18 januari 2017 In de media

Gezellige receptie 25 jaar Supportersvereniging Vitesse

Afgelopen maandag heeft de Supportersvereniging Vitesse een receptie gehouden voor haar vrijwilligers en genodigden (relaties, vrijwilligers en sponsoren uit het verleden en het heden). Dit naar aanleiding van het 25-jarig jubileum wat we dit jaar vieren.
Tijdens deze receptie werd er door de huidige voorzitter (Paul Koster), kort stilgestaan bij wat er bereikt is in die tijd en dat wij veel commissies hebben met bevlogen en betrokken vrijwilligers.
In vergelijking met supportersverenigingen van andere BVO’s is dit geen normale zaak en dat is iets waar we allemaal trots op mogen zijn.

Ook kwam de 1e voorzitter (Ralph Decker) aan het woord en hij vertelde o.a. over het ontstaan van de SV en dat men toen in een korte tijd enorm gegroeid was als vereniging.
 

Joost de Wit sprak de aanwezigen ook nog toe en presenteerde de SV namens Vitesse een cadeau, een nieuwe bank voor in het Supportershome.

Als blijk van symbolische waardering voor alle vrijwilligers en hun tomeloze inzet werd één van de oudste, langstwerkende (Astrid Gerrist) en jongste, net aangesloten vrijwilliger (Julian Baltus) naar voren geroepen. Zij symboliseren alle vrijwilligers die deze vereniging zo groot hebben gemaakt. 
 

 

Leden van Verdienste
De Supportersvereniging kent Ereleden en leden van Verdienste. Dit zijn bijzondere titels met versierselen die toegekend worden aan vrijwilligers die een bijzondere inspanning hebben geleverd voor de vereniging.

Deze avond werd bekend gemaakt dat het bestuur heeft besloten om Gerard Dimmendaal en Peter Bierhaus lid van Verdienste te maken.
 


 

Na de officiële plechtigheden werd er door de aanwezigen nog een gezellige avond van gemaakt met een hapje en een drankje en mooie verhalen uit het heden en verleden.
 

NIET VERGETEN
25 maart a.s. vind er een groot 25 jarig jubileum feest plaats in Supportershome Monnikenhuize voor alle supporters van Vitesse. Noteer deze datum alvast in je agenda, meer informatie hierover volgt snel.
 

Supportersvereniging Vitesse / Foto’s SV

Hoofdsponsor: