2 oktober 2015 In de media

KNVB acht aanklacht tegen Bosz bewezen: straf van 4 duels

De tuchtcommissie handhaaft de straf die de aanklager in het schikkingsvoorstel voorstelde. Dat betekent dat Peter Bosz vier duels zijn functie niet mag uitoefenen. Vitesse gaat echter in beroep.
Aanklacht bewezen

De tuchtcommissie acht bewezen dat Bosz tijdens Heracles Almelo – Vitesse (23 september) bij herhaling in woord en/of gebaar te kennen gaf het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter en weigerde het speelveld te verlaten, waardoor de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd. Ook dat hij na afloop in een interview de arbitrage in diskrediet bracht door te insinueren dat de arbitrage partijdig was. De tuchtcommissie is van mening dat Bosz door zijn gedrag tijdens en na de wedstrijd het voetbal in diskrediet bracht. 

Tijdens de zitting refereerde de aanklager daaraan door te spreken van een, in negatieve zin, uniek moment: “In de geschiedenis van de KNVB is het niet eerder voorgekomen dat een wedstrijd werd stilgelegd, omdat een weggestuurde trainer weigerde te gaan.”

Stadionklok en wedstrijdformulier

Vitesse besteedde tijdens de zitting ruim aandacht aan de stadionklok die was teruggezet en in het verlengde daarvan aan de tijdsregistratie op het wedstrijdformulier. Makkelie benadrukte gisteravond dat zijn eigen tijdsregistratie, die op zijn horloge, leidend is voor de arbitrage en dat de klok op initiatief van Heracles werd teruggezet. Voor de tuchtcommissie speelde het terugzetten van de stadionklok in hun oordeelsvorming geen rol, omdat het ging om de gedragingen van Bosz voordat de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd en die na afloop van de wedstrijd. Dat op het wedstrijdformulier de reden van wegzenden niet vermeld stond, zoals Vitesse betoogde, speelde voor de tuchtcommissie evenmin mee. Ook zonder het wedstrijdformulier staan de gedragingen van Bosz voor de tuchtcommissie vast.

Achtergrond

De aanklager betaald voetbal stuurde Bosz vorige week een schikkingsvoorstel dat bestond uit een schikkingsvoorstel van vier duels. Bosz ging niet akkoord, waardoor de tuchtcommissie de zaak gisteren mondeling behandelde in Zeist.Tijdens deze zitting kregen Vitesse, de arbitrage en de aanklager de ruimte om tegenover de tuchtcommissie een toelichting te geven.
 

Update: Vitesse in beroep

Vitesse tekent donderdag beroep aan tegen de straf van vier wedstrijden uitsluiting die trainer Peter Bosz door de tuchtcommissie van de KNVB kreeg opgelegd (bron Vitesse).

KNVB / Foto’s SV

Hoofdsponsor: