18 februari 2021 In de media

SV in gesprek met Vitesse over vliegtuigactie

Naar aanleiding van de door Vitesse en haar hoofdsponsor geïnitieerde actie met de vliegtuigen met tekstbanners, waarbij onze aartsrivaal werd aangemoedigd, voelen wij als bestuur van de Supportersvereniging Vitesse (SV), ons genoodzaakt een standpunt in te nemen met betrekking tot deze actie.

Namens onze achterban heeft het bestuur van de SV opheldering gevraagd hoe deze actie tot stand is gekomen en waarom de SV niet om advies is gevraagd, voor zo een gevoelige actie. Wij vinden de actie onbegrijpelijk en nemen er dan ook bij deze afstand van.

Vitesse heeft direct contact opgenomen met ons en aangehoord wat de bezwaren zijn en er is afgesproken dergelijke acties in de toekomst ook met de SV af te stemmen van tevoren, zodat er een klankbord is vanuit de supporters.

Aangezien onze Zuiderburen nu toch uit het bekertoernooi liggen, is de zaak voor ons verder afgedaan.

Namens het bestuur van de Supportersvereniging Vitesse,
Roderik van Veelen, voorzitter

Bron: Supportersvereniging Vitesse / Foto's: Vitesse

Hoofdsponsor: