18 februari 2021

Reactie van de Supportersvereniging op de vliegtuigactie van Vitesse-sponsor

Naar aanleiding van de door Vitesse en haar hoofdsponsor geïnitieerde actie met de vliegtuigen met tekstbanners, waarbij onze aartsrivaal werd aangemoedigd, voelen wij als bestuur van de SV Vitesse, ons genoodzaakt een standpunt in te nemen met betrekking tot deze actie.

Namens onze achterban heeft het bestuur van de SV opheldering gevraagd hoe deze actie tot stand is gekomen en waarom de SV niet om advies is gevraagd, voor zo een gevoelige actie.

Wij vinden de actie onbegrijpelijk en nemen er dan ook bij deze afstand van.

Vitesse heeft direct contact opgenomen met ons en aangehoord wat de bezwaren zijn. Er is afgesproken dergelijke acties in de toekomst ook met de SV af te stemmen van tevoren, zodat er een klankbord is vanuit de supporters.

Aangezien onze buren er nu toch uit liggen, is de zaak voor ons nu verder klaar.

Namens het bestuur van de SV,

Roderik van Veelen,

Voorzitter Supportersvereniging.

Bron: Supportersvereniging Vitesse / Foto's:

Hoofdsponsor: