22 maart 2023 In de media

Reactie eigenaar Gelredome: ‘Kan geen afspraken maken met Parry’

Gelredome-eigenaar Michael van de Kuit stelt dat hij met beoogd Vitesse-eigenaar Coley Parry geen deal kan sluiten over een nieuw huurcontract. Volgens de Amerikaan is er sprake van een akkoord. ‘Parry weet dat ik met hem helemaal geen afspraak kan maken, want hij heeft op dit moment geen enkele positie’, zegt Van de Kuit. ‘Hij is geen eigenaar, geen aandeelhouder en geen bestuurder.’

Parry, die nog altijd in afwachting is van KNVB-goedkeuring, zegt een hogere huur te willen betalen dan nu het geval is, maar dat Van de Kuit de club in onzekerheid laat. Vitesse miste de KNVB-deadline (1 maart) om het stadion voor volgend seizoen aan te melden. ‘Ten eerste kan ik alleen tot een akkoord komen met Vitesse of iemand die formeel namens Vitesse kan optreden. Ten tweede wordt de onzekerheid niet door mij veroorzaakt, maar door het eigen standpunt van Vitesse, dat zelf de huur heeft opgezegd en zich vervolgens beroept op een eeuwigdurend speelrecht. Vitesse heeft de hele gang van zaken aan zichzelf te wijten. Het zou goed zijn als deze investeerder, die zijn huiswerk naar eigen zeggen goed heeft gedaan, bij zichzelf te rade gaat.’

Volgens Parry wordt Vitesse door Gelredome gebruikt als drukmiddel om ook zaken van de gemeente gedaan te krijgen. Van de Kuit: ‘Dat is niet zo. Het gevolg van de huuropzegging is dat ook een einde aan het gebruik van het parkeerterrein komt, dat in eigendom is van de gemeente. Daarom moet ook de gemeente bereid zijn deze gebruikersovereenkomst te verlengen. Coley Parry is gewoon niet goed op de hoogte van de kwestie en daarom is het verstandig dat hij zo min mogelijk zegt.’

Eeuwigdurend speelrecht

Ook vanwege de discussie over het eeuwigdurende speelrecht is de gemeente volgens Van de Kuit wel degelijk een partij. Op basis van deze belofte uit de jaren negentig meent Vitesse dat het niet uit Gelredome gezet kan worden. Er loopt een bodemprocedure over de kwestie. ‘Een eeuwigdurend speelrecht toewijzen aan een voetbalclub is een bevoegdheid van de gemeente. Als we voor de toekomst duidelijk willen opschrijven wat de spelregels zijn, dan is het van belang dat de gemeente afstand doet van dit niet bestaande recht. Immers, de gemeente heeft zich in de procedures naast Vitesse gesteld en daarmee tegenover mij als stadioneigenaar. De gemeente heeft belang bij herstel van het vertrouwen tussen gemeente en stadioneigenaar. Laten we eerlijk zijn, als de gemeente al in 2018 had aangegeven dat het eeuwigdurend speelrecht niet bestond, dan was Vitesse al in 2018 tot een regeling gekomen. Er was dan veel gedoe voorkomen. De gemeente heeft in mijn ogen onrechtmatig en onzorgvuldig gehandeld.’

Vitesse en Gelredome botsen weer: ‘We zijn uitgemaakt voor verwend kind’

De uitspraak in de bodemprocedure over het speelrecht wordt dit voorjaar verwacht. Vitesse verloor vorige maand al wel een kort geding waarin de club eiste dat het volgend jaar sowieso over Gelredome kan beschikken. Van de Kuit vindt dat Parry de zaak nu omdraait door te stellen dat de club onder druk wordt gezet. ‘Wat Coley Parry — wie dat ook is — vergeet, is dat Vitesse de stadioneigenaar al vierenhalf jaar onder druk zet door eerst de huur op te zeggen en daarna vele procedures te starten met betrekking tot het speelrecht. Nu Vitesse het kort geding heeft verloren en in de bodemprocedure het gevoel heeft gekregen dat het speelrecht ook niet echt meer bestaat, is ineens de stadioneigenaar degene die mensen onder druk zet. Typisch een Vitesse-uiting. Wat dat betreft heeft Parry zich de clubmores snel eigen gemaakt. Dat belooft wat. Wel kan ik zeggen, en daar blijf ik achter staan, dat het huidige bestuur van Vitesse zo snel mogelijk moet worden vervangen. Ze hebben deze situatie laten ontstaan en moeten daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen.’

Van de Kuit laat verder weten dat hij ‘geen zaken wil afdwingen’. ‘Wij willen dat er een overeenkomst tot stand komt die rust brengt voor alle betrokken stakeholders. Coley Parry heeft kennelijk behoefte om de afspraken zonder enige context in de openbaarheid te brengen. Al eerder gaf ik aan dat bij dit soort gecompliceerde deals het venijn in de staart zit. Het in de openbaarheid brengen van deze gesprekken, helpen de onderhandelingen niet. Een broedende kip moet je niet storen.’

Tot slot zegt de stadioneigenaar: ‘Een onderdeel van de gesprekken met Coley Parry is, dat wij net als de KNVB willen weten wie en wat Coley Parry is. Feit is dat Vitesse de positie niet heeft om de deal te dicteren. Dat zit haar en haar adviseurs kennelijk heel erg dwars.’

Bron: VI / Foto's: Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: