17 oktober 2012 In de media

Geel-zwarten zitten wespendief niet in de weg

De provincie Gelderland ziet geen bezwaren tegen de bouw van het nieuwe trainingscomplex van Vitesse op Papendal. Er was vrees dat het complex, dat in de­cember wordt opgeleverd, de wes­pendief en de zwarte specht in de weg zou zitten.
Papendal is aangewezen als ge­schikt leefgebied voor de vogels, al maken bebouwing en de aanwezig­heid van mensen op het sportcen­trum het terrein wel minder aan­trekkelijk. Doordat de nieuwbouw van Vitesse geclusterd is, vallen de gevolgen mee, aldus de provincie.

Overigens komt noch de zwarte specht, noch de wespendief voor op Papendal.

Gelderlander

Hoofdsponsor: