17 oktober 2012 In de media

Informatie voor Rollerside supporters en mindevalidetribune

Berichtgeving ten aanzien van klachten rondom nieuwe parkeerbeleid supporters Rollerside en Mindervalidetribune.
Beste supporters,

In de afgelopen weken hebben ons verscheidene klachten bereikt over de controle en het functioneren van de parkeerhanger bij het betreden van het Gelredome-terrein. Deze klachten hebben wij gecommuniceerd met Vitesse, waarover vervolgens contact is geweest met Traffic Support. Om ervoor te zorgen dat de ontstane onduidelijkheden in de toekomst niet meer leiden tot klachten, hebben wij besloten u via deze weg wederom te informeren over de gemaakte afspraken.

Iedere seizoenkaarthouder van de Rollerside en Mindervalidetribune moet inmiddels in het bezit zijn van een parkeerhanger, de laatste zijn voor de thuiswedstrijd tegen Heerenveen door de Fanservice verzonden. Zoals in de nieuwsbrief van juli gecommuniceerd is, geldt als uitgangspunt dat de parkeerzone Oslo gereserveerd is voor u als supporter van de Rollerside en Mindervalidetribune. Parkeren in de zone Berlijn is dus niet langer toegestaan. In- en uitstappen op Berlijn daarentegen blijft echter wel mogelijk. Uit de praktijk is gebleken dat sommigen toch nog wensen te parkeren op Berlijn, door de verkeersdoorstroming kan het dan voorkomen dat mensen veel verder van de ingangen af moeten gaan parkeren.

Wij vragen u daarom gewoon de gemaakte afspraken in acht te nemen. Dit zorgt voor een vlotte verkeersdoorstroming en voorkomt dat u lange afstanden moet afleggen voor het bereiken van uw ingang. Tot slot heeft Traffic Support toegezegd te blijven benadrukken dat er gecontroleerd wordt op uw seizoenkaart, omdat u niet langer over een aparte parkeerkaart beschikt.

Mochten er naar aanleiding van bovengenoemde nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u zich wenden tot één van onze commissieleden.

Namens de Supportersvereniging Vitesse,
De Rollerside commissie

Supportersvereniging Vitesse / Foto’s SV