3 juli 2024 In de media

OPROEP AAN HET ARNHEMSE STADSBESTUUR

Onderstaande brief ontvingen wij van een groep bezorgde Vitessenaren.
Een oproep die wij alleen maar van harte kunnen toejuichen. Ook vanuit de
Supportersvereniging zijn er meerdere gesprekken gevoerd en oproepen gedaan de afgelopen
maanden om zowel het college van B&W als de gemeenteraad te bewegen zich meer vocaal te
laten horen om het belang van Vitesse voor Arnhem te benadrukken en daarmee steun te geven
in de strijd voor het behoud van onze club.

Helaas is er tot op heden nog geen bevredigende reactie gekomen op deze brief en daarom
maken wij deze in overleg met de schrijver openbaar.
College en Raad, laat je horen voor Vitesse!!

Bestuur SV Vitesse

INGEZONDEN BRIEF:

Vitesse diepgeworteld in Arnhemse bodem

Arnhem, 30 juni 2024

Hierbij graag uw aandacht betreffende een zeer urgente zaak.

De Arnhemse voetbalclub Vitesse, die in 1892 is opgericht, heeft ondanks alle tegenspoed tijdens de
afgelopen twee seizoenen, de laatste maanden laten zien hoe groot haar verbindende kracht in
Arnhem en de regio is. Nog nooit was de saamhorigheid in alle lagen van de bevolking zo groot! Iets
waar Arnhem trots op mag zijn.

➔ De crowdfund-actie heeft bijna twee miljoen euro opgebracht. Niet alleen Vitessenaren, niet alleen
Arnhemmers, maar mensen uit de wijde omgeving van Arnhem hebben bijgedragen.
➔ Naast de crowdfunding zijn er meerdere initiatieven, ook van Arnhemse ondernemers, om Vitesse
te laten overleven.
➔ Met de beoogde grootaandeelhouder is Vitesse weer in Nederlandse/Gelderse handen. De jaren
van verspilling zijn voorbij.

“Vitesse terug naar de basis!”
Met deze nieuwe partij afkomstig uit Gelderland, vinden dagelijks zeer constructieve gesprekken
plaats, waarbij het belang van Vitesse voor de regio een belangrijk onderwerp is. Vitesse definitief
terugbrengen naar haar supporters en het geel-zwarte bloed weer door Arnhem laten stromen is een
wens van ons allen.

“Stad en supporters weer trots op haar club!”
Cultuur staat hoog in het vaandel in het Arnhems gemeentelijk beleid. Hele mooie initiatieven zijn in
de laatste decennia ontstaan waaronder de verbouwing van het Stadstheater, het nieuwe Musis
Sacrum, Museum Arnhem en Jansbeek. En ook niet te vergeten het eendaags event Bridge to
Liberation dat altijd gecombineerd wordt met de jaarlijkse Airborne wedstrijd van Vitesse; beide ter
nagedachtenis van de slag om Arnhem.

Vitesse is volks Cultuur met hoofdletter C!
Per twee weken komen er gemiddeld 16.000 mensen uit alle wijken naar GelreDome; het is Vitesse dat
hen verbindt. Het zou fantastisch zijn als niet alleen de inwoners van onze stad, maar ook de
gemeente Arnhem onze mooie club zou willen ondersteunen.

Graag vraag ik uw aandacht voor het onderstaande:
Verzoek aan het gemeentebestuur van Arnhem om – nadat de licentie van Vitesse is veiliggesteld –
om bijvoorbeeld 1892 (het jaar dat Vitesse is opgericht) seizoenkaarten aan te schaffen die met een
maatschappelijk doel worden ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan het verspreiden van de
seizoenkaarten aan mensen met bijvoorbeeld een Gelrepas of via Vitesse Betrokken; de
maatschappelijke stichting van Vitesse.

➔ 1892 seizoenkaarten die door gemeente Arnhem worden verstrekt aan gezinnen, jongeren of
ouderen die anders de wedstrijden (uit financieel oogpunt) niet zouden kunnen bezoeken.
➔ Wij willen dit verzoek ter tafel brengen omdat zowel Vitesse, supporters, leden van de Business
Club Vitesse-GelreDome en andere Arnhemmers het zouden toejuichen als gemeente Arnhem op
deze manier zowel haar support aan Vitesse geeft als haar maatschappelijke gezicht toont.
➔ De toezegging tot bijvoorbeeld aanschaf van deze 1892 seizoenkaarten zouden Vitesse enorm
helpen en ook de KNVB en haar onafhankelijke Licentie Commissie kunnen laten zien dat B&W
achter Vitesse staat.
➔ De licentiecommissie gaat, betreffende het beroep intrekking proflicentie Vitesse, in de komende
7 dagen haar definitieve oordeel vellen vandaar de urgentie van deze brief.

Laten wij ‘als Arnhem’ de schouders eronder zetten, uit liefde voor de stad en Vitesse!

Met geel-zwarte groet,

Bevlogen Lid Business club Vitesse Gelredome

Bron: Supportersvereniging Vitesse / Foto's: Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: