22 oktober 2010 In de media

Geen Europees onderzoek gestart naar steun aan Vitesse

De Europese Commissie is geen onderzoek begonnen naar ‘verboden steun’ van de gemeente Arnhem aan Vitesse, zoals De Telegraaf en het ANP 19 oktober berichtten.

De Europese Commissie zou een vooronderzoek hebben ingesteld naar mogelijke 'ongeoorloofde steun' van de gemeente Arnhem aan Vitesse. Dat berichtten het ANP en De Telegraaf op dinsdag 19 oktober. Het bericht is onjuist, zo hebben de Europese Commissie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de gemeente Arnhem verzekerd.

Wel heeft de Europese Commissie een klacht ontvangen over het gemeentelijke optreden bij de gedwongen schuldsanering van Vitesse in het voorjaar van 2008. Daarbij heeft de gemeente Arnhem een bedrag van ca 11½ miljoen euro verloren.

Eerst wordt nu beoordeeld of de ingediende klacht een onderzoek waard is. Pas daarna besluit de Europese Commissie of er echt een onderzoek komt. Van een 'vooronderzoek' is dus geen sprake.


In 2008 heeft de gemeente Arnhem op verzoek van het ministerie van BZK uitleg gegeven over de gedwongen schuldsanering. De gemeente heeft hierbij een vergoeding van Vitesse gekregen van een klein miljoen euro, waardoor het verlies is beperkt tot 11½ miljoen euro. Zónder schuldsanering zou Vitesse toen failliet zijn gegaan en zou de gemeente al haar in Vitesse uitstaande geld (een opgebouwde leningschuld van 12½ miljoen euro) zijn kwijtgeraakt. Volgens de gemeente is dat geen vorm van steunverlening of een overtreding van de regels tegen ongeoorloofde overheidssteun. Het ministerie stelt dat 'de gemeente uitgebreid rekening heeft gehouden met die regels, met inschakeling van een deskundige'. Het ministerie doet zelf geen uitspraak of Arnhem binnen de regels heeft gehandeld: dat is de rol van de Europese Commissie.

Persbericht Gemeente Arnhem

Hoofdsponsor: