1 september 2014 In de media

Jordania betwist rechtsgeldigheid stadionverbod

Als het aan Merab Jordania ligt, stapt hij binnen enkele weken gewoon weer stadion Gelredome binnen.
De oud-eigenaar van Vitesse kreeg vorig seizoen een stadionverbod van drie jaar na het bedreigen van Vitesse-directeur Joost de Wit.Jordania, die overigens ook een taakstraf uitvoerde naar aanleiding van die bedreigingen, laat momenteel zijn advocaten uitzoeken of het stadionverbod wel rechtsgeldig is.

Volgens de beleidsmakers kan er enkel een stadionverbod worden opgelegd als Jordania zich binnen de poorten van Stadion Gelredome misdragen heeft en daarvan is volgens de Georgiër geen sprake.
 


Huishoudelijk reglement GelreDome:

Hoofdstuk 3. Sancties
Artikel 2 Gebruikers zijn gerechtigd, in geval van strijdig handelen als hiervoor bedoeld, danwel indien sprake is van een strafbaar feit of van een gedraging, waardoor het aanzien van GelreDome, Vitesse, de KNVB en/of derden wordt geschaad, gepleegd respectievelijk in of buiten de Dome, doch in relatie staande tot het evenement en/of wedstrijd in de Dome, de betrokkene(n) voor de toekomst de toegang tot één of meer evenementen of wedstrijden te ontzeggen, al dan niet onder tijdslimiet en die maatregelen te nemen, die tot handhaving van een dergelijke maatregel noodzakelijk mochten zijn.

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen
Artikel 3. Wetgeving, verordeningen, besluiten, bepalingen en algemene voorwaarden van overheidswege alsmede de KNVB zijn integraal verbindend. Ook de bepalingen in de strafwetgeving zijn, voor zover dit gedragingen op de openbare weg betreft, of kunnen betreffen, op de Dome van toepassing dan wel van overeenkomstige toepassing.

VI / Foto’s SV

Hoofdsponsor: