22 augustus 2012 In de media

SV spreekt met Erwin Kasakowski

Een delegatie van de Supportersvereniging Vitesse, waaronder voorzitter Stef ten Thij, heeft vandaag met interim-directeur van Vitesse, Erwin Kasakowski gesproken.
De totstandkoming van de afspraak heeft langer geduurd dan wij wilden, maar de inwerkperiode van de interim-directeur werd pal opgevolgd door de Europese wedstrijden en vervolgens de transferperiode. 

‘Een eerste kennismaking, afspraken maken over de overlegstructuur en praten over de twee belangrijkste tijdgebonden aandachtpunten voor de SV stonden op de agenda’, vertelt Stef ten Thij. ‘Dat zijn het verplaatsen van de wedstrijd Heracles – Vitesse van zondag naar zaterdag, om het voor de veteranen mogelijk te maken de Airbornewedstrijd bij te wonen en het nieuwe supportershome. Onze gedoogvergunning voor het huidige supportershome loopt namelijk op 1 januari aanstaande af.’

‘Wij hebben het als een prettige eerste ontmoeting ervaren. Erwin Kasakowski streeft, net zoals wij, een goede samenwerking na.’ ‘Dat kan nog wel wat beter voor onze supporters’, waren zijn woorden. ‘Vanaf nu krijgt de overlegstructuur Vitesse – SV weer haar maandelijks vervolg. Wij delen dit in de rubriek ‘Bestuursnieuws’ in het SV-huismagazine Zwart op Geel en via onze supporterssite vitesse.org.’

‘De aanvraag voor het verplaatsen van de Airborne-wedstrijd is al bij de KNVB gepasseerd. De voetbalbond staat er positief in en er ligt nu een verzoek om mee te werken bij tegenstander Heracles Almelo en uitzendgemachtigde Eredivisie Live. Wij kunnen ons niet voorstellen dat er zwaarwegende bezwaren zijn en zien hun reacties met een positieve verwachting tegemoet. Vitesse verdient een compliment voor alle medewerking aan ons SV-initiatief om deze wedstrijd weer op zaterdag mogelijk te maken’, aldus Stef ten Thij.

De SV-voorzitter gaat verder: ‘De aanvraag om de gedoogvergunning voor het huidige supportershome te verlengen met twee jaar, de periode die wij, de planontwikkeling en feitelijke bouw nodig hebben, wordt beoordeeld door de gemeente. Wij hebben goede hoop dat door de gemeente een positief gaat reageren. Per slot van rekening is het hebben van een supportershome essentieel voor supporters, de club, de omgeving en dus ook de gemeente. Feit is dat er niet gelijk per 1 januari een alternatief voorhanden is en kunnen wij nog een tijd door met het huidige noodvoorziening. Bovendien bewijzen wij als SV al jaren de exploitatie van het home te kunnen doen zonder ook maar één incident. Dat laatste verdient alleen al een positieve benadering.’

‘Onze eerste optie als SV is het tijdelijke supportershome te vervangen door permanente, separate bouw. Wij zijn een masterplan aan het ontwikkelen dat voorziet in tekening, financiering en uitvoering. Het alternatief is de ruimte onder de Oosttribune, maar dat heeft op dit moment nog een aantal onzekerheden, waaronder de termijn van realisatie. Daarnaast is het voor ons financieel minder aantrekkelijk en heeft het een aantal haken en ogen waaronder het feit dat de facilitering voor onze rollers niet op het niveau is wat wij als Vitesse-supporters willen.’

Stef ten Thij: ‘Vitesse en de SV zitten met betrekking tot de visie, prioriteitenstelling en plan van aanpak voor het realiseren van het nieuwe supportershome op één lijn. Dat is belangrijk voor onze plannen.’

‘Tot slot hebben wij de zorgen uitgesproken die leven bij ons en vele supporters over het uitblijven van versterking van de selectie. Erwin Kasakowski heeft ons bijgepraat over de stand van zaken van de club en de inspanningen die worden ondernomen om onze selectie op peil te brengen. De club zit hierbij niet stil, maar het is duidelijk dat nogal wat spelers, zaakwaarnemers en ‘derde partijen’ denken gouden bergen aan Vitesse te kunnen verdienen. Het zal weer op het einde van de transferperiode aankomen, schatten wij in en dat vraagt het nodige geduld van de supporters’, aldus de SV-voorzitter.

Supportersvereniging Vitesse

Supportersvereniging Vitesse

Hoofdsponsor: