7 juli 2012 In de media

Kasakowski mikt op FC Hollywood

Wie is Erwin Kasakowski, de rechterhand van Vitesse­baas Merab Jordania? In een exclusief interview met De Gelderlander stelt de inte­rim- directeur zich voor.
Erwin Kasakowski ( 47) doet zijn relaas in de luxe Vitesse- loge in GelreDo­me. Daar heeft hij ook zijn kantoor. De Duitser is inte­rim- directeur, sinds algemeen di­recteur Paul van der Kraan op non-actief is gezet. Kasakowski doorbreekt het stilzwijgen, in zijn eerste interview in dienst van de Arnhemse club.

– Meneer Kasakowski, hoe komt u aan uw Pools klinkende achter­naam?

Kasakowski: ,,Mijn vader was ze­ventien jaar oud, toen hij voor het Duitse leger moest vechten in de oorlog. Hij zat bij de Wehrmacht en werd gevangen genomen in Si­berië. Zijn achternaam was Steh­blauw. De soldaten droegen een identiteitsplaatje. Mijn vader heeft die van hem weggeworpen en die van een dode Poolse soldaat geno­men, omdat dat beter voor hem zou zijn na zijn vrijlating. Die Pool­se soldaat heette Kasakowski.”

– U bent geboren in Kurgan Tube in de voormalige Sovjetrepubliek Tadz­jikistan.

„ Mijn familie moest na de oorlog eerst in Rusland blijven. Toen ik zeven jaar was, zijn wij verhuisd naar mijn opa in Duitsland. Hij woonde in Saarland, in Neunkir­chen. In Tadzjikistan werden wij gezien als fascisten en in Duits­land waren we de Russen. Mijn fa­milie heeft veel meegemaakt, maar gelukkig is er niemand van hen omgekomen in de oorlog.”

– Neunkirchen is de stad van de voet­balclub Borussia Neunkirchen. Hebt u zelf gevoetbald?

„Nee, ik heb zelf niet aan sport ge­daan. Mijn interesse ging uit naar andere dingen, zoals binnenhuisar­chitectuur. Ik heb deze loge in Gel­reDome ook zelf ingericht. Ik heb gestudeerd voor decorateur en werkte jarenlang bij een mode­huis. Daarnaast was ik zeven jaar croupier in een casino. Daar heb ik veel mensenkennis opgedaan en kreeg ik handigheid met getallen.”

– Hoe bent u in de voetbalwereld be­land?

„ Saarbrücken en Tbilisi zijn part­nersteden. Via een uitwisselings­programma van de overheid leer­de ik begin jaren negentig mensen in Tbilisi kennen. Zoals Utcha Ma­lazonia. Hij werd nadien manager van FC Dinamo Tbilisi en vroeg me of ik wat voor Dinamo in Duitsland wilde doen. Zo heb ik voor het eerst geroken aan het voetbal en zo ontstonden mijn eer­ste contacten met Merab. Ik heb een jaar of zeven voor Dinamo Tbi­lisi gewerkt. Bezocht voor die club congressen, lotingen en work­shops van de UEFA. De club had daarvoor iemand nodig die Duits en Engels sprak. Ik was bij Dina­mo verantwoordelijk voorWest-Europa en regelde oefenduels, trai­ningskampen, kledingsponsoren.”

– In uw kantoor staan foto’s van Jor­dania met Sepp Blatter en Joao Ha­velange.

„Toen Merab eind jaren negentig van Dinamo naar de Georgische bond ging, ben ik meegegaan en werd ik representant voorWest-Europa. Daar kwamen congressen van de FIFA bij, waardoor ik veel mensen heb leren kennen. Michel Platini en inderdaad ook Blatter en Havelange. Bij die congressen zaten Georgia en Germany altijd naast elkaar, daardoor heb ik ook goede contacten in Duitsland.”

– En sinds augustus 2010 flankeert u Jordania bij Vitesse.

„Ik heb de laatste twee jaar vanaf de achtergrond toegekeken en soms meebeslist, bijvoorbeeld over het trainingskamp op Cyprus. Nu ben ik interim-directeur. Ik weet niet voor hoe lang. Misschien komt er een nieuwe algemeen di­recteur, misschien blijf ik dit doen.”

– Wat klopt er van het verhaal dat u een bordeel bezit in Duitsland?

„Die verhalen heb ik ook gelezen.
Het is niet juist. In Neunkirchen heb ik de lounge/ bar Aqua, samen met een voormalige bestuurder van de Georgische voetbalbond.”

– De club Vitesse wordt steeds meer een speeltje van buitenlandse inves­teerders en makelaars. Wat vindt u van dat imago?

„ De achterliggende gedachte is niet geld verdienen, maar succes hebben met Vitesse. Dat zal de tijd ook uitwijzen. Er zijn veel makke­lijker manieren als je geld wilt ver­dienen. Merab is een echte voetbal­man.
In het begin waren veel me­dia negatief en ik besef dat de ge­beurtenissen in de laatste twee maanden niet goed waren voor het imago van Vitesse. Maar wij willen het imago verbeteren.”

– Hoe wilt u dat gaan doen?

„Door de bijnaam FC Hollywood aan de Rijn uit te bouwen. Die naam is niet per definitie negatief.
De wedstrijden in GelreDome moeten verlopen als een film, met actie en drama. De fans moeten trots zijn op de club. Na 90 minu­ten moeten ze niet kunnen wach­ten tot de volgende wedstrijd. In Gelderland moet iedereen het ge­voel hebben dat ze daar bij willen horen. Want daar gebeurt wat, dat ze niet willen missen.”

– In Duitsland wordt Bayern Mün­chen FC Hollywood genoemd, om­dat die club altijd het nieuws be­heerst. Zo is ook de bijnaam FC Hol­lywood aan de Rijn ontstaan.

„Bayern kan een voorbeeld voor ons zijn. Die club is altijd in bewe­ging en heeft veel succes. En kijk bijvoorbeeld eens naar al die oud-spelers die ze terughalen bij de club, mensen die Bayern groot hebben gemaakt. Ik zal Uli Hoe­ness eens uitnodigen voor een oe­fenwedstrijd. FC Hollywood tegen FC Hollywood aan de Rijn, dat lijkt me wel wat.”

Maandag in de Gelderlander:
Kasakowski over de komst van Fred Rutten, het vertrek van John van den Brom en Paul van der Kraan en de toekomstplan­nen van Vitesse.

Gelderlander

Hoofdsponsor: