23 maart 2017 In de media

KNVB krijgt nieuwe bestuursorganisatie

Afgevaardigden van het prof- en amateurvoetbal hebben tijdens de bondsvergadering van dinsdagavond gekozen voor een koers naar een andere bestuursorganisatie bij de KNVB.
Het idee is op termijn het huidige bondsbestuur te vervangen door een directie/bestuur van drie directeuren  met daarboven een toezichthoudende raad van commissarissen met één voorzitter en mogelijk zes commissarissen. Het bestuur (in plaats van het bondsbestuur) zal straks worden bemenst met een nog te benoemen directievoorzitter en twee bestuurders met respectievelijk de portefeuille betaald voetbal en amateurvoetbal.

Meer slagkracht en efficiency

"Fase 1 is afgerond, de clubs zijn met de uitgangspunten daarvan unaniem akkoord’’, aldus bondsvoorzitter Michael van Praag. "We gaan alles uitwerken en kijken wat voor knelpunten er nog zijn. Mochten die knelpunten problemen opleveren, dan kijken we daar samen met het amateur- en profvoetbal naar. Dat hebben we zo afgesproken.’’

Van Praag sprak van een belangrijke stap. "We hebben als KNVB een start gemaakt in ons breed gedragen streven naar meer eenheid in de KNVB. We denken de KNVB met het verbeteren van de governance uiteindelijk verder te professionaliseren en vooral toekomstbestendig te maken. We willen de slagkracht van de KNVB vergroten, meer efficiency en meer service bieden aan onze leden, in overleg met die leden.’’
 

KNVB / Foto’s SV

Hoofdsponsor: