13 april 2016 In de media

SV kijk op de seizoenkaartcampagne 2016-2017

Vandaag start de Vitesse-seizoenkaartcampagne voor seizoen 2016 – 2017 en ontvangen alle seizoenkaarthouders een brief met toelichting.
Terugbrengen stadioncapaciteit:
 
Stadion GelreDome is te groot voor voetbalactiviteiten in de regio Arnhem. De capaciteit is destijds afgestemd op het multifunctionele karakter van het stadion en Euro 2000. Bij de bouw werd door onderzoek al vastgesteld dat het achterland van Vitesse rond de 17 a 18.000 toeschouwers zou liggen en in die tijd speelden de live uitzendingen van FoxSports nog geen rol. Het stadionprogramma kende in de eerste jaren na de opening veel concerten en massale bijeenkomsten.
 
Tot irritatie van de Vitesse-supporters voeren de media al geruime tijd aan dat het stadion tijdens Vitesse-wedstrijden ‘te leeg is’ en bij de onderbouwing worden feitelijk aantal bezoekers en bezettingsgraad vaak door elkaar gehaald. De Supportersvereniging Vitesse (SV) steunt daarom het besluit van Vitesse om de stadioncapaciteit terug te brengen naar reële proporties.
 
Het terugbrengen van de capaciteit betekent dat een klein aantal seizoenkaarthouders op zoek moet naar een andere plaats. De SV heeft aangedrongen op een zorgvuldige, persoonlijke benadering van deze groep. Wij hebben als SV aangedrongen op een zorgvuldige, persoonlijke aanpak en dat deze groep seizoenkaarthouders de eerste keuze krijgen bij bepalen van een alternatieve plek, inclusief de mogelijkheid tot overleggen dat men zo veel mogelijk als huidige buren toekomstig bij elkaar kan zitten, als die wens bestaat. Als SV zijn wij daarom blij met de drie informatieavonden, waarin de betrokken supporters uitleg krijgen, vragen kunnen stellen en ter plekke in het stadion GelreDome de alternatieven kunnen onderzoeken en kiezen.
 
Wij zijn als SV met Vitesse in gesprek hoe de stoelrijen en –kolommen, welke niet meer bezet gaan worden, zullen worden afgedekt. Wij pleiten als SV voor sfeeruitingen.

Vitesse is voornemens om stappen te ondernemen om de sfeer in het stadion te verbeteren. Zo worden de dug-outs (de plek waar de staf en wisselspelers zitten) geïntegreerd in de hoofdtribune en denkt de club na over een manier om de grijze wanden in de hoeken van het stadion te bedekken. Vitesse kan daarin niet zomaar verandering aanbrengen, omdat de club huurder is van het stadion.
 
Wijzigen tribunevakken en prijsbeleid:
 
De vakindeling op Oost en West is altijd een onlogische geweest. De grens loopt nu midden door de vakken. Tussen de seizoenkaarten van twee mensen die naast elkaar zit soms 60 euro verschil. Toekomstig worden de scheidingslijnen door de trappen bepaald en dat geeft helderheid. Het prijsbeleid wordt voortaan vertikaal toegepast i.p.v. horizontaal (één prijs voor de hele onderzijde Oost, bijvoorbeeld)

Dat houdt in dat een beperk aantal plekken duurder zullen worden, maar een aanzienlijk aantal worden juist goedkoper. Ook dit is in onze ogen een logische maatregel, maar wij realiseren ons dat het voor diegenen die meer gaan betalen een hard gelag is. Vitesse heeft toegezegd ook voor deze groep een goede en snelle oplossing te bieden indien men naar een andere, goedkopere plek wil verhuizen. Het overgrote gedeelte van de Vitesse-supporters blijven voor hun plek echter dezelfde prijs betalen (65%) of minder (25%)
 
In totaal genomen worden de seizoenkaarten bij Vitesse opnieuw niet in prijs verhoogd en dat is al het vierde achtereenvolgende seizoen het geval.
 
Nog meer openheid in stadion GelreDome
 
Stadion GelreDome kent een open karakter en klantvriendelijke indeling, een van de doelstelling bij de bouw. Zo bestaat er, in tegenstelling tot de meeste stadions in Nederland, geen compartimentering op de tribunes zelf.
 
Vitesse wil nu een volgende stap zetten door bij niet-risicowedstrijden, een uitvak toe te passen zonder lexaanwand, hoge scheidingswand en toepassen van netten aan de Noord-tribunezijde. Wij juichen als SV laagdrempelig stadionbezoek in Nederland, en GelreDome in het bijzonder, toe. Voetbal is van de supporters en daar zou je samen moeten kunnen genieten in een sportieve- en ludieke sfeer. Veiligheid voor onze Vitesse-supporters staat echter voorop. Vandaar dat wij voor een proefperiode hebben gepleit en hebben verzocht om tijdens risicowedstrijden de oude situatie te handhaven.

Tot slot hebben wij ervoor gepleit om ook in de nieuwe situatie de scheiding tussen uitvak en onze supporters te verbreden via het afdekken van meer rijen stoelen. Dit om het onbezorgd genieten van een voetbalwedstrijd te garanderen.
 
Vitesse geeft inhoud aan initiatief van de Supportersvereniging Vitesse
 
Al een groot aantal jaren leeft bij de SV de wens om de tribunes in GelreDome Vitesse-namen te geven. Met ingang van het komend seizoen wordt dit SV-initiatief gehonoreerd en zullen de noordtribune de Edward Sturing-tribune, de  westtribune de  Just Göbel-tribune gaan heten. De zuidtribune  blijft uiteraard de Theo Bos-tribune.
 
Voor de naam van de oost-tribune krijgen Vitesse-supporters een stem. De huidige seizoenkaarthouders kiezen uit de namen van roemrijke Vitesse-spelers Henk ‘Charly’ Bosveld, John van den Brom, Dejan Curovic, Hofs (Ben & Nicky) en Nikos Machlas hun favoriet. Nagenoeg alle namen kennen hun oorsprong in het Vitesse-elftal van de eeuw. Het zal mogelijk opvallen dat Theo Janssen in het rijtje ontbreekt. Hij is gevraagd, maar geeft aan nog vele jaren voor Vitesse te willen werken en het nog te vroeg te vinden voor een eventuele vernoeming.
 
Ook  de businessclubruimte ‘De Galaxy’ krijgt een nieuwe naam. Leden van Business Club Vitesse-GelreDome kiezen hun favoriet uit markante namen uit een verder verleden:  Dik Herberts, Willem Hesselink en Toon Huiberts. De verkiezingen starten volgende week.

Seizoenskaarthouders ontvangen vandaag een brief met toelichting. Voor meer informatie en verlengen verwijzen wij naar www.vitesseseizoenkaart.nl
 

Supportersvereniging Vitesse / Foto’s SV

Hoofdsponsor: