29 december 2015 In de media

KNVB geeft Vitesse-onderzoek niet vrij

In een summier persbericht liet de KNVB afgelopen week weten dat de structuur van Vitesse juist is en dat de overname in 2010 volgens de regels is verlopen.
Voetbal International vroeg vervolgens Vitesse, de KNVB én onderzoeksbureau Integis de stukken openbaar te maken, maar niemand wenst mee te werken.De KNVB liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de organisatiestructuur van de club. Aanleiding waren uitspraken van voormalig eigenaar Merab Jordania, die had beweerd dat de Gelderse club vanuit Londen werd bestuurd. Uit het onderzoek zou blijken dat Vitesse alles volgens de regels had gedaan.

Naar aanleiding van het onderzoek en eigen dossiers, had VI enkele aanvullende vragen die mogelijk weggenomen zouden kunnen worden als het onderzoek openbaar zou worden gemaakt. De KNVB reageerde via persvoorlichter Koen Adriaanse negatief. 'Dat is helaas niet mogelijk. Het onderzoek bestaat uit vertrouwelijke documenten en interviews. Om te voorkomen dat men zich geremd voelt bij het geven van vertrouwelijke informatie, is in het belang van het onderzoek gekozen dat het onderzoeksrapport enkel aan de KNVB en Vitesse ter beschikking wordt gesteld.'

De KNVB laat desgevraagd weten dat ook grootaandeelhouder Alexander Chigirinskiy is ondervraagd. Op de vraag of hetzelfde geldt voor Chelsea-kopstukken Roman Abramovich, Marina Granovskaia en Eugene Tenenbaum, geeft de voorlichting geen antwoord. Ook op de vraag waar het geld van Chigirinskiy vandaan komt, kan of wil de KNVB geen antwoord geven. 'Het onderzoeksbureau heeft inzage gehad in geldstromen van Vitesse. De KNVB heeft met clubs de afspraak gemaakt dat er geen uitspraken worden gedaan over financiële details van club.'

De voetbalbond geeft ruiterlijk toe dat het personen niet kon dwingen mee te werken en al helemaal niet onder ede kon verhoren. Toch denkt de KNVB met dit onderzoek weldegelijk de onderste steen boven te hebben gekregen. 'Vitesse heeft alle relevante documenten waaronder financiële rapportages en geldstromen laten zien. Vitesse heeft namelijk de verplichting binnen het licentiesysteem om alle informatie over de juridische structuur juist en volledig te verstrekken. Aan de hand van een breed en diepgaand onderzoek van die documenten zijn de verantwoordelijken geïnterviewd, door onafhankelijke experts. KNVB hecht veel waarde aan de juistheid en betrouwbaarheid van dit onderzoek.'

Algemeen directeur Joost de Wit liet VI weten te hopen dat met de uitkomsten van dit onderzoek een einde komt aan alle vragen over de bedrijfsvoering van Vitesse en de banden met Chelsea. 'Ik wil er een streep onder zetten.' De Wit heeft toegezegd aanvullende vragen van Voetbal International komende maand te willen beantwoorden. 'Al weet ik niet of ik overal een antwoord op heb. Ten tijde van de overname in 2010 was ik nog niet werkzaam bij de club.'
 

VI / Foto’s SV

Hoofdsponsor: