26 augustus 2010 In de media

Jordania klopte eerst aan bij NEC

Toen Merab Jordania gepresenteerd werd als de nieuwe eigenaar van eredivisievoetbalclub Vitesse, was de Georgische zaken­man volgens voorzitter Maasbert Schouten al een echte Vitessenaar. Maar voor hetzelfde geld hadden ze in Nijmegen geroepen dat de Georgiër een echte NEC’er was.

Voordat de Arnhemmers hem in de armen sloten, informeerde Jor­dania via een contactpersoon of er bij NEC interesse was voor een overname. „We hebben een oriën­terend gesprek gevoerd, maar daar­na nooit meer iets gehoord”, zegt Hans van Delft, oud-voorzitter van NEC.

Hij graaft even in zijn geheugen. Wanneer kreeg hij dat telefoontje ook al weer. „ Zeven, acht weken geleden”, herinnert Hans van Delft zich dan. „Een per­soon die beweerde contactpersoon te zijn voor iemand en informeer­de of NEC te koop was. Bij mij is alles te koop, heb ik toen gezegd. En daarna wilde ik weten waar dit nu over ging.” Hij pauzeert even.  "Achteraf blijkt dat hij namens Jordania sprak.” En nog niet onderhandelde, wil Van Delft benadrukken. „Daar is geen sprake van geweest. Het was puur een oriënterend gesprek dat hij voerde voor een partij die geïnter­esseerd was in de overname van een Nederlandse eredivisieclub. Ik lees ook kranten. Ik kijk televisie. Ik weet wat er speelt. Dergelijke be­sprekingen ga ik niet uit de weg.”

Maar waarom belden ze dan met hem? „Jan van Teeffelen was logi­scher geweest. Hij is tenslotte de voorzitter van NEC”, zegt de man, die vier jaar geleden de hamer neerlegde en met een groots vuur­werk in De Goffert werd uitge­wuifd door de supporters. Hoewel velen beweren dat Van Delft achter de schermen nog steeds de touwtjes in handen heeft, claimt de flamboyante Nij­megenaar zelf een rol op de achter­grond. „Ik zit nog slechts in het be­stuur van het STAK (Stichting Ad­ministratie Kantoor dat onder meer de aandelen van NEC be­heert, red.) en ben een van de in­vesteerders. Verder bemoei ik me niet meer met de dagelijkse gang van zaken bij NEC.”

Maar toch. Dat een zakenman die de club wilde overnemen dan uit­gerekend bij hem terecht kwam. Van Delft lacht. „Ik denk dat er ver­der even niemand bij NEC bereik­baar was”, tracht hij de zaken te bagatelliseren. Hoe dan ook, van een overname kwam het niet. „Heel simpel. Na dat eerste telefoontje heb ik nooit meer iets gehoord van die tussen­persoon.  iemand bij NEC trou­wens.” En verder wil hij er eigenlijk liever geen ruchtbaarheid aan geven. „La­ten we alsjeblieft geen onzinverha­len de wereld inslingeren. Ik ben blij dat Jordania nu bij Vitesse zit. Die club mag nooit uit de eredivi­sie degraderen. NEC - Vitesse. De derby. Die zou ik voor geen goud willen missen.” Vraag hem niet of Jordania goed is voor Vitesse. „Laat ik me daar nu niet over uitlaten. Daarvoor weet ik er te weinig van.” Maar stel dat er een tweede tele­foontje was geweest. En Jordania niet bij Maasbert Schouten maar bij hem de WK-finale had geke­ken. „Laat ik er dit van zeggen: ik denk niet dat Jordania zo gauw NEC had kunnen overnemen.”

De Gelderlander

Hoofdsponsor: