20 april 2014 In de media

Ontwikkelingen ontvangst uitsupporters

De KNVB juicht verbeteringen in het ontvangst voor uitsupporters in zijn algemeenheid van harte toe. Dit past bij de ambitie van de KNVB om komende jaren het vervoer, ontvangst en verblijf van uitsupporters te verbeteren.
Het uitgangspunt van de KNVB is dat voetbalwedstrijden met publiek van beide clubs worden gespeeld. Alle supporters moeten zo gastvrij en vriendelijk mogelijk ontvangen worden en in een goede sfeer van het voetbal kunnen genieten. Het is dan ook onze ambitie om meer ruimte te creëren voor normalisatie in het voetbal. Onder normalisatie verstaan wij een gastvrij ontvangst voor zowel het thuis- als uitpubliek, het terugdringen van het aantal verplichte vervoersregelingen, goede zichtlijnen voor alle supporters (dus geen netten of hekken waar je doorheen moet kijken) en geen andere vergaande maatregelen zoals verplicht fouilleren en identificeren. Daar tegenover staat dat mensen die niet met deze vrijheid kunnen omgaan, niet in onze sport thuis horen.
 
Maatwerk
Om deze ambities te verwezenlijken, richt de KNVB zich op maatwerk op lokaal niveau. Clubs hebben de verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion. Buiten het stadion is de lokale overheid aan zet als het gaat om de openbare orde en veiligheid. Deze partijen maken bij elke wedstrijd gezamenlijk afspraken over de wedstrijdorganisatie, waaronder kaartverkoop en vervoersmaatregelen voor het uitpubliek.
 
De voetbalbond heeft begrip voor deze verantwoordelijkheden en probeert alle partijen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo voeren we overleg met clubs en lokale overheden om de veiligheidsituatie elk seizoen opnieuw te analyseren en niet uit ‘gewoonte’ dezelfde regelingen als het voorgaande seizoen te treffen. Daarnaast stimuleren we de betrokken partijen om niet alleen te denken aan de mogelijke beperkingen voor de supporters, maar ook om goed gedrag van supporters te belonen. De laatste jaren hebben we daar samen met de clubs grote stappen in gemaakt. Zo nam het aantal wedstrijden met een verplichte vervoersregeling vorig seizoen af, slaagden clubs er steeds beter in om notoire relschoppers aan te pakken en nam tegelijkertijd het aantal incidenten en de politie-inzet in het gehele voetbal af met 10%.
 
Normalisering
Niet alleen de KNVB, clubs en lokale overheden, maar zeker ook supporters spelen een grote rol in het realiseren van normalisering in het voetbal. Supporters moeten zich realiseren dat het ontvangen van duizenden supporters gepaard gaat met risico’s en dat ten behoeve van de veiligheid bij bepaalde wedstrijden een aantal regelingen noodzakelijk is. Het niet nakomen van de gemaakte (vervoers)afspraken, zoals het plaatsnemen van uitsupporters buiten de uitvakken, zorgt juist voor een tegenovergesteld effect: meer veiligheidsmaatregelen in de toekomst. Dat hiermee ook andere voetballiefhebbers gedupeerd worden, spreekt voor zich. Ook supporters kunnen dus bijdragen aan normalisatie en een verbetering van de ontvangst van degenen die meereizen naar uitwedstrijden.
 
Normalisatie in Nederland hebben we dan ook gezamenlijk in de hand. De KNVB ziet het als één van zijn primaire taken om ervoor te zorgen dat alle supporters op een ongestoorde, veilige en plezierige manier kunnen genieten van het voetbal. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen op een normale manier kan genieten van een heerlijke pot voetbal.
KNVB

Hoofdsponsor: