mensen, dus ook mensen met een handi­cap.” Daarom sponsort Menzis Vitesse en werken club en verze­keraar samen in diverse maat­schappelijke projecten.

„Wij maken gebruik van de enor­me kracht van Vitesse. Als wij zelf zo’n toernooi zouden organi­seren, komt er niemand. Met Vi­tesse als partner krijgt het een enorme boost. De deelnemers kij­ken hier heel lang naar uit.”

Maar niet alleen zij. Ook Vitesse­supporter Connie Driessen. Ze is er altijd. „Ik heb de eerste editie van de G-Trofee nog gezien, op Nieuw-Monnikenhuize. Mijn va­der wordt vandaag 83, maar ik ga eerst hier kijken, dat weet-ie ook. Dit is zó puur, zó leuk.”
 

Gelderlander / Foto’s SV

Hoofdsponsor: