25 juni 2024 In de media

Licentie van Vitesse per 9 juli ingetrokken

De onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB heeft de licentie van voetbalclub Vitesse per 9 juli aanstaande ingetrokken. Dit is maandag aan de club meegedeeld. Het ontbreken van een bankrekening, het ontbreken van een controlerend accountant en het gegeven dat geen sluitende begroting kon worden aangeleverd, maken het onmogelijk om de licentie van Vitesse te laten voort bestaan voor het seizoen 2024/’25.

De club had tot maandag 24 juni, 12.00 uur de tijd om de vereiste stukken aan te bieden aan de licentiecommissie. De afgelopen maanden is er door de licentiecommissie meerdere keren uitstel gegeven aan de club om alsnog te kunnen voldoen aan de geldende licentie eisen. Op 30 april is aangekondigd dat als de omstandigheden bij Vitesse niet snel zouden veranderen de licentie voor het nieuwe seizoen niet verleend kon worden.

Op 17 mei werd er door de licentiecommissie, gezien de positieve ontwikkelingen rondom de overdracht van aandelen aan een onafhankelijke stichting, meer tijd gegeven aan Vitesse om orde op zaken te stellen en is de uiterste datum op 17 juni gesteld zodat een nieuwe eigenaar kon worden gevonden. Langer uitstel is onmogelijk vanwege de naderende start van het nieuwe voetbalseizoen.

Mogelijke nieuwe aandeelhouder
In de media is de afgelopen dagen veel bericht over een mogelijke nieuwe aandeelhouder. Er is door Vitesse beperkt documentatie aangeleverd bij de licentiecommissie maar die bleek onvoldoende.

Een van de belangrijkste doelen van het licentiesysteem is het waarborgen van de continuïteit van de competitie. Wanneer Vitesse onder de huidige omstandigheden deel zou nemen aan de competitie, dat wil zeggen zonder bankrekening, zonder accountant en zonder sluitende begroting, komt de continuïteit daarvan ernstig in gevaar komt.

Vitesse heeft mogelijkheid om in beroep te gaan
Volgens het Licentiereglement Betaald Voetbal is het mogelijk om tegen dit besluit beroep aan te tekenen bij de beroepscommissie licentiezaken. Het beroep dient, schriftelijk gemotiveerd, binnen vijf werkdagen na de dagtekening van dit besluit in het bezit te zijn van de beroepscommissie licentiezaken.

Bron: KNVB / Foto's: Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: