27 augustus 2010 In de media

KNVB toetst begroting Vitesse later

Vitesse moet de KNVB over ruim twee weken een nieuwe begroting met een bijpassend liqui­diteitenoverzicht laten zien. Dat is de uitkomst van het gesprek tus­sen de nieuwe clubeigenaar Merab Jordania en een delegatie van de KNVB; leden van de licentiecom­missie en onder andere juristen.

De licentiecommissie zal zich ver­volgens buigen over de nieuwe be­groting en op basis daarvan beoor­delen of Vitesse een licentie krijgt. Vitesse was de laatste jaren een zo­genaamde categorie 2-club: een club met de nodige financiële zor­gen, maar geen directe nood. Het is onduidelijk of Vitesse dankzij de overname van Jordania in één klap een gezonde club wordt en naar ca­tegorie 3 promoveert. In de laatste categorie, 1, verblijven de finan­ciële zorgenkindjes, als bijvoor­beeld NAC, NEC en Feyenoord.

De KNVB en Vitesse zaten woens­dag om de tafel en willen geen in­houdelijke mededelingen doen over het gesprek. Wel meldt Vites­se dat zaken als ‘continuïteit’ en ‘sportieve onafhankelijkheid’ zijn besproken. Vitesse laat in het pers­bericht ook weten dat door de KN­VB gevraagde ‘specifieke documen­ten’ nagenoeg alle zijn overlegd.

De Gelderlander

Hoofdsponsor: