7 oktober 2010 In de media

Paal en perk aan steun voetbalclubs

Gemeenten met prof­clubs binnen de grenzen willen één lijn trekken als het gaat om fi­nanciële steun. Competitieverval­sing door creatieve schuldhulp aan clubs moet voortaan worden ver­meden.
Supporters mogen niet meer naar andere clubs en buurge­meenten wijzen, wanneer hun ei­gen voetbalteam in doodsnood ver­keert. Die maatregelen worden de komende maanden door het Plat­form Betaald Voetbal en Gemeen­ten verder uitgewerkt om te ko­men tot eerlijke concurrentie en een transparante aanpak.

Twintig van de 33 gemeenten met profclubs op hun grondgebied heb­ben gisteravond in Utrecht dit plat­form opgericht. Dat gebeurt met steun van de Vereniging van Ne­derlandse Gemeenten ( VNG), die onlangs signaleerde dat gemeente­besturen steeds vaker clubs moe­ten redden. Tilburg, Waalwijk, Maastricht, Roosendaal en Veen­dam deden dat onlangs. Neder­landse gemeenten hebben de afge­lopen vijf jaren al 300 miljoen in de clubs gestoken.

In Nijmegen stemde onlangs de raad in met een deal waarbij snel 2,2 miljoen wordt vrijgespeeld voor voetbalclub NEC. In ruil voor de miljoenen van Nijmegen ziet NEC af van het recht om het mul­tifunctionele clubhuis De Een­dracht terug te kopen voor drie ton. Andere gemeenten losten het op met met leningen, garanties, aankoop van stadions of het aan­bieden van huurverlaging.

Vrijwel alle profclubs verkeren in meerdere of mindere mate in nood. Volgens het licentiesysteem van de KNVB zijn twaalf clubs in serieuze financiële moeilijkheden.

Nieuw beleid leidt tot korten op salarissen van voetballers’ 

De clubs die in serieuze financiële moeilijkheden verkeren zijn: Feye­noord, NEC, Roda JC, Willem II, Veendam, FC Dordrecht, FC Alme­re City, MVV, RBC, Fortuna, AG­OVV en RKC. Slechts vier clubs hebben van de KNVB het predi­kaat ‘financieel gezond’ gekregen: SC Heerenveen, FC Volendam, Go Ahead Eagles en Telstar. De ande­re clubs staan onder beperkt finan­cieel toezicht, ook Ajax en PSV.

„ Alleen met een gezamenlijke lijn kunnen we het betaald voetbal ge­zond maken”, zegt de Tilburgse wethouder Jan Hamming, één van de initiatiefnemers. „We moeten daarnaast voorkomen dat in som­mige regio’s gemeenten tegen el­kaar worden uitgespeeld, omdat in de ene stad het bestuur bereid is meer te doen dan in de andere.”

Volgens Hamming zal het nieuwe beleid leiden tot het korten op spe­lerssalarissen. Dat gebeurde in Til­burg ook, toen de stad Willem II te hulp schoot en een halvering van de salarispost afdwong. „Voor­heen verdiende de duurste speler meer dan vijf ton, nu is dat 220.000 euro.”

De KNVB was ook bij de oprich­ting van het platform uitgenodigd, maar besloot niet op de invitatie in te gaan. „We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid”, aldus de voetbalbond. Hamming opperde in augustus om de finan­ciële winst van het WK in Zuid-Afrika (circa 5 miljoen) te ge­bruiken voor de gezondmaking van de voetbalsector. De voetbal­bond zegt dat bedrag juist hard no­dig te hebben voor de eigen huis­houding en het in stand houden van de jeugdopleiding.

Volgens Hamming ziet de KNVB nu ook de noodzaak van een geza­menlijke aanpak in. „ Als je in 2018 het WK wilt organiseren, moet je als gastland zelf wel over een ge­zonde bedrijfstak beschikken.”

De Gelderlander

Hoofdsponsor: