2 januari 2014 In de media

Marina Granovska is de baas bij Vitesse

Merab Jordania heeft geen officiële functie meer bij Vitesse. Wat betekent dit voor de band met Chelsea?
Merab Jordania was aan­wezig bij de laatste wedstrijd van Vitesse in het oude jaar, uit tegen Heracles. De voormalige eigenaar van de Arnhemse club koos er­voor het duel te bekijken aan de zijde van Theo Janssen, de gebles­seerde spelmaker. Het duo nestel­de zich naast perschef Ester Bal op de perstribune. Jordania liet zijn gezicht niet zien in de be­stuurskamer in Almelo en ver­scheen ook niet op het ereterras van het Polman Stadion.

Het was een veelzeggende actie. De rol van Jordania bij Vitesse is uitgespeeld. De Georgiër is aan de kant gezet door ‘Londen’, het machtige imperium rond de nieu­we Vitesse-eigenaar Alexander Tsjigirinski (foto, links) en Chelsea-baas Ro­man Abramovitsj. Over de exacte motieven zwijgen alle betrokke­nen. Duidelijk is wel dat Project 2013, zoals Jordania zijn missie in Arnhem noemde, is mislukt. Het kostte meer dan 100 miljoen euro en leverde te weinig sportief suc­ces op.

In een vraaggesprek met De Tele­graaf erkende Jordania onlangs dat hij de clubaandelen onvrijwil­lig heeft overgedragen. In dat ver­haal noemde hij Tsjigirinski zijn ‘allerbeste vriend’. Dat bevestigt de theorie dat Abramovitsj, de rijkste en machtigste man van de Londense enclave, heeft ingegre­pen en dat hij Jordania van Vites­se heeft afgehaald. Diverse bron­nen van De Gelderlander bevesti­gen dat de relatie tussen Jordania en Abramovitsj op z’n zachtst ge­zegd danig is bekoeld. Sinds zijn entree in augustus 2010 was Jorda­nia het gezicht van de buitenland­se overname bij Vitesse. Chelsea zocht een satellietclub, om talen­ten te stallen en op te leiden.

Abramovitsj kon dat project niet financieren, aangezien hij reeds ei­genaar was van Chelsea. De Euro­pese voetbalbond UEFA staat niet toe dat iemand financieel of be­stuurlijk participeert bij twee clubs die uitkomen in dezelfde competitie, bijvoorbeeld de Cham­pions League. Daarom zorgt Abra­movitsj’s zakenpartner Tsjigirins­ki al vanaf het begin voor de geld­stroom naar Vitesse.

Jordania was ruim drie jaar de filli­aalhouder in Arnhem. Hij was de baas over de dagelijkse gang van zaken op de club, mocht in over­leg met ‘Londen’ trainers aanstel­len en was de drijvende kracht achter het nieuwe trainingscom­plex van Vitesse op Papendal. De grote beslissingen, zoals de ver­koop van Wilfried Bony en Marco van Ginkel, werden genomen in Londen. Want ook in het voetbal geldt: wie betaalt, die bepaalt.

Jordania was dus het uithangbord en de toezichthouder ter plekke. Nu hij van het toneel is verdwe­nen, kijkt er in Arnhem niet lan­ger iemand mee over de schou­ders van de directieleden, die ver­antwoordelijk zijn voor de dage­lijkse gang van zaken bij Vitesse.

Zo beschouwd hebben de men­sen op de werkvloer in Arnhem nu meer vrijheid, maar die vrij­heid is wel gebonden aan kaders die worden bepaald door Londen.

Nu Jordania als tussenpersoon is verdwenen, wordt nog duidelijker dat Vitesse een satellietclub is van Chelsea. In de infographic bij dit verhaal is weergegeven hoe de lijntjes lopen tussen de mensen bij beide clubs. Veelzeggend daar­bij is ook de rol van Yevgeny Mer­kel. Hij is toegevoegd aan de Raad van Commissarissen, toen Bert Roetert de rol van voorzitter over­nam van Jordania. Merkel is geli­eerd aan ‘Londen’, lichtte op ver­zoek van Chelsea al eens de orga­nisatie bij Vitesse door en was be­trokken bij de aanstelling van de directeuren Joost de Wit en Mo­hammed Allach bij Vitesse. Nu heeft Merkel dus zitting in het toezichthoudende orgaan.

Voordat Peter Bosz zich voor twee seizoenen verbond aan Vitesse, sprak de trainer afgelopen zomer in Londen met Michael Emenalo en Marina Granovskaia. Bosz zit binnenkort ook om de tafel met José Mourinho. Op voetbaltech­nisch vlak is er regelmatig contact tussen beide clubs en de directie van Vitesse rapporteert zelfs we­kelijks aan Granovskaia (foto, rechts). Zij is de grote spin in het web, zo blijkt uit de vele lijntjes die ze heeft met de mensen bij Vitesse.

Wie is deze Marina Granovskaia?

Ze is geboren in Rusland en heeft zowel de Russische als de Canade­se nationaliteit. In 1997 slaagde ze cum laude aan de universiteit van Moskou en kort daarop trad ze in dienst van Sibneft, het Russische oliebedrijf van Abramovitsj. Tsji­girinski bezit 16 procent van de aandelen van Sibneft, dat jaarlijks voor 3 miljard euro olie produ­ceert.

Granovskaia is al zestien jaar de belangrijkste adviseur van Abra­movitsj. Sinds 2010 treedt ze op als officiële vertegenwoordiger van de clubeigenaar en inmiddels bekleedt ze de belangrijkste direc­teursfunctie bij Chelsea. Granovs­kaia geldt als de meest invloedrij­ke vrouw in het imperium van Abramovitsj en Tsjigirinski. Nu Jordania niet langer fungeert als zetbaas is Arnhem, valt de dage­lijkse leiding van Vitesse recht­streeks onder Granovskaia. De vrouw met de beauty and the brains is namens Abramovitsj en Tsjigirinski de baas bij Vitesse.

Gelderlander / Foto’s SV

Hoofdsponsor: