16 januari 2015 In de media

Spelersvakbond blij met aanpak FIFA van schimmige contracten

In de voetbalwereld worden schimmige contracten af­gesloten, stelt mr. Louis Everard, jurist en directeur van de spelers­vakbond VVCS.
De handel in transferrechten is verboden, de zogeheten ‘derde partijen’ wor­den door de FIFA hard aangepakt (met een verbod per 1 mei) en een terugkeeroptie kan eenvou­dig van tafel worden geveegd.

„Is een transfer beklonken, dan vervallen de meeste rechten van de verkopende partij”, stelt Ever­ard desgevraagd. „Een doorver­kooppercentage wordt overal ge­hanteerd en is in juridisch op­zicht ook toegestaan, maar de rechten op een speler zijn niet ver­handelbaar en niet meer in zijn geheel of gedeeltelijk onder te brengen bij een investerings­fonds.”

„Een speler is na het einde van zijn contract ook niet verplicht te­rug te keren naar zijn oude club.

Dat is niet rechtsgeldig. Een spe­ler gaat naar een nieuwe club en krijgt dan een nieuwe arbeids­overeenkomst. Zoals overal in het bedrijfsleven. Vindt er tussentijds geen transfer plaats, dan kan een speler vervolgens ook transfervrij op zoek naar een club. Die vrij­heid is van groot belang. Staan er afspraken op papier die daarmee in strijd zijn, dan neigt dat naar mensenhandel en gaat de FIFA ge­lukkig echt nooit en te nimmer akkoord.”

Gelderlander / Foto’s SV

Hoofdsponsor: