22 december 2015 In de media

Structuur en overname Vitesse volgens regels KNVB

Vitesse heeft de licentiecommissie van de KNVB juist en volledig geïnformeerd over de huidige eigendoms- en juridische structuur van de club.
Dat is de belangrijkste uitkomst uit het onafhankelijke onderzoek dat in opdracht van de licentiecommissie afgelopen najaar is uitgevoerd. Dit houdt in dat de juridische structuur van Vitesse in lijn is met de bestaande reglementen van de KNVB.

Onafhankelijk onderzoek
Bij de aandelenoverdracht van Vitesse in 2010 onderzochten de KNVB en andere experts de financieringsconstructie rond de overname. Uit dat onderzoek kwamen geen feiten naar voren die in strijd zijn met de regels van de KNVB. Terugkerende berichten in de media in 2014 waren voor de KNVB mede aanleiding in gesprek te gaan met Vitesse en opnieuw een toelichting op hun organisatiestructuur te vragen. In het belang van de integriteit van het Nederlandse voetbal gaf de licentiecommissie vervolgens het onafhankelijke onderzoeksbureau Integis de opdracht om een breed en diepgaand onderzoek te verrichten naar de juistheid en volledigheid van de door Vitesse gepresenteerde juridische structuren.

Volledige medewerking Vitesse
Vitesse verleende volledige medewerking aan het onderzoek en gaf inzicht in alle gevraagde documenten, waaronder aktes van de aandelenoverdracht, overeenkomsten en notulen van vergaderingen in de periode 2010-2014. Ook verstrekte de club uit Arnhem inzage in alle geldstromen in genoemde periode en hield het onderzoeksteam interviews met (voormalig) bestuurders, commissarissen en accountants.

Geen reactie Jordania
Merab Jordania reageerde helaas niet op de herhaaldelijke verzoeken voor contact om medewerking te verlenen aan het onderzoek. Het onderzoeksteam en de licentiecommissie van de KNVB hebben echter geen bevoegdheid om individuen te verhoren of anderszins te verplichten medewerking te verlenen.

Relatie Vitesse – Chelsea
Onderdeel van het onderzoek was de relatie tussen Vitesse en de Engelse voetbalclub Chelsea. Uit diverse interviews en overige beschikbaar materiaal is de conclusie van het onderzoek dat er geen aanwijzingen zijn dat Chelsea zeggenschap heeft in het beleid van Vitesse. Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen schriftelijke vastgelegde samenwerkingsovereenkomst tussen de clubs bestaat, maar dat Chelsea en Vitesse op sommige gebieden samenwerken, zoals bij het huren van spelers. De gepresenteerde huurovereenkomsten tussen Vitesse en Chelsea zijn in overeenstemming met de regelgeving en komen overeen met huurovereenkomsten tussen Vitesse en andere clubs.

Duidelijkheid goede zaak
De KNVB is te spreken over de volledige medewerking van Vitesse aan het onafhankelijke onderzoek. Voor het Nederlandse voetbal is het een goede zaak dat het duidelijk is dat de organisatiestructuur van Vitesse aan de regels van de KNVB voldoet en er geen derde partij zeggenschap heeft in het beleid van de club.

Algemeen directeur van Vitesse, Joost de Wit, over het afronden van het onderzoek: “Vitesse heeft de gevraagde informatie in alle openheid verstrekt. Ondanks de correcte bedrijfsvoering werd de club met enige regelmaat geconfronteerd met speculaties over de eigendom van en zeggenschap in Vitesse. Met de uitkomst van dit onafhankelijk onderzoek blijkt dat deze speculaties ongefundeerd zijn en dat Vitesse volledig voldoet aan de regelgeving. Vitesse is blij dat de juistheid en volledigheid van de structuur onderstreept is.”
 

Vitesse / Foto’s SV

Hoofdsponsor: